– Det gælder om at bryde nogle mønstre og vaner

Del artiklen:
image_print

Peter Hansen, skoleleder på Skørping Skole (foto Bertil Mortensen)

Peter Hansen, skoleleder på Skørping Skole, har mange ideer til, hvordan en skole i dag skal fungere i et samfund som det danske. En af hans kongstanker er, at det er tvingende nødvendigt, at en skole virkeligt åbner sig til det omgivende samfund.

For nogle år siden blev skoleleder Peter Hansen for alvor opmærksom på, hvor meget Skørping Skole er i brug uden for skoletiden. Der er mange tusinde overnattende, der bruger skolen som udgangspunkt for deres aktiviteter i Rold Skov og Idrætscentret. P-pladsen foran skolen er hver weekend fyldt med biler, som motionsløbere, mountainbikeryttere og vandrere stiger ud af for at færdes i området.

– Og så var der to veje at gå for skolen, siger Peter Hansen. – Enten lukkede vi os om os selv, eller også sagde vi: Her er en fantastisk chance for skolen til at åbne sig overfor det omgivende samfund. Vi har valgt det sidste.

Selvom der mangler et par bogstaver hist og her, er beskeden til den besøgende på Skørping Skole ikke til at tage fejl af (foto Bertil Mortensen)

Netværk

Men åbenheden begrænser sig ikke til i bogstaveligste forstand at lukke skolens døre op. For Peter Hansen drejer det sig også om at skabe netværk af samarbejdspartnere. Et af de netværk omfatter distriktets dagtilbud, Ungdomsskolen og Støvring Gymnasium.

– Helt konkret har samarbejdet bl.a. udmøntet sig i, at vi har ansat en børneergoterapeut, som arbejder både på skolen og i dagtilbuddene, med det formål at skabe sammenhæng mellem det arbejde med børnene, der sker begge steder, fortæller han. – Desuden har vi ansat en pædagog med skaterbaggrund, som også virker i Ungdomsskolen, bla. for at bygge bro mellem skole og ungdomsskole/klubliv.

Samarbejdet med til Støvring Gymnasium drejer sig om læsefærdighed, IT-strategi, musik og medier.

Fordelen ved at etablere og udvikle et samarbejde er Peter Hansen ikke i tvivl om.

– På den måde kan vi kvalitetshøjne hele vores indsats, uden at det koster flere penge, fordi vi kan inspirere hinanden og også gøre brug af hinandens ressourcer og kompetencer.

Peter Hansen (foto Bertil Mortensen)

Et overflødighedshorn på 5 km

Peter Hansen peger på de unikke udviklingsmuligheder, som området, hvor Skørping Skole ligger, har.

Hvis vi starter ved Rebildcentret og følger hulvejen derfra op imod Skørping, er der på en 5 km strækning et overflødighedshorn af tilbud, siger han og nævner i flæng Rold Storkro, Rebild Bakker, Rold Skov, Rebildportalen, Comwell, restauranter, campingplads, efterskole, naturlegeplads, skole, Idrætscenter, Kinorevyen og Ungdomshuset med skaterbane. – Hvis vi kan få alt det til at spille sammen, så kunne hele det område blive løftet endnu mere, ikke kun for turisterne, men for alle, der bor her fast.

– Men Peter Hansen, hvilken interesse har Skørping Skole som sådan i, at det område udvikler sig?

Når vi åbner skolen op og på forskellig måde deltager aktivt i lokalsamfundet, bliver det mere attraktivt at arbejde her hos os, og så kan vi tiltrække de bedste folk, forklarer han. – Det forplanter sig ned gennem systemet, så vores elever nyder godt af dygtige, fremtidsorienterede lærere og pædagoger, som der er gang i.

Mere konkret bidrager Skørping Skole med det store skolegårdsprojekt ”Drøn på” (beskrevet i en tidligere artikel i rebildnetavis.dk), der ikke kun – når det i starten af januar bliver taget i brug – er forbeholdt skolens elever, men kan benyttes af alle. I øvrigt er det projekt ifølge skolelederen endnu et eksempel på et frugtbart samarbejde mellem skolen og det omgivende samfund, i dette tilfælde Naturstyrelsen Himmerland.

Arbejdet med at indrette den ny skolegård med ”loopet” er så langt fremme, at det forventes færdigt i slutning af december eller først i det ny år (foto Bertil Mortensen)

Flere planer

Der vil på skoleområdet også blive etableret et miniværksted og vaskeplads for cykler til gavn for de mange mountainbikeryttere, der kører i skoven. Endvidere leges der med tanken om at åbne skolen i weekender, så brugerne af skoven bla. kan benytte skolens toiletter og badefaciliteter.

At åbne skolen på den måde koster penge, men det er ikke meningen, skolen skal finansiere aktiviteterne. Det skal brugerne.

– Et sådant projekt bliver ikke et filantropisk foretagende, forsikrer Peter Hansen og erkender: – Her bevæger vi os lige på kanten af det, der har med en folkeskoles opgaver at gøre. Men vi bliver nødt til at tænke anderledes, bla. fordi skolen ligger, hvor den gør, og bryde nogle mønstre og vaner.

Mange skibe i søen

Skørping Skole har i de senere år sat en række pædagogiske skibe i søen. Det startede med et forsøgsprojekt ”Turbodansk”, hvor man kombinerer læsning med bevægelse. Projektet har ikke længere status af et forsøg, men er blevet permanent. Det blev efterfulgt af projekterne “Læring i bevægelse” og “Skørping Skole i lokalsamfundet“.

Og i 2012 blev skolen udvalgt som en af de pædagogiske institutioner, som har deltaget i ”Ny Nordisk Skole”, – et landsdækkende pædagogisk projekt, hvor målet er at videreudvikle nogle værdier, som ifølge den tidligere undervisningsminister Christine Antorini (S) var karakteristiske for pædagogikken i de nordiske lande. Nemlig ”fællesskab, trivsel, uformelle omgangsformer, demokratiske beslutningsprocesser og vægt på praktisk anvendelig viden”.

– Det passer os godt at have været en del af ”Ny Nordisk Skole”. For egentligt var det en slags indpakningspapir om det, vi allerede var i gang med eller havde lagt planer om at lave, lyder det fra Peter Hansen.

Skørping Skole (foto Bertil Mortensen)

Og han kan ikke lade være med at gøre opmærksom på, at Christine Antorini i en artikel i Jyllandsposten specielt nævnte Skørping Skole som et sted, hvor nogle af ideerne i Ny Nordisk Skole allerede var blevet sat i værk.

Den ny regerings undervisningsminister, Ellen Trane Nørby (V), har imidlertid besluttet at udfase Ny Nordisk Skole som et statsligt initiativ.

– Men i vores netværk har vi sagt, at vi fortsætter med at arbejde med de tanker og ideer, der ligger i ”Ny Nordisk Skole”, siger Peter Hansen.

Kerneydelsen

En eller anden kunne måske nok tænke: Er der tilstrækkeligt plads til skolens kerneydelse – selve undervisningen – når man hører om alle de forskellige udadrettede initiativer og tiltag, der finder sted? (og i denne artikel har vi endda ikke været inde på skolens internationale udvekslingsprogram).

– Vi har selvfølgelig stærkt fokus på vores kerneydelse, forsikrer Peter Hansen. – Men pointen er, at vi laver nogle ting, der så at sige omkranser kerneydelsen, så den bliver yderligere styrket. Og jeg er også overbevist om, at de ting, vi laver og har planer om at lave, giver os allesammen endnu mere energi og inspiration.

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *