Ingen Roundup på kommunens arealer alligevel

Del artiklen:
image_print

Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening iført hvide beskyttelsesdragter bød på ”Roundup-drinks” inden byrådsmødet (foto Bertil Mortensen)

Et byrådsflertal slog på gårsdagens møde fast, at der ikke – som foreslået af et flertal i Teknik- og miljøudvalget – skal bruges Roundup på kommunens arealer.

Det var Annette Søegaard (SF), som havde taget sagen om Roundup i byrådet, fordi hun var utilfreds med, at et flertal – Ole Frederiksen (V), Thomas Simoni (V) og Jeppe Ugilt (løsgænger) – i Teknik- og miljøudvalget havde besluttet, at Roundup i fremtiden skulle afløse gasbrændere som led i ukrudtsbekæmpelsen på kommunens jord. Det ville give en besparelse på 180.000 kr. ud af de i alt 400.000 kr., som Byrådet har pålagt udvalget at spare.

Efter godt en halv times debat endte det hele med, at et flertal på 14 – SF, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Den sociale Fællesliste, Enhedslisten og Radikale – besluttede, at der ikke må bruges Roundup på kommunens arealer, og at sagen sendes tilbage til Teknik- og miljøudvalget med besked om, at udvalget skal finde besparelser et andet sted i budgettet. Derimod støttede et mindretal bestående af Konservative, Venstre – bortset fra Søren Konnerup, som undlod at stemme –, Oplandslisten og Jeppe Ugilt (løsgænger) udvalgsflertallets forslag om at tillade brugen af Roundup.

Byrådsmedlemmerne Holger Pedersen (K), Rasmus Rask (Den Sociale Fællesliste) og Henrik Christensen (S) og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening (foto Bertil Mortensen) –

Branding, miljø og arbejdsmiljø

Debatten på mødet kredsede især om tre temaer. Det ene var Rebild Kommunes brand.

Vi forsøger at brande vores kommune som en både sund og grøn kommune, sagde Annette Søegaard. – Og derfor sender det et forkert signal, hvis vi begynder at bruge en plantegift som Roundup.

Det synspunkt bakkede bl.a. Bent Skovgaard Olsen (EL) og Tommy Degn (DF) op om.

Det andet tema var, hvordan brugen af henholdsvis gasbrændere og Roundup påvirkede arbejdsmiljøet for de medarbejdere, som skal arbejde med ukrudtsbekæmpelsen i det daglige.

– Hvis man erstatter gasbrænderne med en lille smule Roundup, gavner man arbejdsmiljøet, sagde Jeppe Ugilt og henviste til, at det er den samme vurdering, kommunens teknik- og miljøforvaltning er kommet frem til.

Men andre pegede på, at Glyphosat, som er hovedbestanddelen i Roundup, er så farligt, at det er sat på Arbejdstilsynets kræftliste.

Det tredje tema i debatten var, hvor meget CO2 de to forskellige former for ukrudtsbekæmpelse udleder, samt Glyphosats konsekvenser for drikkevandet. Her var meningerne også delte.

Andre forslag

I Teknik- og miljøudvalget var der foruden udvalgsflertallets forslag to andre på bordet. Det ene kom fra Allan Busk (Den Sociale Fællesliste), som foreslog at organisere arbejdet blandt medarbejderne i nogle selvstyrende grupper, og på den måde spare nogle mellemledere samtidigt med, at man kunne fastholde det nuværende serviceniveau. Det andet kom fra Mortens Lem (S), og gik på, at da man egentligt i løbet af kun to år ville komme i mål med de krævede besparelser, kunne man i den mellemliggende periode finde de resterende besparelser andre steder i budgettet.

Men begge trak under byrådsbehandlingen deres forslag og støttede i stedet Annette Søegaards forslag om at forbyde Roundup og sende sagen tilbage til Teknik- og miljøudvalget til videre behandling.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *