Bedre tilgængelighed for handicappede og andre – men hvordan?

Del artiklen:
image_print

Et eksempel fra Skørping by, hvor der er vanskeligt at krydse vejen for såkaldte færdselshandicappede, dvs. borgere der er begrænset i deres muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Der færdes også mange skolebørn på denne strækning (foto Bertil Mortensen)

Hvordan kan man gøre det lettere og mere sikkert for handicappede og andre at færdes på vejene og i det offentlige rum? Det spørgsmål var til debat på Byrådets seneste møde.

Rebild Kommune har allerede en såkaldt tilgængelighedsplan, der stammer fra 2011. Den omhandler, hvordan man kan fremme bevægelsesfriheden for især handicappede og ældre med funktionsnedsættelse på veje og andre offentlige, udendørs arealer. Men på et forslag fra Enhedslisten vedtog Byrådet i november 2015, at det er på tide, at der nu udarbejdes en ny plan. Forvaltningen har derfor bedt Teknik- og miljøudvalget om en tilkendegivelse af, hvilke retningslinjer den ny tilgængelighedshandleplan skal udarbejdes efter. Den har præsenteret udvalget for tre alternativer. Udvalget bestemte sig for det billigste af dem.

Det valgte alternativ går i korthed ud på, at når forvaltningens folk er ude på veje og andre kommunale arealer, skal de være opmærksomme på, hvordan man kan sikre og forbedre tilgængeligheden for handicappede og andre, der kan have svært ved at bevæge sig sikkert i trafikken. Alternativet involverer kun kommunens egne folk og dermed undgår man at skulle afsætte penge til at hyre rådgivning udefra.

I modsætning til det alternativ koster de to andre ekstra penge. Alternativ 2 indebærer, at der først udarbejdes en rapport og på grundlag af den dernæst en prioriteret liste over, hvilke tilgængelighedsprojekter der skal fremmes og bevilges midler til. Men kun Støvring, Skørping, Nørager og Terndrup er med i alternativ 2. Det vurderes til at koste 100.000 kr. til et rådgivningsfirma plus udgifter til de projekter, der sættes i gang.

Det tredje alternativ ligner alternativ 2, men med den forskel, at tilgængelighedsplanen skal dække hele kommunen, og altså ikke kun til de fire største byer. En sådan løsning forventes at ville koste 250.000 kr. plus midler til projekterne.

Teknik- og miljøudvalget besluttede sig altså for alternativ 1.

Enhedslisten ikke tilfreds

Den beslutning var Bent Skovgaard Olsen fra Enhedslisten ikke tilfreds med. Han mente, at Byrådet i stedet skulle vedtage alternativ 3.

– Det her handler om, at vi over for vore borgere tilkendegiver, at vi også er en kommune, man kan være handicappet i eller blive gammel i, sagde han. – Og så er det jo også en måde og tiltrække og fastholde borgere på.

Bent Skovgaard Olsen (privatfoto)

At spørgsmålet om tilgængelighed lå dem på sinde, forsikrede de politikere – Allan Busk (Den Sociale Fællesliste, Morten Lem (S) og Tommy Degn (DF) – der tog ordet i debatten.

– Problemet er – ikke overraskende for nogen – at finde finansiering til alternativ 3, sagde Morten Lem.

Men debatten endte med, at Byrådet inklusiv Bent Skovgaard Olsen tilsluttede sig et forslag fra Allan Busk om at oversende Enhedslistens forslag til efterårets budgetforhandlinger. Det betyder, at teknik- og miljøforvaltningen i første omgang skal arbejde efter retningslinjerne i alternativ 1, indtil de bliver ændret, hvis politikerne kan finde penge til at finansiere alternativ 3 på budget 2017.

Allan Busk (foto Bertil Mortensen)

Borgmesteren maner til besindighed

Forslaget om at oversende sagen til budgetforhandlingerne fik borgmester Leon Sebbelin (R) til at bemærke, at han ikke håbede, at nogen fik det indtryk, at hvis man ville have noget med i budgetforhandlinger, så skal det ind over Byrådet først. For i så fald forudså han, at Byrådet i den nærmeste fremtid ville få rigtigt mange forslag til behandling og gættede på, at det ville resultere i nogle meget lange byrådsmøder.

– Men det er jo enhver frit for i forbindelse med forhandlingerne om budgettet at tage det med, man ønsker fremmet. Og skulle der være et enkelt af ønskerne til budgettet, som indeholder et forslag til, hvordan en finansiering kan ske, vil det blive modtaget med stor glæde, tilføjede han med et skævt smil.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *