Blenstrup og Ravnkilde skoler redder livet

Del artiklen:
image_print

Knap 100 borgere dukkede op til byrådsmødet – så mange at nogle måtte stå op under den næsten 2 timer lange debat (foto Bertil Mortensen)

Efter et par uger med uvished om Blenstrup og Ravnkilde skolers fremtid, reddede de begge eksistensen efter en næsten 2 timers lang og til tider hård debat på byrådsmødet, der blev overværet af knap 100 tilhørere.

Et flertal på 12 – Radikale, Konservative, 5 ud af Venstres 7 og 2 ud af Socialdemokraternes 3 tilstedeværende medlemmer – fik vedtaget et forslag, hvis hovedpunkter er, at Ravnkilde og Blenstrup skoler ikke lukkes, at der dannes en fusion af Bakkehusene (Bælum/Blenstrup skoler) og Terndrup skole, og at der tilføres skoleområdet netto ekstra 2,4 mio i 2017 og 4,4 mio i 2018. Endeligt indeholdt det vedtagne forslag en opfordring til kommunens skoleledere om i samarbejde med personalet at lave nogle fleksible aftaler om, hvordan folkeskolereformens krav om lærernes tilstedeværelse på skolen og deres forberedelse kan udmøntes.

Et mindretal på 10 byrådsmedlemmer stemte imod, nemlig Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Jeppe Ugilt (løsgænger), Oplandslisten, DF og to fra Venstres byrådsgruppe (Gert Fischer og Ole Frederiksen). To undlod at stemme – Anette Bruun (SF) og Henrik Christensen (S).

Træerne vokser dog ikke helt op i himlen for Blenstrup og Ravnkilde skoler. Deres evne til at fastholde eleverne skal nemlig vurderes efter 3 år. I øjeblikket har Blenstrup Skole 66 elever, og det svarer til, at 76 % af potentielle indskrevne børn går på skolen. De resterende 24 % har altså valgt at tage til andre skoler. For Ravnkildes vedkommende er tallene henholdsvis 68 elever og 72 %.

Tilfreds med udfaldet

At der skal foregå en evaluering efter 3 år er ikke noget, der bekymrer bestyrelsesformanden for Bakkehusene, Pia Elberg.

– De kan bare komme og evaluere os fra nu af, siger hun med eftertryk.

Pia Elberg, bestyrelsesformand for Bakkehusene, efter mødet (foto Bertil Mortensen)

I det hele taget er hun tilfreds med det forslag, der blev vedtaget. Udover naturligvis at Blenstrup Skole ikke bliver lukket, er hun især glad for den del af beslutningen, som vedrører arbejdstidsaftalen og omfanget af lærerenes tilstedeværelse på skolen, fordi den vægter fleksibilitet.

– En beslutning, som havde gået på 32 timers tilstedeværelse på skolen, havde været en katastrofe for os, fordi den mangler fleksibilitet, siger hun.

Borgmesteren skydeskive

Tonen i debatten på byrådsmødet var til tider ikke for sarte ører og nåede undertiden ned på et i bogstaveligt forstand latrinært niveau med brugen af ord som ”pis og lort”, ”ikke en skid”, ”noget lort” og ”lokummet brænder”.

Især borgmester Leon Sebbelin (RV) var udsat for kritik af sin håndtering af sagen. Han blev bl.a. kritiseret for, at han kun havde holdt møder med nogle få, udvalgte partier om sagen, og at han i virkeligheden pønser på at lukke skoler. Den sidste anklage blev også rettet mod formanden for Børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V).

Leon Sebbelin skød igen ved at pege på, at det er meget normalt i kommunalpolitisk arbejde, at man ikke nødvendigvis altid holder møder med alle partier i et byråd, og henviste desuden til, at flertallets forslag netop indebærer, at både Blenstrup og Ravnkilde skole ikke bliver lukket.

Betænkelige miner hoa Blenstrupborgere inden mødet – senere kom smilene frem (foto Bertil Mortensen)

Der mangler penge

Næsten alle de byrådsmedlemmer, der tog ordet, var enige om, at skoleområdet er underfinansieret.

Det afspejler sig også i mindretallets eget forslag, som blev fremsat på byrådsmødet, og som ligeledes indeholder et ønske om at tilføre skoleområdet flere penge – og flere end i flertallets forslag.

Mindretallets forslag ligner på flere områder flertallets: Det indebærer nemlig også, at Blenstrup og Ravnkilde skoler ikke lukkes. Men når det gælder lærernes tilstedeværelse på skolerne, indeholder det et krav om, at lærerne på alle kommunens skoler skal være tilstede mindst 32 timer om ugen, i stedet for at det overlades til de enkelte skolers ledere og personale at få deres egen aftale i stand.

Det er ikke så tit, at et byrådsmøde samler så mange borgere (foto Bertil Mortensen)

Forhistorien

Hele usikkerheden om skolernes fremtid i Blenstrup og Ravnkilde opstod, da to af Børne- og ungdomsudvalgets medlemmer, Anders Norup (V) og Michael Portefee P. Lex (RV) på udvalgets møde de 13. april bl.a. foreslog, at ”..skoleafdelingen i Ravnkilde nedlægges..” og at ”.. skoleafdelingen i Blenstrup nedlægges..”

Venstre splittede

Da sagen nåede Økonomiudvalget en uge efter, støttede fire af dets medlemmer – herunder Jeanette Sagan fra Venstre – indstillingen fra de to medlemmer af Børne- og ungdomsudvalget, mens fire – heriblandt de to Venstremedlemmer Gert Fischer og Ole Frederiksen – fremsatte det forslag, som mindretallet kom med på byrådsmødet. De henholdt sig til en enstemmig vedtagelse i samme Økonomiudvalg fra december 2015, hvor det hedder, at der ikke lukkes skoler i Rebild.

Ingen ville lukke skoler eller skoleafdelinger

En hektisk mødeaktivitet blandt politikerne herefter mundede ud i, at da man nåede frem til byrådsmødet i går, ville ingen lukke skoler. Men det er ikke sikkert, at de mange fremmødte borgere var orienteret om det.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *