– Nu må I altså holde op!

Del artiklen:
image_print

Fra et tidligere arrangement under Klima Rebild (foto Anette Bruun)

Sådan lød ordene fra borgmester Leon Sebbelin (R) under behandlingen af et punkt på det seneste byrådsmøde, hvor Byrådet skulle tage stilling til, om det succesrige ”Klima Rebild” skal fortsætte i 2016. Det indebærer samtidigt, at der ligesom i år bevilges 100.000 kr. til at gennemføre projektet, og at forvaltningen fortsat bidrager med mande/kvindetimer.

Ordene var rettet mod Gert Fischer (V), Søren Søe (Oplandslisten) og Jeppe Ugilt (løsgænger), som ikke ville stemme for en gentagelse af Klima Rebild i 2016, hvis ikke det fremgik af budgettet for Klima Rebild i 2016, hvor mange timer forvaltningen kunne bruge på projektet. I 2015 drejede det sig om ca. 373 timer.

Jeppe Ugilt, Gert Fischer og Søren Søe (foto Bertil Mortensen)

– Nu skal I altså holde op. Opgørelsen over udgifterne ved at afholde Klima Rebild 2015 er foretaget helt, som vi plejer at gøre med andre tiltag, understregede borgmesteren. – Det er jo ikke sådan, at hver gang vi sætter et nyt initiativ i gang, så skriver vi ude i højre side, hvor mange forvaltningstimer, der bruges til netop det.

Han blev støttet af Lene Ålestrup (K).

– Jeg kan fuldt ud bakke op om det, du siger, Leon. Og hun fortsatte. – Rigtigt meget af det her foregår under kultur- og fritidsområdet. Så skal vi f.eks. tage lønninger til medarbejderne i forvaltningen ud af den pulje, vi giver til Landsbyrådet, når medarbejderne hjælper her? Og hvad med puljen til Kulturrådet? Og Fritidsrådet?

Lene Ålestrup (K) (foto Bertil Mortensen)

Men Søren Søe, Jeppe Ugilt og hele Venstres byrådsgruppe – inkl. Gert Fischer og Ole Frederiksen, der ligesom Søren Søe ellers havde nikket ja til forvaltningens indstilling under behandlingen af samme sag tidligere i Økonomiudvalget – stemte altså imod forvaltningens indstilling. Det skete, selvom de udtalte, at de gerne ville støtte Klima Rebild.

Der var dog et stort flertal – 14 ud af de tilstedeværende 22 byrådsmedlemmer – som stemte for, at der også skal afholdes Klima Rebild næste år med en bevilling på 100.000 kr., og uden at det specifikt på forhånd opgøres, hvor mange timer forvaltningen kan bruge på at hjælpe med at gennemføre projektet.

Klima Rebild en succes

Klima Rebild 2015 betegnes da også fra alle sider som en succes.

Antallet af klima-arrangementer blev fordoblet i forhold til 2014.

Mange børn og unge fra daginstitutionerne, folkeskolerne, Ungdomsskolen, Produktionsskolen og Støvring Gymnasium var involveret.

Erhvervslivet var i langt højere grad end forrige år inddraget, specielt via erhvervskonferencen ”Green Business”, men også ved deltagelsen af lokale butikker og restauranter.

Klima Rebild var også meget synlig i mediebilledet, og satte – som bl.a. Rasmus Rask (Den sociale Fællesliste), Lene Ålestrup (K), Morten Lem (S), Annette Søegaard (SF), Bent Olesen (EL) og Leon Sebbelin (R) påpegede under byrådsdebatten – Rebild Kommune på landkortet.

Tovholder tilfreds, men også overrasket

Tovholderen for Klima Rebild 2015, Sussie Handberg, er meget tilfreds med den positive evaluering, som Klima Rebild 2015 har fået. Men hun er overrasket over, at selvom alle partier repræsenteret i Økonomiudvalget var enige om at sige ja til Klima Rebild næste år, blev forvaltningens timeforbrug af nogle byrådsmedlemmer problematiseret, da man kom frem til byrådsmødet.

Sussie Handberg, tovholder på Klima Rebild 2015 (foto Bertil Mortensen)

– En stor del af de timer, som forvaltningen har brugt på projektet, er i øvrigt gået til at arrangere erhvervskonferencen ”Green Business”, som samlede 20 forholdsvis store firmaer inden for energi og grøn omstilling samt nogle yderst kvalificerede oplægsholdere i Rebild, påpeger Sussie Handberg. – Det har i høj grad gjort Rebild synlig uden for kommunegrænsen.

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. Stig Pedersen siger:

    Hvor ville det klæde Jesper Ugilt, Søren Søe og Gert Fischer, hvis de fralagde sig deres sognerådsmentalitet og indstilling til byrådsarbejdet i øvrigt.
    Det er helt legitimt, at være politisk uenig, men at drage administrationens betjening af byrådet i tvivl i tide og utide, er upassende og vidner kun om, at de intet konstruktivt har at bidrage med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *