Begrænset lyst til chat

Del artiklen:
image_print

Plan- og klimastrategi 2

Borgerne i Rebild stod ikke ligefrem i kø for at komme til at chatte med byrådspolitikerne om den nyligt vedtagne plan- og klimastrategi. Alligevel er borgmester Leon Sebbelin (R) positiv overfor forsøget på inddrage borgerne i beslutningsprocessen på en anden måde end den traditionelle.

Kun 4 borgere deltog i chatten på Rebild Kommunes Facebookside om at komme med gode ideer og forslag til det videre arbejde med Plan- og klimastrategi 2015. Af de 4 var Danmarks Naturforenings lokalformand, Anette Bruun Hansen, langt den mest aktive og stod for næsten 1/3 af de i alt 31 indlæg på chatten.

Antallet af politikere, der sad klar ved tasterne, var tilsyneladende også begrænset. I hvert fald var det kun borgmester Leon Sebbelin (RV), formanden for Teknik- og miljøudvalget Morten Lem (S) og medlem af Teknik- og miljøudvalget Jeppe Ugilt Hansen (løsgænger), som var aktive på linjen. Holger Pedersen (K) fulgte også debatten uden dog direkte at kommentere den.

Det kom i øvrigt ikke som en overraskelse for Jeppe Ugilt Hansen, at netop Anette Bruun Hansen fra DN var mest aktiv i chatten.

– Jeg vandt min egen lille konkurrence om, at du ville være den første Rebild-borger ved tasterne, Anette, lød det fra ham.

Anette Bruun Hansen kritiserede især strategien for at nedprioritere kommunens klimastrategi og dermed ”bombe sig selv tilbage til stenalderen”. De tre andre borgere, som deltog i chatten, havde spørgsmål og kommentarer til bl.a. den tunge trafik på Gl. Skørpingvej i Skørping, den fremtidige sortering og bortskaffelse af husholdningsaffaldet og ønskværdigheden af mere bynær natur.

Borgmesteren positiv

Leon Sebbelin har været spændt på at se, hvordan den ny måde at lave høring på ville blive modtaget.

– 4 borgere i chatten er unægteligt ikke mange, medgiver han. – Men selve formen er sjov, og jeg kan sagtens se det som noget, vi kan udvikle på. Nu skal vi selvfølgeligt nærmere evaluere forsøget, men min umiddelbare holdning er, at vi skal prøve dette supplement til den traditionelle høringsproces igen.

Han giver flere bud på, hvorfor borgerdeltagelsen ikke var imponerende.

– Det er første gang, vi prøver at inddrage borgerne i beslutningsprocessen på den her måde. Det kræver måske nogen tilvænning. Og så kan det være, at temaet for chatten ikke umiddelbart har fænget.

Borgmester Leon Sebbelin (R) (foto Bertil Mortensen)

Han mener, at det sidste kan hænge sammen med, at man befinder sig i en forholdsvis tidlig og mere overordnet fase i beslutningsprocessen.

– Men det er vigtigt, at borgerne er med tidligt, understreger han. – For jo længere man kommer hen i beslutningsprocessen, jo sværere er det for dem at få indflydelse.

Planstrategien indeholder byrådets strategi for den fremtidige udvikling i kommunen. Den er også en forløber for en kommende, ny kommuneplan, der vil indeholde en mere konkret og deltaljeret udmøntning af strategien.

Rundtur med hotdogs

Chatten om plan- og klimastrategien står dog ikke alene og er blot indledningen til et forsøg på i højere grad end tidligere at inddrage borgerne i debatten om, hvordan Rebild Kommune skal udvikle sig. Fra den 14. til 23. april kører byrådspolitikere nemlig rundt til de større byer i kommunen for at hente input fra borgerne. Tilbud om hotdogs til de fremmødte borgere vil i bogstaveligste forstand være lokkemad for at skabe større interesse og deltagelse fra borgerne.

Endeligt kan borgere, foreninger, interesseorganisationer o.a. på mere traditionel vis indsende kommentarer til strategien senest d. 8. maj.

Gårsdagens chat på Facebook kan ses her: https://www.facebook.com/rebildkommune?fref=ts.

Selve Plan- og klimastrategien findes her: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/70_2992459_1426068467726.pdf

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *