Category: politik

image_print
0

Helt lokalråd trækker sig i protest

Alle medlemmer af Lokalrådet Skørping-Rebild nedlægger deres poster. De er utilfredse med, at Byrådet på sit seneste møde besluttede ikke at ville lade lokalrådene disponere over hele det beløb på 1 mio kr., der ligger i den såkaldte byzonepulje – øremærket til projekter i kommunens ni større byer. Se mere…

0

Det blev også et nej-flertal i Rebild Kommune

Efter at stemmerne på Rebild Kommunes 11 valgsteder er blevet talt op, står det klart, at et flertal på 52,5 % af vælgere har sagt nej til at afskaffe retsforbeholdet, mens 47,5 % har stemt ja. Det er et resultat, der ligger tæt på landsresultatet, hvor nej-flertallet udgør 53,1 %. Se mere…

0

Spænding om den fremtidige skolestruktur

Mange Rebildborgere vil vente i spænding og også med bekymring på udfaldet af dagens møde i Børne- og ungdomsudvalget. For hvilken skolestruktur vil politikerne anbefale forvaltningen at arbejde videre med? Og hvilke skoler kan komme i fare? Se mere…

0

Hvordan fordeler man 1 mio?

Det var det store spørgsmål, som Byrådet skulle tage stilling til på sit seneste møde. Millionen findes i en såkaldt byzonepulje og skal fordeles til kommunens 9 største byer. Men af hvem og efter hvilke kriterier? Se mere…

0

Hjertestartere… igen, igen

Et enigt byråd besluttede på sit seneste møde, at der skal opsættes syv nye hjertestartere rundt omkring i kommunen. Men inden man nåede så langt, udspandt der sig en livlig debat om, hvor de skal placeres, og hvem der skal have kompetence til tage den beslutning. Se mere…

0

Et skridt på vejen mod en integrationspolitik

Rebild Kommune har ingen integrationspolitik, men den er nu under udarbejdelse og forventes vedtaget i april 2016. Som led i den proces har 60 repræsentanter fra foreninger, virksomheder, flygtninge, den kommunale forvaltning og byrådspolitikere været samlet til et temamøde for at give deres input til, hvordan en integrationspolitik kan komme til at se ud. Se mere…