Oplæg: Færre skoledistrikter

Del artiklen:
image_print

Bælum Skole (Bakkehusene), som i forvaltningens oplæg indgår skoledistrikt ”Rebild Øst” sammen med Terndrup Skole (foto Bertil Mortensen)

Nu foreligger forvaltningens udspil til et sammenhængende, decentralt tilbud til alle 0-16 årige i Rebild Kommune. Det er Økonomiudvalget, som har bestilt udspillet, hvis grundlæggende præmis er, at der ikke lukkes skoler.

Formålet med at lade forvaltningen udarbejde et forslag er, at et fremtidigt decentralt og sammenhængende tilbud til kommunens 0-16-årige ifølge Økonomiudvalget ”skal være med til at skabe trivsel og være fagligt og økonomisk bæredygtigt” i samarbejde med skoler og bestyrelser.

Forvaltningens omfattende udspil, som i første omgang skal behandles på onsdag i Børne- og ungdomsudvalget, indeholder forslag om skoledistrikter, dagpleje, vuggestuer (i Rebild Kommune kaldet ”småbørnsinstitutioner), daginstitutioner m.m.

Fra 9 skoledistrikter til 6 børnedistrikter

Et af de centrale elementer i udspillet vedrører skoledistrikterne, som omdannes til såkaldte børnedistrikter, da de omfatter hele området for aldersgruppen 0-16 år, dvs. også daginstitutioner, dagpleje m.v.

Hvad angår specielt skolerne, foreslås de nuværende 9 distrikter reduceret til 6 (se tabellerne nedenfor). Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet to scenarier/versioner (blå og gule tabel)

Skoledistrikter

Kilde: Tal fra bilag til Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden d. 13. januar – pkt. 3.

I forhold til de nuværende skoledistrikter indebærer både scenario/version 1 og 2, at distrikterne Haverslev/Ravnkilde, Bakkehusene (Bælum/Blenstrup) og Øster Hornum lægges sammen med andre skoledistrikter.

Forskellen mellem de to scenarier i forvaltningens oplæg er, at skoledistrikt Øster Hornum hører under Støvring Nord i scenario 1 og under distrikt Suldrup i scenario 2. Desuden indgår Haverslev Skole i scenario 1 i distrikt Suldrup og i Rebild Syd i scenario 2.

Formålet med færre, men større distrikter

Formålet med at udarbejde de to scenarier er ifølge oplægget at ”at imødekomme de konkrete udfordringer gennem en samlet …helhedsløsning med etablering af større distrikter, kombineret med en nedbringelse af antallet af selvstændige kontrakter for både skoler og dagtilbud”. Det vil ”i et vist omfang styrke de decentrale ledelses- og styringsmuligheder på 0-16 års området, og dermed øge mulighederne for at imødekomme nogle af de pædagogiske og økonomiske udfordringer som beskrevet i skoleanalysen

Terndrup Skole (foto Bertil Mortensen)

Den skoleanalyse, der henvises til, er den 180 sider store rapport, som politikerne tidligere på året bestilte hos konsulentfirmaet Brøndum & Fliess. Den blev offentliggjort i slutningen af november sidste år, og da alle forslagene/scenarierne den indebar lukning af en eller flere skoler/skoleafdelinger, vakte den røre både blandt forældre og en hel del politikere. Det endte med, at Økonomiudvalget på sit møde i december enstemmigt, at der ikke skal lukkes skoler.

Ændret ledelsesstruktur

For begge scenarier gælder det endvidere, at der i hvert af de 6 distrikter skal være en kontraktholder for henholdsvis skoler og dagtilbud. Det reducerer antallet af kontraktholdere fra de nuværende 17 til 12. Men der vil på hver matrikel – skole eller dagtilbud – være en afdelingsleder og evt. andre mellemledere (f.eks. en SFO-leder), og derfor vurderes det, at antallet af mellemledere vil stige.

Økonomien

Der spares ikke penge ved forvaltningens forslag til ændrede skoledistrikter m.m. Så de økonomiske problemer, der findes på skoleområdet i Rebild Kommune, løses ikke ved at implementere forslaget, hverken i det ene eller anden scenario. Iflg. konsulentrapporten fra Brøndum & Fliess er skoleområdet underfinansieret med – eller mangler – ca. 7 mio kr. Dertil kommer, at det ekstraordinære statstilskud på 15 mio, som kommunen har fået i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, reduceres med halvdelen i 2017 for helt at falde bort i 2018.

Tidshorisont

Selvom forslaget ikke indebærer nedlæggelse af institutioner eller afdelinger, vil dannelsen af større skoledistrikter iflg. lovgivningen på skoleområdet formelt set være sidestillet med skolenedlæggelser. Derfor vil ændringerne for skolernes vedkommende først kunne træde i kraft fra 1. aug. 2017.

—-

Se mere om forvaltningens oplæg på Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden, pkt. 3, til mødet onsdag d. 13. januar. http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/5339

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *