Stor variation i brugen af to-lærerordning på skolerne

Del artiklen:
image_print

Sortebakkeskolen i Nørager – en af de to skoler som i indeværende skoleår har konverteret understøttende undervisning til to-lærerundervisning (foto Bertil Mortensen)

Folkeskolerne i Rebild Kommune har mulighed for at konvertere understøttet undervisning til en to-lærerordning. Den mulighed er hidtil blevet udnyttet i et lille omfang, men billedet ændrer sig næste skoleår.

Byrådets Børne- og ungdomsudvalg (BU) har opfordret skolerne til at gøre brug af folkeskolelovens §16 b, der giver mulighed for at konvertere den såkaldte understøttende undervisning til en to-lærerordning med henblik på at øge den faglig støtte og undervisningsdifferentieringen i bestemte klasser.

Brugen af ordningen vil også have den konsekvens, at skoledagen bliver kortere for de berørte elever. Ved folkeskolereformen fik eleverne nemlig en længere skoledag.

Skolelederen har kompetencen

Det var Lars Hørsman (Den Social Fællesliste), som i september 2015 fik sat på Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden, at det skulle være muligt for skolerne i Rebild Kommune at konvertere den understøttende undervisning til en to-lærerordning.

Det fik han resten af resten af udvalget med på. Kompetencen til at tage beslutningen blev overdraget til skolelederen på den enkelte skole.

Lars Hørsman, Den Sociale Fællesliste (foto Bertil Mortensen)

Efterfølgende har det såkaldte 409-udvalg, som består af repræsentanter for lærerne, skolelederne og kommunen, udarbejdet en vejledning om, hvordan man skal fortolke §16 b. I vejledningen understreges det, at en skole ikke generelt kan omdanne den understøttende undervisning til to-lærerundervisning, men at det kun kan ske efter en konkret vurdering af den enkelte klasses behov for at have en ekstra lærer tilknyttet undervisningen. Der kan være tale om klasse med trivselsproblemer (eks. mobning), eller hvis der er enkelte elever i klassen, hvis adfærd af forskellige grunde skaber uro.

Undersøgelsesresultat

Udvalget har bedt forvaltningen om at undersøge, i hvilket omfang en konvertering er sket på kommunens ni skoler i indeværende skoleår, og hvilke planer skolerne har om at udnytte muligheden næste skoleår. Resultatet af undersøgelsen viser (se tabellen nedenfor), at ordningen er blevet brugt i begrænset skala i det nuværende skoleår, men at alle skoler, bortset fra to, forventer at ændre den praksis det kommende skoleår.

To-lærerordning. Tabel

Yderst tilfreds initiativtager

– Jeg er yderst tilfreds med, at der i det kommende skoleår er mange skoler, der har planer om at udnytte muligheden for en to-lærerordning, siger Lars Hørsman. – Især glæder det mig, at Karensmindeskolen har til hensigt at bruge muligheden på alle klassetrin via et pilotprojekt og Bavnebakkeskolen på 4-9. årgang.

Han understreger, at det for ham ikke er et spørgsmål om en kortere skoledag for eleverne eller for den sags skyld for lærerne.

– Det handler om, at fagligheden øges, når man anvender en 2-lærerordning. Det er der faktisk evidens for, påpeger han.

Haverslev og Ravnkilde Skole (foto Bertil Mortensen)

Infoboks

FOLKESKOLELOVEN OM UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING: •16 a. ”Undervisningen i folkeskolens fag….. og obligatoriske emner… suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”.

SKOLEDAGENS LÆNGDE: Skoledagenes længde på Rebilds folkeskoler er henholdsvis 6 timer for indskolingseleverne (0.-3. klasse), 6,6 timer for eleverne på mellemtrinnet (4.-7. klasse) og 7 timer for eleverne i udskolingen (8.-9. klasse) – hvis man forudsætter, at der placeres lige mange timer hver skoledag i de 40 uger, som et skoleår varer i Rebild.

 

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *