Grønt lys for ”monstervogntog” til Støvring?

Del artiklen:
image_print

Et 25 m langt “monstervogntog”

Skal cyklisterne forbydes adgang til en rundkørsel, og skal der derfor laves alternative kørselsforhold for dem til en pris af 1,1 mio. for at give plads til modulvogntog, de såkaldte ”monstervogntog”? Det var bl.a. den problemstilling, som medlemmerne af Teknik- og miljøudvalget behandlede på sit seneste møde.

Modulvogntog – af nogle kaldt ”monstervogntog” – er nogle ekstra store lastvognstog, som er op til 25 m lange (mod normale lastvognstogs maksimalt 18,75 m). De må kun køre på bestemte vejstrækninger – typisk på motorveje og store hovedveje – der er fastlagt af Vejdirektoratet, fordi vogntogene på grund af deres størrelse kræver ekstra plads til svingmanøvrer i vejkryds og rundkørsler.

Men da de fleste virksomheder ligger i industrikvarterer og ikke direkte i forbindelse med ved motor- og hovedveje, kræver det specielt konstruerede veje for at komme til og fra motor/hovedvej og den virksomhed, som gerne vil have sine produkter transporteret på de store lastvognstog.

Det skaber to problemer: For det første et trafiksikkerhedsmæssigt problem for cyklister og andre svage trafikanter, da chaufførerne ved svingninger, specielt ved udkørsler i rundkørslerne, har meget svært ved at få øje på cyklisterne pga. vinklen på modulvogntoget. For det andet er det ikke staten, men kommunen – evt. sammen med den eller de interesserede virksomheder – der skal betale for adgangsvejene mellem virksomheden og motorvejen. Det giver kommunen et finansieringsproblem.

For Rebild Kommunes vedkommende skal politikerne konkret tage stilling til, om de er parate til at anbefale de ændringer af vejene ved den sydlige motorvejsafkørsel i Støvring, der er nødvendige for at modulvogntog kan køre herfra og ind i industrikvarteret i Juelstrupparken og Porsborgparken. Specielt er der problemer for cyklisternes trafiksikkerhed i rundkørslen ved Nibevej/Juelstrupparken. Teknik og miljøudvalget behandlede spørgsmålet på sit seneste møde og besluttede, at man i første omgang vil lade et konsulentfirma udarbejde en rapport om trafiksikkerheden for især cyklisterne.

Den gule streg angiver, hvor vej og rundkørsel skal ombygges, hvis der skal være plads til “monstervogntog”

Det bliver ikke billigt, hvis politikerne i sidste ende vælger at give grønt lys for vogntogene, og hvis det samtidigt bliver nødvendigt at forbyde cyklisterne adgang til den nuværende rundkørsel af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Det anslås nemlig at komme til at koste knap 1,1 mio. at lave en ombygning af rundkørslen, hvor cyklisterne trækkes ud af den, og der i stedet etableres alternative kørselsforhold for dem.

– Det er unægtelig mange penge, medgiver Morten Lem (S), formand for Teknik- og miljøudvalget.

Men Vejdirektoratet har også åbnet mulighed for, at virksomheder, som er interesseret i at få koblet en vejadgang for modulvogntogene fra en motorvej til deres virksomhed, selv kan betale udgifterne ved projektet.

At dette vil blive forsøgt, vil Morten Lem ikke afvise. Der er nemlig blot afsat 200.000 kr. i det kommunale budget for 2015 på en såkaldt modulvognskonto.

– Men det må vi se på, når vi får et mere sikkert billede af, hvad et projekt med den nødvendige trafiksikkerhed for cyklisterne vil komme til at koste, siger han.

Der findes ingen tal for, hvor mange modulvogntog, der forventes at ville bruge en ny adgangsvej, og heller ikke for, hvor mange cyklister der benytter rundkørslen.

Spørgsmålet om, hvorvidt de store modulvogntog skal have adgang til Støvring, har været diskuteret politisk helt fra 2012, da det første gang blev behandlet i Teknik- og miljøudvalget. Dengang var Venstres repræsentanter i udvalget også indstillet på at tillade kørsel med modulvogntog til ”Fodercentralen Limfjorden” i den sydlige del af byen og til Shell-tanken i den nordlige del. Dette blev dog efterfølgende afvist af Byrådet.

Morten Lem (S), formand for Teknik- og miljøudvalget

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *