Monthly Archive: december 2015

image_print
0

Travetur i Bjergeskoven med skovrideren som guide

Har man en fornemmelse af, at det vil være godt at få rørt sig efter jule- og nytårsfestlighederne/anstrengelserne, kan det være en god ide allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 3. jan., hvor Rebild Turistforening arrangerer en travetur i Bjergeskoven i Rold Skov med statsskovrider Bendt Egede Andersen som guide. Se mere…

0

SF vil have omgjort udvalgsflertals ”ja” til Roundup

På foranledning af SF skal Byrådet på sit møde torsdag behandle en beslutning fra flertallet i Teknik- og miljøudvalget om, at der i fremtiden må bruges sprøjtegiften ”Roundup” på kommunens jord. Partiet håber, at der i Byrådet vil være et flertal, der vil omgøre udvalgsflertallets afgørelse. Se mere…

0

Sundhed for alle pengene

Rebild Kommune inviterer nu borgerne i 14 lokalsamfund til at søge penge fra en kommunal pulje, som har til formål at fremme folkesundheden i netop deres lokalområde. St. Brøndum var et af de lokalsamfund, som i 2015 fik tildelt 65.000 kr. fra puljen. Se mere…

0

Helt lokalråd trækker sig i protest

Alle medlemmer af Lokalrådet Skørping-Rebild nedlægger deres poster. De er utilfredse med, at Byrådet på sit seneste møde besluttede ikke at ville lade lokalrådene disponere over hele det beløb på 1 mio kr., der ligger i den såkaldte byzonepulje – øremærket til projekter i kommunens ni større byer. Se mere…