Protest mod besparelser

Del artiklen:
image_print

Et udsnit af deltagerne i demonstrationen mod omprioriteringsbidraget (foto Bertil Mortensen)

Omkring 75 mødte op til demonstrationen ved rådhuset i Støvring mod Venstre-regeringens og de blå støttepartiers omprioriteringsbidrag

Der blev ikke lagt fingre imellem, da de to talere ved demonstrationen karakteriserede omprioriteringsbidraget.

– Ordet omprioriterings lyder så kønt, sagde Lene Krabbe Dahl fra 3F. – Men sagt på godt dansk betyder det bare tyveri ved højlys dag.

Og demonstrationens anden taler, Torben Sejrup fra FOA, lå helt på samme linje.

– Omprioriteringsbidraget er reelt et nedprioriteringsbidrag, sagde han. – Nemlig nedprioritering af vore børn, ældre, syge og handicappede.

Talerne ved demonstrationen Torben Sejrup fra FOA og Lene Krabbe Dahl fra 3F (foto Bertil Mortensen)

Han udtrykte forståelse for de borgmestre og byråd, som ikke vil pege på, hvor der konkret skal spares som følge af omprioriteringsbidraget men vil lade regeringen og dens blå støttepartier selv gøre det upopulære arbejde.

– Derfor vil jeg opfordre de nordjyske borgmestre til også at boykotte omprioriteringsbidraget, lød det fra ham.

Omprioriteringsbidraget og Rebild Kommune

Regeringen og de blå støttepartier har vedtaget, at landets kommuner skal aflevere 1 % deres budget svarende til 2,4 mia pr. år i årene 2017-19 til staten/regeringen. I alt 7,4 mia. For 2017 vender pengene tilbage til kommunerne, men det er regeringen og støttepartierne, som bestemmer, hvor mange af de afleverede penge den enkelte kommune får retur, og hvad ”returpengene” skal gå til.

(foto Bertil Mortensen)

For Rebild Kommune betyder omprioriteringsbidraget, at statens bloktilskud til kommunen i løbet af de tre år bliver nedsat med 36 mio kr., dvs. 12 mio pr. år.

Hvis man forudsætter, at kommunen vil bruge grønthøstermetoden og sprede besparelsen på de 12 mio pr. år ud på nogle centrale kommunale udgiftsområder, skal der i Rebild ifølge en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spares 3 mio på folkeskolen, 3 mio på ældre, handicappede og sundhed, 2 mio på børn, unge og voksne med særlige behov, 1 mio på dagtilbud til børn, 1 mio på byudvikling, transport og infrastruktur og endeligt 2 mio på kultur og administration.

(foto Bertil Mortensen)

Landsdækkende demonstrationer

Demonstrationen i Støvring var led i en landsdækkende protestdemonstration arrangeret af den nystartede græsrodsorganisation Velfærdsalliance-DK. Medlemskredsen består af omkring 110 forskellige organisationer – lokale fagforeninger (bla. fra BUPL, 3F, HK, FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Magisterforening og Danmarks Lærerforening), lokale partiforeninger, elev-, studie-, forældre- og brugerorganisatio­ner, f.eks. patientforeninger.

(foto Bertil Mortensen)

En tilfreds tovholder

Bitt Juul Jensen fra Velfærdsalliancen har været tovholder på demonstrationen i Rebild Kommune.

– Jeg er rigtigt godt tilfreds, siger hun. – Tanken fra Velfærdsalliancens side har været at få aktiveret folk ude i de enkelte kommuner, og 75 fremmødte i Støvring er OK.

Hun siger dog i samme åndedrag, at hun selvfølgelig gerne ville have haft, at endnu flere var mødt op.

– Fordi de her besparelser kommer til at ramme så mange borgere. Ikke bare de kommunalt ansatte, men også børn i skolerne og daginstitutionerne, ældre, syge, handicappede og flere andre.

Bitt Juul Jensen (foto Bertil Mortensen)

Hun tror, at demonstrationerne, som har fundet sted i 74 af landets 98 kommuner på samme tid, får en effekt.

– Det er nok tvivlsomt, om der trænger noget igennem til Claus Hjort Frederiksen, men demonstrationerne er først og fremmest en støtte og opfordring til kommunernes egen interesseorganisation – KL – om at stå fast i forårets forhandlinger med regeringen om de økonomiske vilkår for kommunerne i 2017.

Rebild Byråd har været på banen

Blandt kommunalpolitikere – uanset partifarve – har omprioriteringsbidraget rejst stærk kritik. Det er de lokale politikere – og ikke Christiansborgpolitikere -, som bedst ved, hvilke opgaver den enkelte kommune har brug for at prioritere, lyder det fra byrådspolitikere over hele landet.

Et enigt byråd i Rebild vedtog da også på sit møde i marts en opfordring til KL om at ”modarbejde” omprioriteringsbidraget i økonomiforhandlingerne med regeringen.

Links
Velfærdsalliancen: http://velfaerdsalliance.dk/

I Rebild er der dannet en slags lokal afdeling af Velfærdsalliancen – Rebild for velfærd og tryghed – som har en side på Facebook: https://www.facebook.com/Rebild-for-velfærd-og-tryghed-1701356750141078/?fref=ts

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *