Spænding om den fremtidige skolestruktur

Del artiklen:
image_print

Bakkehusenes afdeling Blenstrup (Skole) er truet i flere af scenarierne (foto Bertil Mortensen)

Mange Rebildborgere vil vente i spænding og også med bekymring på udfaldet af dagens møde i Børne- og ungdomsudvalget. For hvilken skolestruktur vil politikerne anbefale forvaltningen at arbejde videre med? Og hvilke skoler kan komme i fare?

Børne- og ungdomsudvalget (BU) skal i dag tage stilling til, hvilket af de scenarier, som et konsulentfirma i en rapport om Rebild Kommunes skolevæsen har udarbejdet, børne- og ungdomsforvaltningen skal arbejde videre med. Scenarierne spænder fra status quo – som ikke anses for realistisk – til nedlæggelse af skoler og skoleafdelinger.

Baggrunden for, at politikerne tidligere på året bestilte en analyse om skoleområdet, er primært ønsket om at højne den faglige kvalitet af arbejdet på kommunens folkeskoler samt at få forslag til hvordan de relativt store forskelle i de faglige resultater, der kan konstateres mellem skolerne, kan formindskes.

Det mest kontroversielle indhold i scenarierne er den del, der beskæftiger sig med ændringer af skolestrukturen.

Mest vidtgående scenario

Det mest vidtgående scenario om skolestrukturen er scenario 4, som er opdelt i to underscenarier (i det følgende kaldt scenario 4a) og 4b. Red.). Hvilket af disse to, der er det mest vidtgående, afhænger af øjnene, der ser.

Men i begge underscenarier foreslås Haverslev-Ravnkilde Skole nedlagt, og eleverne herfra samlet på Sortebakkeskolen i Nørager.

Haverslev Skole, som er i skudlinjen i et par af rapportens scenarier (foto Bertil Mortensen)

Lukket bliver også Bakkehusene (Bælum-Blenstrup) ifølge scenario 4a), mens en gennemførelse af scenario 4b) vil medføre, at skolens afdeling i Blenstrup lukker, og afdelingen i Bælum mister sin udskoling (7-9. kl). Eleverne herfra flyttes til Skørping Skole.

I scenario 4b) vil Terndrup skole miste udskolingen, og eleverne flyttes til Skørping Skole.

Hvad angår Suldrup Skole mister den både ifølge 4a) og4 b) sin udskoling (7-9. kl.) og afleverer i begge tilfælde eleverne til Karensmindeskolen i Støvring.

Endvidere ligger der i scenario 4a), at alle Støvrings 0-6 kl. elever samles på Bavnebakkeskolen i Støvring, hvis udskolingselever til gengæld flyttes til Karensmindeskolen.

To af flere scenarier

Om politikerne vælger af anbefale forvaltningen af arbejde videre med scenario 4a) eller 4b) er dog langt fra sikkert, da de også kan vælge at anbefale, at det videre arbejde med skoleområdet foregår i forlængelse af et af de andre – mindre vidtgående – scenarier, som findes i konsulentfirmaets rapport. Disse indebærer dog også skolelukninger og lukninger af skoleafdelinger.

Alle scenarierne kan ses på Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden 2. dec. 2015, punkt 148, hvor der også er links til konsulentfirmaets fulde rapport (se http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/5228).

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved at gennemføre de enkelte scenarierne er ikke de samme. Der forventes at blive et årligt råderum eller besparelse på driften af skolerne på mellem 6 og 15 mio kr. afhængig af, hvilket scenario der vælges. Det største råderum ligger i scenario 4a). I sagsfremstillingen anbefales det, at det økonomiske rationale fordeles til skolerne.

Alle scenarierne kræver anlægsinvesteringer (eks. nye klasse- og faglokaler), og her anslås investeringerne at være størst i scenario 4 b), nemlig 18-19 mio. Den mindste anlægsinvestering angives til 3 mio for et af de andre scenarier.

Forskud på debatten

Byrådet tog allerede på sit seneste møde forskud på debatten om en fremtidig skolestruktur, da man behandlede et forslag fra Søren Søe (Oplandslisten) om, at Byrådet allerede med det samme besluttede, at man ikke har i sinde at lukke skoler eller fjerne udskolingen fra nogen.

Søren Søe (Oplandslisten), som ikke fik tilstrækkelig opbakning til sit forslag på byrådsmødet (foto Bertil Mortensen)

Søren Søes begrundelse for at få debatten om en ændret skolestruktur stoppet var bla., at det er ”gift for lokalsamfundene”, at alene det, at det i en konsulentrapport fremstod som et scenario, at en bestemt skole skulle lukke, ville koste både bosætning og investeringer, i f.eks. en dagligvarebutik.

Han mente desuden, at konsulentfirmaet er gået ud over det kommissorium til analysen, som det har fået. Der står nemlig ifølge ham ikke noget som helst i kommissoriet om, at rapporten skulle indeholde forslag til ændring af skolestrukturen, men derimod primært hvordan man kunne hæve det faglige niveau på skolerne.

Hans vurdering af, at konsulentfirmaet er gået videre, end kommissoriet lægger op til, blev støttet i af BU-medlemmerne Bent Skovgaard Olsen (EL) og Tommy Degn (DF).

Et andet af udvalgets medlemmer, Klaus Anker Hansen (S), var overrasket over, at økonomien fyldte så relativt meget i rapporten, som den gjorde, men han gav samtidigt udtryk for det, som flere andre byrådsmedlemmer også påpegede under debatten:

– Vi har lige selv fået rapportens 180 sider i hånden, og derfor har vi brug for at drøfte indholdet af den i vores byrådsgrupper og med vores bagland, understregede han.

Klaus Anker Hansen (S) (foto Bertil Mortensen)

Det store flertal af byrådsmedlemmerne bakkede da også op om et forslag fra borgmester Leon Sebbelin ((R) om at lade BU behandle rapporten på sit møde d. 2. december, og at Byrådet derefter ”snarest muligt” træffer en beslutning.

Søren Søes forslag fik kun støtte af ham selv og de to DF-medlemmer i Byrådet.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *