Helt lokalråd trækker sig i protest

Del artiklen:
image_print

De ni byzonebyer (foto Bertil Mortensen)

 Alle medlemmer af Lokalrådet Skørping-Rebild nedlægger deres poster. De er utilfredse med, at Byrådet på sit seneste møde besluttede ikke at ville lade lokalrådene disponere over hele det beløb på 1 mio kr., der ligger i den såkaldte byzonepulje – øremærket til projekter i kommunens ni større byer.

Lokalrådet i Skørping-Rebild har sammen med seks andre ud af i alt ni lokalråd været tilhænger af en tildelingsmodelmodel for hele byzonepuljen, hvor millionen fordeles med ca. 110.000 kr. til hvert af rådene, som så selv skulle have kompetencen til at anvende pengene til de projekter, de fandt det værd at støtte.

Men et flertal i Byrådet valgte på sit seneste møde i hovedtræk at forsætte med den eksisterende model, hvor puljen på 1 mio splittes op, dels på et samlet grundbeløb på 450.000 kr., hvoraf de 9 lokalråd hver disponerer over 50.000 kr. (tidligere 25.000 kr.), dels på en central pulje på 550.000 kr. (tidligere 775.000 kr.), hvis midler fordeles af Byrådets økonomiudvalg efter ansøgning. Grundbeløbet er altså forhøjet i forhold til tidligere, mens den centrale pulje er blevet tilsvarende mindre.

Byzonebyerne udgøres af Støvring, Skørping, Nørager, Terndrup, Øster Hornum, Bælum, Haverslev, Bælum og Blenstrup.

Narresut og mavepuster

Byrådsflertallets beslutning har fået samtlige ni medlemmer af Skørping-Rebild Lokalråd til at meddele kommunen, at de ikke vil være med mere.

– Groft sagt synes vi, at et grundbeløb på kun 50.000 kr. som vi kunne få lov til at disponere over, er en narresut, siger den nu afgåede formand for lokalrådet i Skørping-Rebild, Erling Junker, og fortsætter. – Og desuden er hele ansøgningsproceduren for at få pengene fordelt et bureaukrati uden lige.

Erling Junker, afgået formand for Lokalrådet Skørping-Rebild (privatfoto)

Han minder om, at syv ud af ni lokalråd på et dialogmøde med Byrådet netop støttede den model, som gav lokalrådene 110.000 kr. at disponere over. Derfor mener han, at der er tale om en meget stor mistillidserklæring til lokalrådene, når Byrådet ikke tror på, at rådene er i stand til at administrere et så relativt lille beløb.

– Helt ærligt, det er en mavepuster til lokalrådene, lyder det fra Erling Junker. – Og jeg vil godt tilføje, at jeg er meget skuffet over beslutningen.

Justering af selve formålet med byzonepuljen

Samtidigt med at Byrådet ændrede fordelingen mellem grundbeløb og den centrale pulje, vedtog det også, at man skulle se på de kriterier eller retningslinjer, der ligger til grund for udbetalingerne fra både grundbeløbene (450.000 kr.) og den centrale pulje (550.000 kr.).

På gårsdagens udvalgsmøde vedtog Økonomiudvalget derfor at justere byzonepuljens formål og tildelingskriterier. Formålet er, i forhold til tidligere, formuleret mere overordnet, idet det nu hedder, at formålet er ”at fremme projekter i byzonebyerne, der understøtter byrådets Vision 2025”.

Byrådets Vision 2025 har overskriften ” Et sundt liv i en sund kommune” og drejer sig bla. om at udvikle bosætning, oplevelser og erhvervsliv.

Byrådets ”Vision 2025” (uddrag) (fra Rebild Kommunes pjece)

Grundbeløb og centrale pulje

Det er de enkelte byers lokalråd, som afgør, hvilke projekter der skal tilgodeses inden for rammen af grundbeløbet på 50.000 kr. Af det beløb må de maksimalt anvende 10.000 kr. til administrative opgaver. Mindst 40.000 kr. skal altså bruges til lokale projekter, og som noget nyt kan lokalrådene overføre ubrugte midler til næste år, så man kan ”spare op” og støtte større projekter på mere ende 50.000 kr.

Lokalrådene må ikke bruge pengene på at løse egentlige kommunale opgaver som f.eks. etablere faciliteter i bygninger, som er ejet af kommunen.

Hvad angår den centrale pulje er det Økonomiudvalget, som afgør, hvilke projekter der skal tilgodeses. Her er der den begrænsning, at ansøgninger på under 50.000 kr. ikke vil kunne få støtte.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *