Broget billede af elevernes trivsel i Rebild

Del artiklen:
image_print

Øster Hornum Skole er den øverst rangerede Rebildskole ved måling af elevernes faglige trivsel i Ugebrevet A4’s undersøgelse (foto Bertil Mortensen)

Rebildnetavis har i en tidligere artikel på baggrund af en landsdækkende trivselsundersøgelse skrevet, at langt de fleste elever trives i Rebild Kommunes skoler. Det er også rigtigt, men en undersøgelse viser nu, at Rebildskolerne samlet set ikke scorer særligt højt på en skala over elevernes faglige og sociale trivsel, når de sammenlignes med landets øvrige skoler.

Rebildskolernes placering fremgår af en frisk undersøgelse i Ugebrevet A4, som har fået aktindsigt hos Undervisningsministeriet for at kunne sammenligne, hvordan hver enkelt af landets skoler har klaret sig i en nyligt afholdt trivselsmåling blandt eleverne i Folkeskolen. Der indgår 1238 skoler i Ugebrevet A4’s materiale.

I undersøgelsen indtager de ni Rebildskoler samlet set pladserne som nummer 711 og 657, når man måler på elevernes henholdsvis faglige og sociale trivsel. Men tallene dækker over store forskelle mellem skolerne. F.eks. ligger Øster Hornum Skole som den øverst rangerede Rebildskole som nummer 31, når man måler elevernes faglige trivsel, mens Sortebakkeskolen i Nørager er nummer 1096. På skalaen over elevernes sociale trivsel, indtager Karensmindeskolen i Støvring 114. pladsen, mens Terndrup Skole og Bakkehusene Blenstrup/Bælum deler pladsen som nummer 1129. De andre skoler i Rebild ligger et sted mellem disse yderpunkter (se link til undersøgelsen i faktaboksen nederst).

Ikke den store overraskelse

For Rebild Kommunes direktør for Børn og Unge, Ulrik Andersen kommer undersøgelsens resultater ikke som den store overraskelse.

– Vi ved, at vi ligger nogenlunde i midterfeltet af landets kommuner, når vi ser på vores skoler under ét, siger han.

Men han bemærker, at det ikke giver så megen mening bare at se på Rebildskolernes gennemsnitsplacering ud fra Ugebrevet A4’s undersøgelse – altså nummer 711 og 657 – fordi skolerne ikke er lige store.

– Det er ganske vist korrekt, at vi har 4 skoler, der klarer sig skidt set i forhold til besvarelserne på landsplan. Men der er værd at bemærke, at over 2/3 af vores elever går på skoler, der klarer sig væsentligt bedre end gennemsnittet, siger han.

Et gennemsnit bygger på, at man i beregningen ligestiller f.eks. Haverslev/Ravnkilde skole med Skørping Skole, selvom den sidste har 3 gange så mange elever.

Direktør Ulrik Andersen (pressefoto Rebild Kommune)

Om forskellen skolerne imellem siger han:

– Vi ved også fra bla. den senest udarbejdede kvalitetsrapport om vore skoler, at der er markante forskelle mellem dem på det faglige niveau.

Han henviser til, at Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at sætte et analysearbejde i gang for hele skoleområdet, bl.a. fordi der netop har vist sig så store forskelle mellem skolerne. Det endelige resultat af den analyse forventes at blive forelagt politikerne i udvalget til december.

Betydningen af socioøkonomiske faktorer

Ulrik Andersen peger på, at forskellene skolerne imellem kan skyldes nogle forskellige vilkår. F.eks. skolestørrelse, men især, at der ikke eksisterer de samme socioøkonomiske parametre i de forskellige skoledistrikter. Det drejer sig f.eks.om, at forældreressourcerne – bla. forældrenes uddannelsesniveau – statistisk set varierer fra skole til skole.

– Derfor bør man i virkeligheden hellere se på, hvordan den enkelte skole præsterer eller løfter det faglige niveau i forhold til de socioøkonomiske forudsætninger, den arbejder ud fra, pointerer han. – Og det fremgår ikke af Ugebrevet A4’s undersøgelse. Så selvom man ligger lidt dårligt i undersøgelsen, kan det godt være, at man præsterer udmærket.

Faglig og social trivsel hænger sammen

Begrebet social trivsel dækker bla. over, i hvilken grad eleverne oplever mobning og tryghed i løbet af skoledagen. Derfor kunne man godt forestille sig, at en skole godt kunne score højt på den sociale trivsel, selvom den scorer lavt på den faglige – og omvendt.

Men der er ifølge Ugebrevet A4 en sammenhæng mellem de to former for trivsel.

– Skoler, som klarer sig bedst, når det drejer sig om faglig trivsel, får gennemsnitligt også de bedste bedømmelser, når det gælder social trivsel... Og trives eleverne ikke socialt, kan det ramme indlæringen”, hedder det.

Faktaboks

Ugebrevet A4’s sammenlignende undersøgelse bygger på tallene fra den første, nationale trivselsundersøgelses, som er foretaget her i landet, og hvor eleverne har svaret på en række spørgsmål, der skal give et billede af bl.a. deres faglige og sociale trivsel på skolen. Eleverne er blevet opdelt to kategorier: En for 0.-3. klasse-eleverne, og en anden for i 4.-9. klasse-eleverne. Det er svarene fra den sidste kategori, der anvendes i Ugebrevet A4’s undersøgelse.

Hele artiklen – inkl. hver skoles placering – i Ugebrevet A4 kan ses her: http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NTg1&aid=20247

Del artiklen:

You may also like...

2 Responses

 1. Stina siger:

  Intersant.
  Det kunne jo også være at de stille børn blev glemt. Det har ikke altid noget at gøre med forældrene uddannelse. Men f.eks for mange lærer skift i en klasse eller for meget lad stå til kultur.
  Selvfølgeligt er forældrene ansvarlige for hvad der sker i skole regi.
  Det ansvar forældre har er at gøre deres børn klar til undervisning ved nok søvn, mad og tøj samt oplyse sine børn om at lytte efter hvad de voksne siger og sidde stille samt lave sine leksier. Udover det ophøre forældrenes ansvar for deres børns læring og indlæring.
  Det ansvar har skolen, at stille op en undervisning som NÅR alle elever i klassen også de inkludere.
  Det halter i Rebild kommune.
  Lad stå til kulturen er kommet for at blive. Så står vi i kø ved håndvasken og vasker hænder.
  Ikke mit ansvar
  Har ressourcer
  Bla bla.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *