Markant fald i kriminalitet og ”bekymrende adfærd” hos børn og unge

Del artiklen:
image_print

Jesper Kyhn, SSP-konsulent i Rebild Kommune (foto Bertil Mortensen)

Ikke bare den samlede kriminalitet, men også ungdomskriminaliteten falder i Rebild Kommune. En forstærket og tværfaglig indsats fra skoler, SSP-konsulenter, politik, kommunale socialrådgivere, UU-vejledere og andre kan tage æren for den positive udvikling.

Den samlede kriminalitet i Rebild Kommune er fra 3. kv. 2011 til 4. kv. 2014 faldet med 27 % målt på antallet af anmeldelser til politiet. Faldet sker inden for alle typer af kriminalitet lige fra tyverier og indbrud til vold og hærværk. Selve kriminalitetsniveauet er også lavt i forhold til sammenlignelige kommuner.

Den faldende kriminalitet og det lave kriminalitetsniveau i Rebild gælder også ungdomskriminaliteten. Iflg. en af kommunens tre SSP-konsulenter, Jesper Kyhn, findes den samme tendens ikke bare for den egentlige ungdomskriminalitet, men også for det, man kalder ”bekymrende adfærd” hos unge. Det begreb dækker over en bred vifte af adfærd, men kan f.eks. dreje sig om, at børn eller unge hænger ud på gaden en sen aften.

Årsager til den positive udvikling

Der er iflg. Jesper Kyhn flere forklaringer på den positive statistik for børn og unges adfærd i Rebild Kommune.

– Samarbejdet mellem politi, skoler, sagsbehandlere, SSP-konsulenter og alle de andre, der beskæftiger sig med området, er blevet meget bedre. Men det har også betydning, at der generelt set er stærke forældreressourcer i vores område.

Han mener også, at der i samfundet er kommet mere fokus på forældrerollen. Det giver sig udslag i, at forældrene er blevet mere opmærksomme på f.eks. deres børns alkoholdebut, adfærd i trafikken m.m.

En anden forklaring på den positive udvikling er iflg. Jesper Kyhn, at det er blevet ”moderne” blandt unge at have styr på deres liv og lever op til de herskende normer og værdier. Det er en tendens, som ikke bare gælder for de unge i Rebild, men unge i hele landet.

– Men bagsiden af den medalje er, at det lægger et enormt pres på de unge for at leve op til de ændrede normer og udvise den ”rigtige” adfærd, siger Jesper Kyhn. – De høje forventninger både fra dem selv og deres omgivelser kan hos nogle af dem give en problematisk adfærd, og det er nogle af de unge, som bla. vi SSP-konsulenter beskæftiger os med. 

Jesper Kyhn roser skolernes generelt forebyggende indsats, men også deres øgede fokus på f.eks. mobning.

– De unge er bedre til at tage vare på hinanden, selvom der naturligvis stadigvæk er eksempler med mobning f.eks. på de sociale medier.

SSP-konsulenternes fokus er også ændret. Hvor de tidligere lagde mere vægt på generelt forebyggende tiltag, er indsatsen nu i højere grad rettet på specifikke grupper af børn og unge og på enkeltindivider, som har lavt selvfærd, oplever angst m.m.

– Den ændrede fokus har gjort, at vi får kendskab til bekymrende adfærd hos børn og unge meget tidligere og derfor nu griber ind meget hurtigere, siger Jesper Kyhn.

DSC05287

(foto Bertil Mortensen)

 

Fakta

SSP er et samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet. Målet er at forebygge kriminalitet, vold og misbrug blandt børn og unge mellem 10-18 år ved at samarbejde tæt og lokalt.

SSP-samarbejdet har overordnet tre indsatsområder: En generel forebyggende indsats; en specifik forebyggende indsats og en individorienteret indsats

I Rebild Kommune er der ansat tre SSP-konsulenter i kommunen, hvis timetal tilsammen svarer til en fuldtidsstilling

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. Klaus Hansen siger:

    Pænt billede!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *