Enighed om placering af nyt bibliotek og ungdomshus

Del artiklen:
image_print

Tegning lavet af Østergaard Arkitekter, Nørkær+ Poulsen Arkitekter og Rambøll. Da der endnu ikke er arbejdet med arkitekturens udtryk ift. bygningsformen, skal tegningen ikke ses som et færdigt produkt, men kan bruges til at vurdere de rumlige forhold bygningerne imellem.

Der er enighed i Kultur- og fritidsudvalget om placeringen af det ny bibliotek og ungdomshus på grunden mellem Grangårdsvej og Stubhuset i Støvring.

Selvom Stubhuset, Ungdomsskolen og Biblioteket har haft lidt forskellige ønsker om placeringen af de to nye bygninger på grunden, er det lykkedes at forene interesserne i et kompromis.

Biblioteket har haft ønske om, at den ny biblioteksbygning bliver placeret, så den bliver synlig og tilgængelig ud mod byen, og at afstanden mellem biblioteket og det ny ungdomshus bliver så stor, at der her kan etableres et fællestorv (på tegningen kaldet ”bkulturtorv”).

Ungdomsskolen, derimod, har haft et ønske om at ungdomshuset bliver placeret så langt mod øst, at der på husets modsatte side- mod vest – er mulighed for at udvide huset med en administrationsafdeling. Ungdomsskolen vil gerne flytte administrationen fra Kulturstationen i Skørping til Støvring.

For Stubhuset har det været vigtigt ikke at blive gemt væk bag de to nye bygninger, men stadig at være synlig ud mod Grangårdsvej. Men Stubhuset er især bekymret for, at der ikke vil blive P-pladser nok i fremtiden. Allerede i dag, påpeger Stubhusets bestyrelse, er der så stort et behov for P-pladser, at græsarealet foran Stubhuset, hvor bibliotek og ungdomshus netop skal placeres, ofte bruges til parkering.

Men det er lykkedes at forene de forskellige ønsker i det projektforslag til placering, som forvaltningen på baggrund af et oplæg fra Østergård Arkitekterne, Nørkør+Poulsen Arkitekterne og Rambøll har præsenteret Kultur- og fritidsudvalget for. Udvalget godkendte da også forslaget i enighed, således at den nedsatte projektgruppe og byggeudvalg nu har noget at arbejde videre med.

Grunden mellem Stubhuset og Grangårdsvej, hvor det ny bibliotek og ungdomshus skal ligge (foto Bertil Mortensen)

Udvalget besluttede endvidere, at problemet med de utilstrækkelige parkeringsforhold holdes økonomisk uden for projektet og overlades til efterårets budgetforhandlinger for budget 2016.

Ungdomsskolens ønske om af udvide ungdomshuset med en administrationsafdeling blev endvidere godkendt under forudsætning af, at Ungdomsskolen selv finansierer den halve mio., som et ungdomshus inkl. en administrationsafdeling vil koste ekstra.

Ungdomsskoleleder Jens Skov Jørgensen begrunder ønsket om at flytte administrationen til det ny ungdomshus med, at man så vil være tættere på de unge i det daglige. Desuden befinder mange af Ungdomsskolens samarbejdspartnere sig i byen. Det gælder f.eks. produktionsskolen, gymnasiet og jobcentret.

Endeligt godkendte Kultur- og fritidsudvalget en revideret tidsplan for hele projektet. Det betyder, at byggeriet kan påbegyndes i oktober 2015 efter at have været omkring Kultur- og fritidsvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, og at det ventes klar til indflytning i august 2016.

Der er i budgettet afsat 10 mio. til biblioteket og 6,5 mio. til ungdomshuset.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *