Langt de fleste elever trives på skolerne i Rebild

Del artiklen:
image_print

Trivselsundersøgelse. Elever RK

Det er i hvert fald den overordnede konklusion på en trivselsundersøgelse, som er foretaget blandt eleverne på kommunens skoler.

Undersøgelsen er et led i folkeskolereformen og er blevet foretaget i foråret 2015 – ikke bare på skolerne i Rebild, men på alle landets skoler. Det gør det derfor muligt at sammenligne tallene for de enkelte kommuner med landsgennemsnittet. Og det overordnede billede er, at eleverne på skolerne i Rebild Kommune oplever en lidt større trivsel end gennemsnittet af alle landets skoler.

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål.

Undersøgelsen viser bla., at flertallet af eleverne i Rebild er glade for deres skole. På spørgsmålet ”Er du glad for din skole” svarer 73 % af eleverne i 0.-3. kl. ”ja, meget”, mens kun 2 % svarer ”nej”. Svaret fra de resterende 25 % er ”ja, lidt”.

Der er flere svarmulighederne på samme spørgsmål for eleverne i 4.-9. kl., så tallene kan ikke umiddelbart sammenlignes med 0.-3. kl. Men de viser, at kun 4 % ”sjældent eller aldrig” er glade for deres skole.

Ensomhed og mobning

Tallene fra undersøgelsen afslører dog også, at der er elever, der føler sig ensomme. 7 % af eleverne i 0.-3. klasse føler sig tit alene, og 4 % af de større elever føler sig ”tit eller meget tit” ensomme.

Det fremgår også af undersøgelsen, at der stadigvæk foregår mobning blandt eleverne. 9 % af de små elever er udsat for drillerier, der gør, at de bliver kede af det, mens 4 % af eleverne i 4.-9. klasse oplever, at de bliver mobbet.

Brugen af trivselsundersøgelsens resultater

Det er meningen, at resultaterne af trivselsundersøgelsen skal bruges på skolerne i det daglige arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø. Udbyttet af den indsats vil indgå som en del af næste års kvalitetsrapport for skolerne.

Hvis man gerne vil vide mere om Rebild-elevernes svar på andre af trivselsundersøgelsens spørgsmål – f.eks. om undervisningen, lærerne, skolens fysiske rammer m.m. – findes de som bilag til pkt. 86 på Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden for mødet d. 10. juni.

Trivselsundersøgelse 0.-3. klasse, 2015

Trivselsundersøgelse 4.-9. klasse, 2015

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *