Der gik klimaaftale i den

Del artiklen:
image_print

Underskrifterne på den klimaaftale, som blev indgået i 2010 mellem Rebild Kommunes daværende borgmester Anny Winther og DN’s præsident Ella Maria Bisschop-Larsen. Aftalen udløb i 2015.

Behandlingen af dagsordenpunkt nr. 78 på det seneste byrådsmøde skulle egentligt bredt have drejet sig om Rebild Kommunes prioritering af en række fremtidige klimatiltag. Men det gik anderledes.

Stort set hele debatten kom nemlig i stedet til at dreje sig om, hvorvidt kommunen skulle indgå en ny klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening til afløsning for den gamle.

Der var enighed blandt byrådspolitikerne om at iværksætte flere og nye klimainitiativer i den ”klimapakke”, politikerne skulle tage stilling til. Bla. udarbejdelse af en klimahandlingsplan, som skal anvise, hvordan kommunen kan opfylde sine mål i dens plan- og klimastrategi, og en klimatilpasningsplan, som skal skitsere, hvordan man kan afbøde f.eks. oversvømmelser i udsatte boligområder som følge af klimaforandringerne.

Men så var det også slut med enigheden. For to af byrådsmedlemmerne, Jeppe Ugilt (løsgænger) og Søren Søe (Oplandslisten), var modstandere af den del af klimapakken, som går ud på at indgå en ny klimaaftale om at reducere CO2-udslippet mellem kommunen og Danmarks Naturfredningsforening (DN). Resten af Byrådet var tilhængere.

Jeppe Ugilt (løsgænger) (foto Bertil Mortensen)

Klimaaftale og skolestruktur

Byrådet indgik i 2010 ligesom de flest andre kommuner i landet en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor Rebild Kommune forpligtede sig til at reducere sit CO2-udslip med minimum 2% om året til og med 2015 ved f.eks. at reducere energiforbruget i de kommunale bygninger og fremme brugen af vedvarende energi.

Jeppe Ugilt begrundede sin modstand mod at indgå en ny klimaaftale med, at de fleste af de ting, som ville komme til at stå der, allerede var indeholdt i den plan- og klimastrategi, som Byrådet i enighed har vedtaget. Aftalen ville derfor medføre øget bureaukrati, mente han.

Søren Søe, som ellers i Økonomiudvalget en uge forinden havde nikket ja til hele pakken, inklusiv en ny klimaaftale, var i mellemtiden kommet på andre tanker. Han var nu modstander af at indgå en ny aftale, dels fordi kommunen var i likviditetsvanskeligheder, dels fordi ”vi lige har været igennem en meget, meget hård skolestrukturdebat, hvor vi efter min mening fik afsat alt for få penge til skoleområdet”.

At Søren Søe inddrog skolestrukturen i en debat om en klimaaftale, vakt en del undren, hvis man skal dømme efter ansigtsudtrykkene hos nogle af hans byrådskolleger.

Hans ”ja” til en ny klimaaftale i Økonomiudvalget forklarede han med, at han udgør en enmandsgruppe og derfor ikke fanger alle detaljer i en sag.

Søren Søe (Oplandslisten) (foto Bertil Mortensen)

– Nu må vi prøve at tage os lidt sammen

Debatten fik Morten Lem (S), formand for Teknik- og miljøudvalget, til at udbryde.

– Helt ærligt, nu må vi prøve at tage os lidt sammen. Det er vores allesammens, vore børns og børnebørns fremtid, vi snakker om. Den kan vi ikke bare gemme væk, fordi vi har lidt økonomiske problemer.

Derudover mente han, at hvis Rebild Kommune gik foran og reducerede CO2-udslippet i sine bygninger, ville det også være en inspiration for kommunens borgere.

Morten Lem (S) (foto Bertil Mortensen)

Klimakommune Plus+

Annette Søegaard (SF) og Bent Skovgaard Olsen (EL) foreslog, at kommunen går et skridt videre i forhold til den hidtidige klimaaftale og indgår en aftale med DN om at blive en såkaldt ”Klimakommune Plus+”.

Her forpligter kommunen sig til at tage klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder.

Begge mente, at hvis det skete, ville det være et meget stærkt signal til omverdenen om, at Rebild går foran, fordi kun få kommuner indtil nu har lavet en Klimakommune Plus+ aftale med DN.

Forslaget fik dog ikke umiddelbart opbakning fra andre, men da 22 byrådsmedlemmer stemte for (2 imod) hele klimapakken, inklusiv at der skal indgås en ny klimaaftale med DN, skete det med den bemærkning tilføjet på opfordring af borgmester Leon Sebbelin (R), at ”Teknik- og Miljøudvalget følger op på yderligere muligheder for Klimakommune Plus”.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *