Rebild – et fremtidigt udkantsområde?

Del artiklen:
image_print

Kommuneskilt

Det er der nu ikke meget, der tyder på, hvis man tager de rapporter for pålydende, som inden for det sidste halve år har analyseret udviklingen i forholdet mellem landets større byer og resten af Danmark. Men ikke alt er lutter lagkage.

Når man læser de forskellige rapporter med Rebild-briller, er der grundlag for både forsigtig optimisme og pessimisme.

Befolkningsudvikling

En frisk rapport ”Det lokale Danmark” udarbejdet af Kommunernes Landsforening (KL) peger på nogle tendenser i befolkningsudviklingen, som er både positive og negative i et Rebild-perspektiv. Kommunen er nemlig placeret i en klynge af kommuner, som set over de sidste 10 år har oplevet en vækst i indbyggertallet på op til 3 %. Men… set over de sidste kun 5 år har Rebild tilhørt den gruppe af kommuner, som har været udsat for et ”svagt begyndende fald” i indbyggertallet. Faldet har dog været mindre end for de fleste øvrige nordjyske kommuner.

Alder og aldersfordeling

Gennemsnitsalderen for hele Danmarks befolkning er stigende og har nu nået de 41 år. Iflg. Danmarks Statistik ligger Rebild ca. på gennemsnitstallet. Og i modsætning til de fleste andre kommuner, hvor kommunens landbefolkning er ældre end bybefolkningen, er gennemsnitsalderen i Rebild nogenlunde den samme for både land- og bybefolkning.

Andelen af børn (0-14 år) er faldende i hele landet. Men her adskiller Rebild sig fra de fleste andre kommuner ved at være med i en relativ lille gruppe kommuner, der har landets højeste børneandel – omkring 20 % ifølge KL-rapporten.

Andelen af ældre (65 år ->) er som bekendt på landsplan stigende, og det gælder også Rebild. Men i her er ældreandelen faktisk forholdsvis lav, nemlig omkring 18 %

Uddannelse og beskæftigelse

Borgerne i Rebild hører til Nordjyllands højest uddannede, i hvert fald når man måler uddannelsesniveauet på andelen af 30-59 årige med en uddannelse ud over grundskolen. Her er kun Aalborg på samme niveau. Da der er en generel sammenhæng mellem uddannelse og indkomst – og dermed skattebetaling – er det noget, der kan få enhver kommunalpolitiker til at gnide sig i hænderne.

Rebild kan ifølge rapporten også glæde sig over, at den har Nordjyllands højeste beskæftigelsesfrekvens (antal beskæftigede i pct. af befolkningen 18-64 år). Men borgerne er langtfra alle beskæftiget inden for kommunegrænsen. Kommunen har nemlig samtidigt den højeste pendlerfrekvens af samtlige nordjyske kommuner.

Figur: Beskæftigelsesfrekvensen: Antal beskæftigede i pct. af befolkningen 18-64 år. Procent.

Beskæftigelsesfrekvens RK

 Kilde: KL: Det lokale Danmark. 2015

Fremtiden?

Danmarks Statistik lavede for et par måneder siden en prognose for udviklingen i indbyggerantallet i hele landet og specifikt for de enkelte kommuner. Det samlede befolkningstal vil stige med 4,4 % frem mod 2025, men prognosen er lidt deprimerende læsning for dem, som tror på en pæn befolkningsudvikling i Rebild Kommune. Det gælder bl.a. Byrådet, som i 2014 vedtog sin ”Vision 2025”. Her er ambitionen, at der i 2025 bor 32.000 borgere i kommunen. Men prognosen fra Danmarks Statistik viser, at der i 2025 kun forventes at bo 29.300, svarende til en stigning fra 2015 til 2025 på blot 1,5 %.

Byrødderne kan måske finde trøst i, at der trods alt er tale om en stigning – og ikke et fald som i alle andre nordjyske kommuner, bortset fra Aalborg og Brønderslev. Byrådsmedlemmerne kan også trøste sig med, at der generelt er en stor usikkerhed forbundet med befolkningsprognoser, der rækker så mange år frem. Danmarks Statistik gør selv opmærksom på, at prognosen bygger på en fremskrivning af, hvordan udviklingen vil være, hvis de nuværende tendenser i fødselstal, dødelighed og fra/tilflytning fortsætter.

Og det kan jo være, at der f.eks. netop i Rebild sker en forholdsvis stor vækst i antallet af tilflyttere. I hvert fald ser det lyst ud med salget af byggegrunde i nogle dele af kommunen. Det gælder især i Støvring, hvor der er gang i salget af i udstykningerne øst for banen og i ”Høje Støvring” syd for byen. Men i andre dele af kommunen går det mindre lystigt til.

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. Vagn Gaarde siger:

    Tak for en interessant artikel, Bertil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *