Togstop atter på dagsordenen

Del artiklen:
image_print
Togskilte. Skørping Støvring (2)

(foto Bertil Mortensen)

På initiativ af Ole Frederiksen (V) behandlede Rebild Kommunes økonomiudvalg på sit seneste møde spørgsmålet om IC-togstop i Rebild Kommune.

– Formålet for mig med at tage spørgsmålet om togstop på Økonomiudvalgets dagsorden har været at fastholde fokus på sagen og at få en tidshorisont på processen, siger Ole Frederiksen. Jeg har været interesseret i at få afklaret, hvad borgmesteren forventer sig af det foretræde for Folketingets Transportudvalg, han har bedt om at få, og som skal finde sted i den kommende uge. Det var ikke min hensigt at få sagen til afstemning på mødet, og jeg er tilfreds med, at vi fik drøftet sagen i udvalget.

Sagen har tidligere været behandlet på et byrådsmøde d. 9. oktober, hvor et flertal på 16 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, SF og fem af Venstres syv byrådsmedlemmer) vedtog at rette henvendelse til Transportministeren og Regionsrådet med en anbefaling om, at IC-togene i fremtiden kommer til at standse i både Skørping og Støvring. Et mindretal på 7 bestående af Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Oplandslisten og to fra Venstres byrådsgruppe, Ole Frederiksen og Søren Konnerup, kunne godt bakke op om stop i begge byer som 1. prioritet, men foreslog, at der skulle peges på Skørping, hvis et IC-stop i begge byer ikke kunne lade sig gøre.

– Men jeg er faktisk også bange for, siger Ole Frederiksen, at hvis der skulle blive etableret to stop i Rebild Kommune, er det kun et spørgsmål om tid, før man fra centralt hold nedlægger det ene, fordi det er fuldstændigt urealistisk og naivt at tro, at man med 5 minutters køretid imellem de to byer fortsat vil få lov til at standse i begge. Og så har vi i Byrådet ladet os spille afgørelsen af hænde og overladt det til andre at bestemme.

Transportminister Magnus Heunicke (A) er ikke parat til at imødekomme ønsket om to stop. I ministerens svar d. 28. oktober på Byrådets henvendelse står der bl.a., at ”IC togene tænkes efter 2016 fortsat at stoppe i Skørping, så der bliver mulighed for at stige om mellem IC togene og Aalborg Nærbane”, og at der pga. tidstabet for de gennemrejsende IC passagerer til og fra Nordjylland ”..ikke er noget samfundsøkonomisk argument for at lade IC togene stoppe i både Støvring og Skørping – tværtimod”. Men det fremgår også af ministerens brev, at der ikke er noget til hinder for, at IC-togene ”..alternativt stopper i Støvring, hvis man fra lokal side måtte have ønske om at foretrække et stop i Støvring fremfor Skørping”. Beslutningen ligger altså fortsat i Byrådets hænder, men det bliver efter ministerens opfattelse et enten – eller valg.

Borgmester Leon Sebbelin (B) får foretræde for Folketingets Transportudvalg torsdag d. 27. november.

Del artiklen:

You may also like...

3 Responses

  1. Preben Pedersen siger:

    I Ålborg kommune er der fem steder med stop og der er 5 minutter imellem og samtidig har de mange flere muligheder med busser.Så argumentet holder ikke,der må være andre vægtige grunde!

  2. Jørgen Jessen siger:

    Ja os ude på landet skal bare kules ned og dem i storbyerne får mere

  3. Vivi Hensel siger:

    Ja så må vi allesammen håbe, at borgmesteren denne gang har rygrad og mandshjerte til at pege på Skørping, som jo helt fra starten har været eneste rigtige mulighed, og at hele byrådet vil stå bag dette. Støvring borgerne har 5 minutter til motorvejen, ekspresbusser m.v., så de kommer ikke til at lide nogen nød. Skal vi ind på passagertallet er der unægtelig væsentlig flere passagerer fra Skørping end der er fra Støvring, både hvad angår antallet, men i særdeleshed i forhold til indbyggertallet i de to byer, så hvordan de overhovedet kom ind på Støvring er en gåde af de helt store. Måske fordi en tidligere borgmester har pippet om, at hun ville agitere for at Støvring også fremover skulle være holdeplads for IC togene. Hvilket hun i øvrigt gjorde allerede i foråret 2014.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *