Nye vindmøller kan blæse 1,1 mio i retning mod Rebild syd

Del artiklen:
image_print

De fem møller ved Brorstrup. opstillet for nogle år siden (foto Bertil Mortensen)

Hvis de fire kæmpemøller, som planlægges etableret i Rebild Kommune sydvest for Døstrup (og sydøst for Nørager), bliver bygget, kan kommunen inden for ”Grøn Ordning” søge Energinet.dk om tilskud til forskellige konkrete, lokale projekter. Der er tale om projekter, der kan styrke landskabelige og rekreative værdier og fremme kulturelle aktiviteter i lokale foreninger m.v. I forbindelse med vindmølleprojektet ved Døstrup drejer det sig om et tilskudsbeløb på op til ca. 1,1 mio. kr

Spørgsmålet er så, hvem der skal have mulighed for at få del i de rare penge. Det har Teknik og miljøudvalget taget principiel stilling til på sit seneste møde, hvorefter Økonomiudvalget tager den endelige beslutning på sit møde i denne uge.

Teknik- og miljøudvalget bestemte sig for at indstille til Økonomiudvalget, at pengene som udgangspunkt skal komme det område, hvor vindmøllerne opstilles, til gode. Det blev konkretiseret således, at mindst 80 % af beløbet skal bruges til projekter inden for en radius af 10 km fra møllerne. Og jo tættere de ansøgte projekter ligger på møllerne, jo højere vil de blive prioriteret, hvis de ellers opfylder de generelle betingelser for at få støtte.

Nørager, Mejlby, Ravnkilde og Nysum ligger alle inden for en radius på 10 km.

Men der er ikke noget principielt i vejen for, at personer og foreninger uden for 10 km’s radius fra møllerne kan søge om tilskud til deres projekter. De kommer dog sandsynligvis kun i betragtning, hvis der ikke er relevante projektansøgninger nok inden for de 10 km.

(foto Bertil Mortensen)

 

Ved opstillingen af de store møller i Brorstrup ved Mejlby for nogle år siden, gik alle de ca. 1,5 mio. kr. fra Grøn Ordning, der dengang var til rådighed, til projekter i lokalområdet, Mejlby og Haverslev.

Pengene blev bla. brugt til at bygge en bålhytte, som også kan bruges til overnatning, en informationsbygning med direkte udsigt til møllerne og specielt beregnet til undervisning i vedvarende energi, og et naturstisystem mellem Brorstrup, Kgs. Tisted, Binderup og Borremose.

Bålhytten, finansieret med tilskud fra Grøn Ordning, under opbygning (foto Søren Risborg)

Grunden til, at det er hensigtsmæssigt at få kriterierne for tildelingen af tilskuddene på plads allerede nu – selvom der går et stykke tid, inden der annonceres efter forslag til konkrete, lokale projekter – er, at lokalplan og kommuneplantillæg for vindmølleprojektet ved Døstrup skal ud i 8 ugers høring i nærmeste fremtid.

Informationsbygningen med klasseværelse (foto Søren Risborg)

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *