Mangel på boliger til flygtninge i Rebild i 2015

Del artiklen:
image_print

Irakiske flygtninge i flygtningelejr i Syrien (foto James Gordon via Wikimedia Commons)

Som følge af det stigende antal flygtninge, der er kommet og forventes at komme til Danmark, er det svært for mange kommuner at skaffe boliger til dem. Det vil sandsynligvis også være tilfældet for Rebild Kommune i 2015.

Antallet af flygtninge, som Rebild Kommune er forpligtet til at modtage i 2015, ligger endnu ikke helt fast, men Udlændingestyrelsen har meldt et foreløbigt tal ud på 98. Tallet for 2014 var 35. Dertil kommer et antal familiesammenførte flygtninge, men da et folketingsflertal for nyligt har strammet reglerne for sammenføringer, er det vanskeligt at forudse, hvor stort det tal vil blive.

De nye stramninger, som for nyligt er blevet vedtaget af regeringen, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og DF, indebærer bla., at asylansøgere på midlertidigt ophold som udgangspunkt forhindres i at få deres ægtefæller og børn til landet det første år, de opholder sig her. Det er først og fremmest syriske flygtninge, som vil blive ramt af de nye regler.

Forventet boligmangel

I de første tre år, hvor flygtningene almindeligvis er forpligtet til at bo i den kommune, som de er blevet visiteret til, skal kommunen iværksætte en række tiltag, der har til formål at integrere de nye flygtninge og introducere dem til det danske samfund. Det drejer sig bl.a. om danskundervisning og øvrige foranstaltninger, der har til formål at øge chancen for at få et job eller uddannelse. Kommunerne skal også finde en permanent bolig til flygtningene, og her kniber det med at finde tilstrækkeligt mange boliger – et problem, som Rebild Kommune også forventes at få i 2015.

Senest har Rebild Kommune indgået en aftale med et boligselskab om at leje boliger i Nørager, og derudover indgås der lejeaftaler med private udlejere rundt omkring i kommunen. Men boligerne skal geografisk ligge et sted, hvor det er muligt at benytte offentlige transportmidler, så flygtningene kan komme frem til de integrationsfremmende aktiviteter, som de er forpligtet til at deltage i.

Regeringen arbejder i øjeblikket med at øge kommunernes muligheder for at afhjælpe boligmanglen, så f.eks. også tomme ældreboliger kan anvendes til formålet. Det vil være noget, som Rebild Kommune vil se med interesse på, da der er mange af dem i kommunen.

Det stigende boligproblem skyldes det kraftigt voksende antal flygtninge fra verdens brændpunkter, især fra Syrien. Udlændingestyrelsen forventer 12.000 nye flygtninge til Danmark i 2015 – tre gange så mange som i 2014.

Økonomi

Finansieringen af indsatsen for flygtningene består af et ret kompliceret system af tilskud, refusioner og bloktilskud fra staten til kommunerne, men facit er, at langt størstedelen af udgifterne finansieres af staten. Kommunen har dog udgifter til bla. administration af området, men de nærmere økonomiske konsekvenserne for Rebild Kommune kendes først, når tallet for kvoteflygtninge om kort tid offentliggøres.

På torsdagens byrådsmøde vil politikerne få en orientering om flygtningesituationen i Rebild Kommune i 2015. Da både Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget allerede har taget orienteringen til efterretning, forventes det, at det samme sker i Byrådet.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *