Hvordan skal 1 mio fordeles til 9 byer?

Del artiklen:
image_print

De 9 byzonebyer (foto Bertil Mortensen)

Det er det spørgsmål, som endnu engang er blevet diskuteret blandt politikerne i Rebild byråd.

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for mange byrådsmedlemmer, at de under punktet ”Pulje til byzonebyer”, som Tommy Degn (DF) havde anmodet om at få på dagsordenen, blev bedt om at tage stilling til selve principperne for tildeling af de 1 mio, som ligger i en pulje beregnet til fordeling mellem kommunens ni såkaldte byzonebyer. Det havde Byrådet nemlig gjort så sent som i november 2015.

Det fremgik da heller ikke umiddelbart af Tommy Degns anmodning, at det var principperne for fordelingen, han ville have diskuteret, idet han i anmodningen blot henviste til Økonomiudvalgets seneste møde, hvor selve den konkrete fordeling af en del af puljemidlerne fandt sted. Han begrundede sit ønske om at få taget sagen op igen med, at han var blevet kontaktet af nogle lokalrådsmedlemmer, som er utilfredse med den måde, pengene i den centrale pulje er blevet fordelt på, men mest med den måde Økonomiudvalget har givet afslag på nogle af ansøgningerne på.

Tommy Degn (DF) (foto Rebild Kommune)

Spørgsmålet er, om en del af byzonepuljen på 1 mio skal afsættes til en central pulje, hvorfra Økonomiudvalget tildeler byzonebyerne midler efter konkrete ansøgninger fra dem, eller om alle puljens midler forlods skal deles ud med 1/9 til hver af byerne, hvorefter lokalrådene så efter ansøgning selv tilgodeser de projekter, de finder det værd at støtte.

Intet nyt under solen

Argumenterne for og imod en central pulje var stort set de samme som ved byrådsmødet i november. Den eneste forskel er, Dansk Folkeparti i mellemtiden har skiftet mening og på byrådsmødet foreslog, at politikerne på selve mødet skulle afskaffe den centrale pulje og overlade alle midlerne til lokalrådene.

I november 2015 vedtog et flertal af politikerne – Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, SF og de fire medlemmer af Venstre, som nu udgør Rebildlisten – en model med en central pulje (550.000 kr.) og en pulje på 50.000 kr. til hver af de 9 byer, dvs. 450.000 kr., som lokalrådene selv kan disponere over. Et mindretal på 6 stemte imod. (Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten samt Gert Fischer og Thomas Simoni fra Venstre). De var imod en central pulje.

Modstanderne af den centrale pulje argumenterede med, at medlemmerne af byzonebyernes lokalråd bedst er i stand til at vurdere, hvad pengene skal bruges til.

Hvis vi virkeligt vil have noget, der skal blomstre nedefra, skal vi lade folk lege med det selv, som Rasmus Rask fra Den Sociale Fællesliste formulerede det.

Rasmus Rask (Den Sociale Fællesliste) (foto Bertil Mortensen)

Derimod udtrykte både Per Vilsbøll (R), Thøger Elmelund (S), Jeanette Sagan og Søren Konnerup (begge Rebildlisten) opbakning til modellen med en central fond, fordi den giver mulighed for at yde støtte til større projekter, som koster mere end de ca. 110.000 kr., som et lokalråd vil kunne have til rådighed, hvis hele puljen på 1 mio blev fordelt ud på de ni lokalråd.

Evaluering i august

Økonomiudvalget besluttede på sit møde tidligere i denne måned, hvor puljemidlerne blev fordelt, at man skal foretage en evaluering af modellen med en central pulje til august.

Og det støttede flere, bl.a. Gert Fischer (V)

– Vi har stor sympati for Tommys forslag, men vi ville også være rigtigt trætte af, hvis det skulle afgøres i dag. Vi vil gerne i respekt for lokalrådene have nogle meldinger fra dem, inden vi tager en beslutning, sagde han.

Og sådan blev det. Tommy Degn trak sit forslag om en her-og-nu beslutning og indvilligede i at vente med en afgørelse til evalueringen i august.

Faktaboks

Byzonepuljen er på 1 mio.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 2016 var der indkommet 20 ansøgninger på i alt ca. 2,4 mio fra lokalråd og foreninger til den centrale pulje. Der var 600.000 kr. i fællespuljen til uddeling.

Byzonebyerne er: Blenstrup, Bælum, Haverslev-Ravnkilde, Nørager, Skørping-Rebild, Støvring-Sørup, Suldrup, Terndrup og Øster Hornum.

De 9 lokalråd i byzonebyerne får hver tildelt et grundbeløb på kr. 50.000 (i alt 450.000 kr.), og de resterende kr. 550.000 kr. op til millionen reserveres til en central pulje (– i 2016 er beløbene ganske vist henholdsvis 400.000 kr. og 600.000 kr., fordi lokalrådet i Skørping i protest over modellen med en central pulje har nedlagt sig selv, og de 50.000 kr., der var afsat til lokalrådet her, derfor er blevet overført til den centrale pulje)

Det er Økonomiudvalget, som tildeler midlerne fra den centrale pulje efter ansøgning fra lokalråd, foreninger og andre i de ni byzonebyer.

Tildelingen foregår efter følgende kriterier: Der skal være tale om projekter, som fremmer gode bymiljøer, gør byerne mere attraktive at bo og bosætte sig i, fremmer initiativer, der kan styrke sammenholdet i de enkelte byer eller støtter aktiviteter og faciliteter for børn og unge.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *