Studieture til udlandet for politikere og ansatte

Del artiklen:
image_print

 

En miljømæssig bæredygtig bydel i Basel. Foto fra en tidligere studietur for Teknik- om miljøudvalget

På sit næste møde skal Rebild Kommunes Økonomiudvalg tage stilling til, om det vil tage en liste med de udenlandske studieture, som politikere og ansatte har foretaget i 2014, til efterretning.

På de fleste af de afholdte 11 studieture har deltagerne været repræsentanter for kommunens ansatte, mens andre har haft deltagelse af nogle af byrådspolitikerne.

Studieturene for ansatte har bl.a. gået til England, Spanien og Finland. F.eks. har repræsentanter fra skolerne været til en konference i London om IT-læremidler til undervisningsbrug. En repræsentant fra kommunens økonomiafdeling har været i Madrid for at undersøge, hvordan de spanske erfaringer har været med det massive økonomisk pres på den offentlige sektor, som har kendetegnet landet under den økonomiske krise. Og i forbindelse med Rebild Kommunes projekt ”Fremtidens dagtilbud” har dagtilbudslederne været i Helsinki for at studere de finske erfaringer med inklusion og brugen af digitale medier.

Når det gælder studieture for politikere, har Teknik- og miljøudvalget været på studietur i Bruxelles for bl.a. at sætte sig ind i, hvordan nogle af EU’s regler påvirker lovgivningen i Danmark og dermed den politiske dagsorden i kommunen.

– Studieturene har et flersidigt formål, forklarer borgmester Leon Sebbelin (RV). – De giver naturligvis en faglig inspiration og viden. Men det er også vigtigt – og lidt mere uhåndgribeligt -, at de medvirker til at skabe et mere uformelt netværk, som er nyttigt i forbindelse med de opgaver, deltagerne beskæftiger sig med i deres daglige arbejde.

Borgmester Leon Sebbelin (RV)

Borgmesteren selv har sammen med et par embedsmænd været på studietur til Kina for bl.a. at drøfte mulighederne for et øget samarbejde med den kinesiske venskabsby Jiaxing inden for miljø, turisme, sundhed, uddannelse m.m.

Byrådet godkendte i 2007 retningslinjerne for de kommunale studieture. Retningslinjerne har til formål at sikre gennemsigtighed i studierejseaktiviteterne. Deres formål, deltagerantal og relevans for de opgaver, som udføres i kommunen, skal klart fremgå, og det indgår også i retningslinjerne, at studieturene ikke må have karakter af en gave finansieret af nogle af kommunens samarbejdspartnere.

Forvaltningen indstiller til medlemmerne af Økonomiudvalget på dets kommende møde, at 2014-listen over studieturene tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det vil være en stor overraskelse, hvis Økonomiudvalget ikke nikker ja til indstillingen.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *