Det blæste i øst og i vest

Del artiklen:
image_print

Borgermøde.DN 1

Trods dirigentens ihærdige anstrengelser for at holde debatten på ret kurs på borgermødet i Skørping med overskriften ”Hvor er Rebild Kommune på vej hen på natur- og miljøområdet”, var det kun momentvis, at den løftede sig op på et mere overordnet niveau. Flere af mødets omkring 60 deltagere ville nemlig hellere berette om deres egen historie og genvordigheder.

To overordnede temaer blev dog behandlet. Det ene var, hvorfor Teknik- og miljøforvaltningen inden for kort tid har mistes sine tre chefer: Direktøren for området og de to centerchefer. Det andet var, hvorfor et flertal af politikerne i Byrådet ofte tilsidesætter forvaltningens faglige indstillinger i natur- og miljøsager.

Chefernes afgang

Det første spørgsmål – de tomme kontorer på chefgangen – kom der ikke rigtigt noget svar på, først og fremmest fordi der er tale om personsager, hvor der blandt parterne er indgået en aftale om, at ingen af dem udtaler sig offentligt om fratrædelsen.

En af mødedeltagerne, Susanne Korgaard, mente alligevel, at der i de to tilfælde, hvor der er sket fyringer, har der været tale om deciderede politiske fyringer, fordi de pågældende chefer ikke har villet makke ret i forhold til byrådsflertallet.

Formanden for Teknik- og miljøudvalget, Mortens Lem (S), forsikrede, at han har været ganske udmærket tilfreds med de nu forhenværende chefer. Det fik en mødedeltagerne til at udbryde, hvorfor nogle af dem så var blevet fyret? Det ville og kunne Morten Lem ikke svare på, da der netop er tale om personsager. Men et godt bud er nok, at det har været et flertal uden om Morten Lem m.fl., som har stået bag fyringerne.

– Men det der med at se tilbage bliver man bare gråhåret af, sagde Morten Lem. – Jeg kigger fremad nu og har stor tiltro, at de to nyansatte centerchefer vil klare opgaven på bedste måde.

Morten Lem (S), formand for Teknik- og miljøudvalget

Konflikter mellem forvaltning og politikere

Mødets andet tema – byrådsflertallets relativt hyppige tilsidesættelse af forvaltningens faglige indstillinger – tog afsæt i en liste, som lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening, Annette Bruun Hansen, har udarbejdet. Her fremgår det, at et byrådsflertal i denne byrådsperiode allerede har forkastet forvaltningens indstilling i 15 natur- og miljøsager.

Søren Munk – tidligere byrådsmedlem fra Venstre – sagde, at han ikke ville forsvare politikerne, men:

– Lovgivningen siger jo, at politikerne skal spørges. Så må de også have lov til at svare i henhold til, hvad de synes er rigtigt ud fra deres overbevisning.

En anden mødedeltager, Lise Frederiksen, syntes, at det er uheldigt, når politikerne i så mange tilfælde ikke har haft tillid til forvaltningens faglige indstilling.

– Politikerne har et råderum, som er fastlagt via lovgivningen. Det lovgivningsmæssige råderum skal embedsmændene i forvaltningen naturligvis agere indenfor og gøre klart for politikerne, hvad deres råderum er. Men byrådspolitikerne kan ikke selv udvide det eksisterende, lovbestemte råderum, påpegede hun.

Endvidere mente hun, at det er meget ressourcekrævende og dyrt, når en forvaltning måske op til tre gange skal behandle samme sag, fordi politikerne ikke er tilfredse med den lovgivning, der findes på området.

Borgmester Leon Sebbelin (R) bemærkede, at der i flere af natur- og miljøsagerne vitterligt var en dispensationsmulighed.

– Så kan man være politisk enig eller uenig i, om det er klogt at søge en dispensation. Men det er politisk legitimt for et byrådsflertal at få det afprøvet, hvis det er det, man vil.

Glad, overrasket og ærgerlig

Anette Bruun Hansen fra DN, som var arrangør af mødet, er både glad og overrasket over, at så mange borgere havde lyst til at deltage i mødet.

– Men det er ærgerligt, at der ikke deltog nogen politikere fra den side af det politiske spektrum, som er dem, der har forkastet forvaltningens faglige indstilling i de mange tilfælde. Nogle af dem kan selvfølgelig have været optaget af noget andet, men det havde været interessant for borgerne at høre i hvert fald nogle af politikerne forklare, hvorfor de har stemt, som de har gjort i natur- og miljøsagerne, lyder det fra en lidt ærgerlig lokalformand.

Borgermøde. DN 2

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *