SF vil have omgjort udvalgsflertals ”ja” til Roundup

Del artiklen:
image_print

(foto Bertil Mortensen)

På foranledning af SF skal Byrådet på sit møde torsdag behandle en beslutning fra flertallet i Teknik- og miljøudvalget om, at der i fremtiden må bruges sprøjtegiften ”Roundup” på kommunens jord. Partiet håber, at der i Byrådet vil være et flertal, der vil omgøre udvalgsflertallets afgørelse.

Det er udvalgsmedlemmerne Thomas Simoni Thomsen og Ole Frederiksen fra Venstre og løsgængeren Jeppe Ugilt, der vil have, at ukrudtsbekæmpelsen på kommunal jord i fremtiden skal foregå med Roundup i stedet for med gasbrændere. Derved spares der 180.000 kr.

Udvalgsflertallet, som vil bruge Roundup på kommunens arealer: Ole Frederiksen (V), Thomas Simoni (V) og Jeppe Ugilt (løsgænger)

De tre politikere udgør et flertal i udvalget, der også består af udvalgsformand Morten Lem (S) og Allan Busk (Den Sociale Fællesliste).

Men SF’s Annette Søegaard vil have udvalgsflertallets beslutning afprøvet i Byrådet.

– Jeg vil gerne finde ud af, om der virkeligt er et flertal i Byrådet, som vil gå med til, at der bruges et pesticid som Roundup på kommunens jord, når vi ellers altid understreger, at vi er en grøn kommune og yderligere har formuleret en vision, der hedder ”Et sundt liv i en sund kommune”, siger hun.

Krav om besparelser

Udvalget skal spare 400.000, og det vil udvalgsflertallet bl.a. gøre ved – foruden altså at anvende Roundup – at reducere antallet af græsklipninger på kommunens arealer (undtaget fodboldbanerne), og/eller ved at villavejene ikke fejes så ofte som nu.

Annette Søegaard peger på, at det er nødvendigt at tænke alternativt og kigge på ukrudt og ukrudtsbekæmpelse på en anden måde.

– Kunne vi i stedet ikke holde til at se på lidt mere ukrudt og lade noget af det være, eller også fjerne det på en anden måde end vha. af pesticider eller som nu med gasbrændere, siger hun

Annette Søegaard (SF), formand for Sundhedsudvalget (privatfoto)

Hun gør opmærksom på, at glyphosat, som er hoveingrediensen i Roundup, for nyligt er sat på Arbejdstilsynets kræftliste, men erkender, at der også er arbejdsmiljøproblemer ved at anvende gasbrændere.

– Men vi skal ikke erstatte noget, som er skidt for de medarbejdere, der skal arbejde med det, med noget andet, som også er skidt, understreger hun.

Brud på aftale

Annette Søegaard gør endvidere gældende, at udvalgsflertallets beslutning er et brud på en aftale indgået mellem kommunernes interesseorganisation KL og Miljøministeriet om at udfase brugen af pesticider på offentlige arealer. Ligeledes pointerer hun, at anvendelsen af pesticider også er i uoverensstemmelse med Rebild Kommunes hidtidige politik om ikke at anvende plantegift på egne arealer.

Udvalgets formand, Morten Lem, er modstander af at bruge Roundup, og mener, at besparelserne kan findes bla. ved reducere græsklipning og gadefejning. Det beløb, der derved kommer til at mangle for at nå op på 400.000 kr. i besparelser, foreslår han, at der ”tages stilling til ved regnskabsafslutningen”.

Allan Busk forslag til besparelserne går ud på at ”undersøge økonomien i selvstyrende grupper og dermed færre ledere”.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *