Det Grønne Råd vokser

Del artiklen:
image_print

 

beech-15327_640

Det Grønne Råd i Rebild Kommune har fået Teknik- og miljøudvalgets accept af at udvide antallet af medlemmer fra 11 til 14. Derimod har udvalget ikke imødekommet ønsket om få politikerrepræsentation i rådet.

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra forskellige foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med natur- og miljøspørgsmål. F.eks. sidder der repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, jagt- og lystfiskerforeningerne, Naturstyrelsen, landbrugsorganisationerne, m.fl.

Meningen er, at kommunen kan inddrage rådet i forbindelse med større natur- og miljøprojekter, og desuden afholdes der et årligt dialogmøde mellem rådet og Teknik-og miljøudvalget.

Udvalget behandlede på sit seneste møde en anmodning fra Det Grønne Råd om at få accept til at udvide antallet af medlemmer fra de nuværende 11 til 14.

– Vi vil gerne kunne være nogle flere i rådet. Vi har nemlig nogle i tankerne, som det kunne være relevant at få med i arbejdet, siger rådets næstformand, Bjarne Christensen, som repræsenterer lystfiskerforeningerne.

Udvalget sagde ja til udvidelsen. Den konkrete sammensætning af rådet tages op på et dialogmøde senere på året.

Ingen politikere i rådet.

Tidligere har Det Grønne Råd bedt om at få en eller flere politikere repræsenteret i rådet. Men det har Teknik- og miljøudvalget ikke været interesseret i.

– Vi har i Byrådet været enige om at begrænse politikerrepræsentation i de forskellige bestyrelser rundt omkring, siger formanden for Teknik- og miljøudvalget, Mortens Lem (S). – Og det princip har vi ønsket at fastholde også i dette tilfælde.

Morten Lem (S), fomand for Teknik- og miljøudvalget

Rådets ønske om at have politisk repræsentation bunder i, at det så vil være muligt i højere grad at udveksle informationer om, hvad der sker på natur- og miljøområdet, og at der ville være en kortere vej fra tanke til handling i de forskellige sager, rådet og udvalget beskæftiger sig med.

– Er der ikke en fare for, at den eller de politikere, der måtte få sæde i rådet, får for stor indflydelse og kommer til at sætte et for markant aftryk på rådets arbejde?

– Det er en risiko, erkender Bjarne Christensen. – Men der er jo også fordele i det, og det fungerer faktisk i andre kommuner.

Det Grønne Råd har tidligere kritiseret politikerne for, at det ikke er blevet inddraget tilstrækkeligt aktivt og i tilstrækkeligt omfang i arbejdet med natur og miljø.

Morten Lem medgiver, at man godt kunne gøre mere aktivt brug af Det Grønne Råd.

– Det har vi fokus på og vil os bestræbe os på, lover han.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *