Efter afslag på ansøgning: – Vi må gentænke cafeprojektet

Del artiklen:
image_print

 

Pavillonen mellem Kulturstationen og Kinorevyen i Skørping (foto Bertil Mortensen)

Cafe Pavillonen i Skørping har fået afslag fra Byrådet på en ansøgning på 0,9 mio. til at lave en tilbygning til pavillonbygningen, hvor cafeen har til huse, mellem Kinorevyen og Kulturstationen. Tilbygningen skulle have omfattet køkken, toiletter, lager og garderobe.

– Det er fair nok, siger formanden for Cafe Pavillonens bestyrelse Ivan Gaarskjær om afslaget. – Det er jo en politisk beslutning, og min opfattelse efter et møde med bl.a. Kultur- og fritidsudvalgets formand Lene Ålestrup (K) og næstformand Søren Konnerup (V) var, at de ikke vil give økonomisk støtte til en cafe i et kommunalt ejet lokale. som pavillonen jo er. Det vil iflg. dem virke konkurrenceforvridende.

Formanden for Cafe Pavillonens bestyrelse, Ivan Gaarskjær

Ivan Gaarskjærs opfattelse bekræftes af Søren Konnerup.

– Konkurrenceforvridning ift. til de eksisterende spisesteder i området var den primære årsag til, at cafe-foreningens ansøgning ikke fik støtte blandt politikerne. Men personligt har jeg desuden også mine tvivl om, hvorvidt cafeen økonomisk kunne bære en fuldtidsansættelse, som var en af forudsætningerne for det ansøgte projekt.

Cafe Pavillonen har eksisteret i mere end et år og har fungeret således, at foreningens bestyrelse og nogle andre frivillige har stået for selve driften. Cafeen har åben fredage fra kl 16 til 20, med mindre der er booket andre arrangementer i pavillonbygningen. Maden er købt udefra hos lokale leverandører. De fleste gange har der desuden været et kort fællesarrangement i form af foredrag, musik, dans og lignende.

Driften er finansieret dels ved kontingentindtægter fra foreningens ca. 100 medlemmer, dels fra overskuddet fra salg af mad og drikkevarer.

Foreningen har fået tilsagn om 150.000 kr. til det ansøgte projekt fra Lokale- og anlægsfonden og har desuden fået 10.000 kr. fra Jutlander Bank Fond.

Cafe Pavillonens bestyrelse skal have møde om cafeens fremtidige strategi senere på måneden, så de tanker, som Ivan Gaarskjær giver udtryk her, står for hans egen regning – understreger han.

– Vi må gentænke projektet. For mig at se er der flere alternativer, siger han. – Vi kan fortsætte som hidtil med fredagsåbent, mad udefra osv. og fortsat lade bestyrelsesmedlemmer og frivillige lave det praktiske arbejde. Og vi kan også sammen med andre relevante aktører forsøge at medvirke til at løse problemet med de utilfredsstillende toiletforhold, der er i bygningerne, og skyde nogle af vore midler ind her. De utilstrækkelige toiletforhold er et ganske stort problem. Ikke bare for os, men også f.eks. for Kinorevyen.

Et andet alternativ, der har været oppe at vende, er at etablere et ”mobilt” køkken og lagerrum i en slags ”container” inde i Kulturstationens gård i umiddelbar forbindelse med pavillonbygningens bagside.

– Ordet container har jo en negativ klang i den her sammenhæng, men der skulle naturligvis i givet fald være tale om noget, der er arkitektonisk tilpasset de øvrige bygninger på stedet. Den vil koste væsentlige mindre end en egentlig tilbygning – som den, vi oprindeligt søgte kommunale midler til – men ideen kræver naturligvis under alle omstændigheder en nærmere dialog med de forskellige interessenter, nemlig Kulturstationen, Kinorevyen, Rebild Kommune, Ungdomshuset og Lokale- og anlægsfonden, siger Ivan Gaarskjær.

cafepavillonen

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *