Elevboykot i protest mod besparelser

Del artiklen:
image_print

Så tomme vil klasselokalerne være under dagens elevstrejke (foto Bertil Mortensen)

I protest mod regeringens planer om omfattende besparelser på gymnasierne boykotter eleverne på Støvring Gymnasium i dag undervisningen. Elevernes boykot er et led i en landsomfattende protest mod regeringens planlagte besparelser på 5,4 mia på ungdomsuddannelserne de næste fire år.

Gymnasieeleverne har på et stormøde med et flertal på 73 % besluttet at boykotte undervisningen hele dagen. Men der bliver ikke tale om at blokere for lærernes mulighed for at komme ind på skolen eller komme ud fra lærerværelset for at registrere fravær, som det ellers sker på nogle af landets andre gymnasier.

– Vi har aftalt med gymnasiets ledelse at gøre dagen fredelig, hvor vi i stedet for at hindre lærerne i at komme ind, engagerer os i en række alternative aktiviteter på skolen, siger Adam Dam, elevrådets næstformand.

Hvis der skulle være nogle elever, der vil have undervisning, er lærerne til stede på skolen og er forpligtet til at undervise dem.

Adam Dam, næstformand i elevrådet for Støvring Gymnasium (privatfoto)

Næstformanden forventer dog, at der kun bliver tale om et fåtal af elever, som vil gå til time.

– Jeg regner med, at mindretallet vil respektere den demokratiske beslutning, som et flertal af eleverne har taget, lyder det fra Adam Dam. – Hvis afstemningen havde fået det modsatte resultat – dvs. at undervisningen ikke skulle boykottes – havde vi helt sikkert også respekteret det.

De strejkende elever får registreret deres fravær. Det er et fravær, som eleverne i følge Adam Dam er parat til at tage for at signalere, at de mener det alvorligt.

Rammer især de mindre gymnasier

Han vurderer, at besparelserne vil gå særligt hårdt ud over de mindre gymnasier som Støvring, bl.a. fordi det bliver sværere at udbyde tilstrækkeligt mange valghold til eleverne. Det kan de store gymnasier derimod også i fremtiden på trods af besparelserne. Derfor bliver gymnasierne i de store byer mere attraktive for de unge, og det fører til en centralisering af gymnasiestrukturen.

Han tror på, at eleverne ved at stå sammen på landsplan kan overbevise regeringen om at trække de bebudede besparelser tilbage.

Bekymret rektor og tillidsrepræsentant

– Der er over de næste fire år lagt op til voldsomme besparelser, siger en bekymret Jens Nielsen, rektor på Støvring Gymnasium. – Der er tale om de største besparelser, jeg i mine 30 år i gymnasieskolen har oplevet, og vi kommer til at røre ved selve kerneydelsen – undervisningen.

Rektor Jens Nielsen (privatfoto)

Tillidsrepræsentant Finn Andersen ser meget mørke skyer trække sig sammen inden for kort tid og vurderer, at besparelserne over de næste fire vil løbe op på 11-12 %.

– Så store besparelser vil uundgåeligt føre til forringelser af undervisningen, siger han og peger på, at det kan komme til at gå ud over lærernes forberedelsestid og de aktiviteter, der ikke lige direkte har med selve undervisningen at gøre, f.eks. skolens det internationale samarbejde.

Besparelserne vil ifølge Finn Andersen næsten uundgåeligt medføre afskedigelser og påpeger, at landets rektorer har anslået, at 1700 gymnasielærere vil blive fyret i de kommende år som en konsekvens af nedskæringerne.

Tillidsrepræsentant Finn Andersen (privatfoto)

En “ommer”

Lærerne på Støvring Gymnasium har i et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby kaldt besparelserne for en ”ommer” og opfordrer i lyset af besparelserne politikerne til at stoppe snakken om, at Danmark har uddannelser i verdensklasse.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) karakteriserer nedskæringerne som en ”katastrofe for landets gymnasier”, idet skolerne får svært ved at få råd til en række af de støtteordninger, der udbydes i dag. Det gælder f.eks. lektiecaféer, mentorordninger, psykologhjælp, ekstra undervisning til fagligt udfordrede elever og til elever med særlige talenter.

Demonstration i Århus og København

Aktionsdagen afsluttes med demonstrationer mod besparelserne i både Århus og København under slogannet ”Stop milliardnedskæringerne på uddannelse”. Arrangørerne oplyste i går aftes, at over 20.000 uddannelsessøgende har meldt deres ankomst til de to demonstrationer.

Også elever fra Støvring Gymnasium forventes at deltage i demonstrationen i Århus.

Støvring Gymnasium – indgangsparti (foto Bertil Mortensen)

Infobox

Regeringen vil spare i alt 8,7 mia kr. de næste fire år på hele uddannelsesområdet. Heraf skal ungdomsuddannelserne – bla. de almene gymnasier som f.eks. Støvring Gymnasium – levere de 5,4 mia.

Opgjort i procent skal gymnasierne spare 2 % hvert af de næste fire år. I 2017 kommer der yderligere en ekstra besparelse på 1½ %, fordi gymnasierne skal bidrage med at finansiere den vedtagne reform på erhvervsuddannelsesområdet

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *