Lavt elevfravær generelt på skolerne i Rebild, men forskelle skolerne imellem

Del artiklen:
image_print

Bavnebakkeskolen i Støvring, som sammen med Karensmindeskolen og Suldrup Skole er de skoler, som har det laveste elevfravær i Rebild Kommune (foto Bertil Mortensen)

Elevfraværet på skolerne i Rebild er 8,5 dage om året i gennemsnit. Tallet på landsplan er knap 11 dage. Men der er relativt store forskelle mellem skolerne i kommunen. Det viser en frisk undersøgelse af elevfraværet på landets folkeskoler.

I en undersøgelse foretaget af Politiken på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet for skoleåret 2014-15 fremgår det, at elevfraværet i gennemsnit på skolerne i Rebild Kommune ligger i den absolut gode ende sammenlignet med skolerne i andre af landets kommuner. Det samlede fravær er i gennemsnit 8,5 dage om året, og det giver det 7. laveste elevfravær blandt alle landets 98 kommuner.

Lemvig Kommune ligger bedst med et gennemsnitligt elevfravær på 7,4 dage om året. I den anden ende af skalaen finder man Høje Tåstrup Kommune med 16,8 dage i snit.

Laveste fravær i Nordjylland

Blandt kommunerne i Region Nordjylland har Rebild det laveste elevfravær. Den nordjyske kommune, som har det højeste fravær, er Frederikshavn med 12,4 dage i snit. For Nordjyllands største kommune, Aalborg, er tallet 10,1.

Store forskelle skolerne imellem

Men gennemsnitsfraværet på 8,5 dage for Rebild dækker over relativt store forskelle mellem kommunens skoler. På de to Støvring-skoler, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen, samt på Suldrup Skole har eleverne det laveste fravær – 7,2 dage – mens fraværet på Terndrup Skole ligger på 13,4 og Bakkehusene (Bælum/Blenstrup) på 12,3 dage (se tabellen nedenfor).

TABEL Antal fraværsdage i skoleåret 2014-15 på de enkelte skoler i Rebild Kommune

Elevfravær. Rebild. Tabel Politiken-undersøgelse

KILDE: Politiken Research på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet

I undersøgelsen skelnes der imellem lovligt fravær, ulovligt fravær og sygefravær. Lovligt fravær defineres af Undervisningsministeriet som fravær, der er godkendt af skolelederen, mens ulovligt fravær ikke er godkendt.

Fortrøstningsfuld udvalgsformand

Formanden for Børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V), forklarer den fine placering for Rebild Kommunes skoler således:

– Vore skoler gør rigtigt meget for, at børnene møder i skole, og at de trives.

Den relativt store forskel på elevfraværet mellem kommunens skoler kommer ikke som den store overraskelse.

– Vi er klar over, at der er en forskel på vore skoler, siger han. – Det gælder f.eks. karaktergennemsnittet, motivationen, og altså også fraværet.

Men han er alligevel fortrøstningsfuld, fordi han ved, at der på bla. Bakkehusene foregår en målrettet indsats for at reducere fraværet.

– Så jeg har et håb om, at der er sket fremskridt på det område, når vi har afsluttet skoleåret 2015-16, siger han og understreger, at det også er vigtigt, at politikerne tager deres del af ansvaret for udviklingen.

Anders Norup, formand for Børne- og ungdomsudvalget (foto Bertil Mortensen)

Flere bud på årsagerne til fravær generelt

Politikens undersøgelse viser, at på halvdelen af landets folkeskoler havde eleverne sidste skoleår over 2 ugers fravær. Det mener flere aktører inden for skoleverdenen er alt for højt og har også forklaringer på det.

Forældrene må træde mere i karakter”, siger flere skoleledere og skolechefer til Politiken. De henviser til, at fraværet har flere årsager. Dels at en del forældre holder ferie uden for skolernes ferieperioder for at spare penge på feriebudgettet, dels at forældre med en ”svag social baggrund” undertiden ikke magter at få børnene afsted om morgenen, og dels at nogle forældre for hurtigt accepterer, at deres barn tager en ”hjemmedag”, hvis det af forskellige grunde føler sig presset.

At forældrene har et ansvar er for formanden for interesseorganisationen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, enig i – især når de vælger at holde ferie uden for skolernes ferieperioder. Men hun siger desuden til Politiken, at ”der findes skoler, der synes, at det er okay og ikke reagerer, når man ikke melder sig syg og ikke beder om at få fri” og retter dermed altså også skytset mod skolerne.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, peger på, at nogle børn ”har det svært i livet og er presset på mange leder og kanter

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *