Beslutning om skolestruktur sendt til hjørne

Del artiklen:
image_print

Haverslev-Ravnekilde Skoles Ravnkildeafdeling, som er i farezonen i flere af scenarier i skoleanalysen (foto Bertil Mortensen)

Politikerne i Børne- og ungdomsudvalget kunne på gårsdagens møde ikke blive enige om, hvilket scenario for Rebild Kommunes fremtidige skolestruktur, man ville bede forvaltningen om at arbejde videre med. Derfor sendes sagen nu videre i det politiske system.

På mødet i Børne- og ungdomsudvalget (BU) var der lagt op til, at der skulle tages en beslutning om, hvilket scenario for skolestrukturen, som forvaltningen skulle arbejde videre med. Scenarierne findes i en skoleanalyse, som et konsulentfirma har udarbejdet for kommunen. De indebærer alle – bortset fra et scenario om status quo – at der lukkes skoler og/eller skoleafdelinger.

Men de syv politikere i udvalget kunne ikke blive enige om en fælles indstilling, så resultatet af udvalgsbehandlingen blev, at et flertal bestående af Tommy Degn (DF), Bent Skovgaard Olsen (EL), Michael Portefee (R) og Lars Hørsman (Den Sociale Fællesliste) indstillede, at “den decentrale skolestruktur bevares med de nuværende skoler og afdelinger“. Derfor ønsker de, at der skal tilføres de nødvendige midler til skolerne. Og det er opgave, flertallet i første omgang vil overlade til Økonomiudvalget.

Derimod ønskede et mindretal bestående af Anders Norup (V), Peter Bak (V) og Klaus Anker Hansen (S), at sagen oversendes til behandling i Byrådet ”uden stillingtagen”.

– Ingen serviceforringelser

– Mit udgangspunkt er, at der ikke skal lukkes skoler, men i stedet tilføres midler til skoleområdet, siger Lars Hørsman (Den Sociale Fællesliste). – Det har været underfinansieret siden folkeskolereformens start, og lige nu mangler vi faktisk 7-8 mio.

Lars Hørsman (Den Sociale Fællesliste) (foto Bertil Mortensen)

Og opgaven med at finde de nødvendige midler er en opgave, som han mener Økonomiudvalget må påtage sig.

– Jeg vil under ingen omstændigheder stemme for serviceforringelser på skoleområdet, understreger han. – Men hvis det i sidste ende skal betyde, at der skal lukkes skoler, så stemmer jeg personligt også for det, selvom det vil ske med blødende hjerte.

– Hvor findes pengene?

Formanden for Børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V), peger på, at spørgsmålet om den fremtidige skolestruktur er en sag, der optager mange andre end BU.

– Når der ikke kunne opnås enighed i udvalget, har vi valgt at sende sagen videre til byrådet, fordi vi mener, at det så er noget, det samlede byråd bør tage stilling til, siger han.

Anders Norup (V), formand for Børne- og ungdomsudvalget (foto Bertil Mortensen)

Han understreger, at også han fortsat ønsker at lave den bedst mulige folkeskole i Rebild Kommune.

– Men jeg er ikke vidende om, at vi har 7-8 mio stående et eller andet sted, som vi kan tilføre folkeskoleområdet, siger han. – Det er der nogle andre, der åbenbart mener vi har. Så derfor er jeg spændt på at høre fra dem, hvor de penge skal findes.

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *