Hvem skulle nu betale?

Del artiklen:
image_print

Den gamle rådhusgrund i Støvring efter nedrivningen (foto Bertil Mortensen)

Nedrivningen af det gamle rådhus i Støvring har vist sig at være dyrere end forventet i forhold til det tilbud fra nedrivningsfirmaet, som Økonomiudvalget har accepteret. Hvem der skal betale ekstraregningen på den knap halve mio – inkl. de forventede omkostninger ved den kommende nedrivning af biblioteksbygningen – blev ivrigt diskuteret på det seneste byrådsmøde.

Ekstraregningen skyldes, at der under nedrivningsarbejdet har vist sig at være mere miljøfarligt byggeaffald i den gamle rådhusbygning end det, som oprindelig var registreret, og som var en del af det udbudsmateriale, der lå til grund for, at en køber slog til og erhvervede grundene med det gamle rådhus og bibliotek.

Det er ikke kommunen selv, der har stået for den screeningsrapport over det miljøfarlige byggeaffald, som indgår i udbudsmaterialet, men et miljø- og ingeniørfirma, som køberen selv har hyret til at lave rapporten. I rapporten har firmaet taget forbehold for, at skjulte konstruktioner i bygningen kunne indeholde miljøfarligt affald, når man først kom i gang med arbejdet, og at det kunne fordyre nedrivningen. Og det har vist sig at være tilfældet.

Rådhuset under nedrivningen (foto Bertil Mortensen)

Køber eller kommunen

At det var køberne og ikke kommunen, der udarbejdede screeningsrapporten, fandt Søren Søe (Oplandslisten) kritisabelt.

– Det var vi nogle, der var imod. For det skal selvfølgelig være vores egen vurdering, der skal ligge til grund, sagde han.

Søren Søe (Oplandslisten) (foto Bertil Mortensen)

Det var borgmester Leon Sebbelin (R) ikke enig i.

– Det er ikke køber, som har rystet et eller andet ud af ærmet, men et firma, som gør i den slags opgaver, sagde han.

Men har åbnede op for, at kommunen næste gang skulle overveje, om den selv skulle entrere med en konsulent udefra.

Hvem skal betale ekstraregningen?

Kommunens egne jurister har i et internt notat vurderet, at nedbrydningsentreprenøren har krav på at få godtgjort de ekstra udgifter, og at ingeniørfirmaet i screeningsrapporten har taget de nødvendige forbehold, så det ikke kan drages økonomisk til ansvar for ekstraregningen.

Men både Søren Søe og Allan Busk (Den Sociale Fællesliste) ønskede alligevel, at kommunen rekvirerede en ekstern, juridisk vurdering af, om man kunne vælte ekstraregningen over på det ingeniørfirma, som har lavet screeningsrapporten, eller om kommunen selv måtte betale.

– Vi kan øge vores likviditet med ½ mio, hvis kommunen ikke er forpligtet til at betale ekstraregningen, og vi kan ikke være bekendt at sidde her og omgås borgernes penge så letsindigt, som vi gør her. sagde Allan Busk.

Gert Fischer (V) bemærkede, at Byrådet lige så godt kan erkende, at sagen kunne være håndteret på en anden måde, men hæftede sig ved, at der trods alt er noget, der tyder på, at udgifterne til nedrivning og miljøsanering kan holdes inden for det oprindelige budgetoverslag, der lå til grund for salget af rådhuset og biblioteket.

– At få lavet en ekstern juridisk vurdering på det nuværende, sene tidspunkt er nok spild af penge, sagde han.

Gert Fischer (V) (foto Bertil Mortensen)

Til trods for meningsudvekslingerne på mødet endte sagen dog med, at hele Byrådet accepterede, at kommunen betaler ekstraregningen på den knap halve mio – og altså uden man får lavet en ekstern, juridisk vurdering af det økonomiske ansvar for ekstraregningen.

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *