TEST: Lokale partiers og listers hjemmesider – lige omkring dumpegrænsen

Del artiklen:
image_print
Partiernes hjemmesider. Collage

(foto Bertil Mortensen)

Test af partiernes hjemmesider: Ikke imponerende

Vejen til vælgernes hjerter og hjerner går gennem internettet. Det er i hvert fald det kommunikationsfolk og politiske kommentatorer ofte siger. Medlemsskabet af politiske partier falder nemlig konstant, så partierne må have fat på vælgerne på andre måder. En af måderne er at have en hjemmeside, som giver interesserede vælgere – også dem, der ikke er på de sociale medier som f.eks. Facebook – en mulighed for at finde ud af, hvad et parti vil, hvilke initiativer, det har taget eller tænker på at tage, hvordan man kan komme i kontakt med det, osv.

Rebildnetavis.dk har testet, hvordan de lokale partier i Rebild Byråd håndterer den kommunikationskanal, som hjemmesider er, og giver dem ”karakter” mellem 0 og 5 ”plusser”.

Hovedkriterierne for tildelingen af plusser er, i hvor høj grad hjemmesiderne er opdaterede og indeholder informationer, der er relevante for kommunens borgere. Men derudover spiller f.eks. hjemmesidens overskuelighed også en rolle for vurderingen, ligesom informationer om, hvad partiet har udrettet og vil udrette i Rebild Kommune også vil have betydning.

Hjemmesiderne er fundet frem ved at bruge oplagte og logiske søgeord på Google (f.eks. Radikale Rebild). Der kan naturligvis længere nede på Googles ”hitliste” gemme sig en alternativ hjemmeside for et parti/liste, men i så fald har den været så langt ned, at den ikke rigtigt er dukket op.

Konklusionen på rebildnetavis’ undersøgelse er generelt nedslående. En enkelt hjemmeside skiller sig positivt lidt ud fra de øvrige, men de fleste ligger lige over dumpegrænsen, og to må siges at være dumpet.

 

Parti/liste:

Venstre                                        +++         http://rebild.venstre.dk/

Konservative                               ++           http://www.konservative.dk/../Rebild-vælgerforening/..

Dansk Folkeparti                       ++           http://www.danskfolkeparti.dk/Rebild

Enhedslisten                               ++           http://bricksite.com/enhedslistenrebild/velkommen

SF                                                  ++           http://sf-rebild.dk/

Socialdemokratiet                      ++          http://s-dialog.dk/default.aspx?site=Rebild&

Oplandslisten                              ++          http://oplandslisten.dk/

Den Sociale Fællesliste             0             http://densocialefaellesliste.dk/

Radikale Venstre                        0             http://rebild.radikale.dk/

Jeppe Ugilt (løsgænger)          ingen hjemmeside

 

”Topscoreren” med 3 ud af 5 plusser er Venstre, mens bundskraberne er Radikale Venstre og Den sociale Fællesliste – her ses der bort fra, at løsgængeren Jeppe Ugilt tilsyneladende slet ikke har nogen hjemmeside.

 Venstres hjemmeside er ganske vist mest præget af landspolitiske informationer, men man kan også finde f.eks. nyhedsbreve fra byrådsgruppen, selvom det seneste stammer tilbage fra marts måned.

Layout’et er næsten ubeskrivelig kedeligt.

Men det tæller på plussiden, at der er en oversigt over de valgte byrådsmedlemmer med fotos og kontaktoplysninger, ligesom det seneste nummer af ”Rebild set fra Venstre”, som beskriver noget af den politik, Venstre har ført i Byrådet og noget af det, det vil arbejde for, også ligger på hjemmesiden.

Desuden er der en mødekalender over byrådsgruppens åbne gruppemøder, mens siden med arrangementer er tom.

Hjemmesiden for en af testens bundskrabere – Radikale – eksisterer, men har ikke noget indhold. Læseren bliver blot mødt med en forside med bla. de kryptiske ord ”Lorem ipsum dolor sit amet”, som vistnok er en såkaldt fyldtekst, der venter på at blive erstattet af noget mere meningsfuldt – engang.

Hjemmesiden for den anden af bundskraberne på listen – Den sociale Fællesliste, Rebild – er svær umiddelbart at finde ved at google, men fra listens Facebookside kan man linke sig på hjemmesiden, hvor det fremgår, at den er ”under udvikling og vil blive opdateret med indhold snarest”. Det er tilsyneladende skrevet i 2012.

Mellem topscorere og bundskraberne finder man de øvrige partier. Konservative får 2 plusser. Her er en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med kontaktoplysninger, mens oversigten over partiets to byrådsmedlemmer mangler kontaktoplysninger. Det trækker op, at der er en kort redegørelse for partiets lokalpolitik, ligesom et læserbrev fra de nyligt overståede budgetforhandlingerne har en vis aktualitet.

Dansk Folkepartis hjemmeside er generelt meget præget af informationer fra DF landspolitisk, men der er dog en opdateret foromtale af en medlemstur til Christiansborg i november måned, og oversigten over partiets to byrådsmedlemmer inkl. fotos og kontaktoplysninger er også opdateret. DF sniger sig op på 2 plusser.

Enhedslisten hiver sig lige op på 2 plusser, fordi der trods alt er en oversigt over kommende aktiviteter, og man kan også finde partiets valgbrochure fra kommunalvalget i november 2013, som jo ganske vist ikke signalerer opdatering, men trods alt siger noget om, hvad partiet vil i kommunen. En omtale af 1. maj arrangementer i 2014 kan kun med god vilje betegnes som et nogenlunde opdateret indlæg. Læserne holdes endvidere ajour med partiets politik på landsplan. Men det er endnu ikke nået frem til hjemmesiden, at byrådsmedlem Bent Skovgård Olsen har fået orlov fra byrådsarbejdet og er afløst af Britta Glargard.

Socialdemokraterne kan med nød og næppe gafle 2 plusser ud af de mulige 5. Der er en ganske vist en liste over kalender med datoer for de kommende gruppemøder for byrådsgruppen og medlemmer, en oversigt over de nuværende byrådsmedlemmer med fotos og kontaktoplysninger og et nyhedsbrev og indlæg fra et af byrådsmedlemmer – men begge de to sidste daterer sig tilbage til marts måned i år. Siden med en oversigt over partiets fællesliste og partiets partiforeninger er ”under opbygning”.

SF’s hjemmeside er også en af dem, der med besvær kan svinge sig op på to plusser. Hvad angår layout hører hjemmesiden til en af de bedre: Overskuelig og også relativ nem at orientere sig i. Der er også nogle – sparsomme – kontaktoplysninger, og det trækker op, at der ligger et referat fra et møde i juni 2014. Men ellers det halter gevaldigt med opdateringer. Kommunalvalget for nu et helt år siden fylder meget, partiets to daværende byrådsmedlemmer optræder stadigvæk, selvom der nu kun er èt tilbage.

 Oplandslistens hjemmeside er den bedste rent layoutmæssig: Brugervenligt og logisk opbygget og overskuelig at navigere rundt på. Det er det, der skaffer listen 2 plusser. Men der mangler opdateret indhold til at udfylde de pæne rammer. F.eks. optræder Axel René Aubertin stadigvæk som en af partiets byrådsmedlemmer, selvom han ikke fik fornyet sit mandat ved valget i november 2013. Året 2013 præger også hjemmesidens læserbreve, som primært stammer fra den daværende valgkamp. Der er kontaktoplysninger til listens bestyrelse, men ikke til dens nuværende byrådsmedlem.

 

 

 

 

 

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. Nu skal man jo også have med i dine overvejelser, når du placerer os i bunden, er jo også noget med hvor mange penge, man har til at lave hjemmeside for, venstre har jo eksister i mange år og har et stort budget, men vi er et nystartet parti, hvor penge ikke bare kan plukkes på træerne, for ellers synes jeg ikke at man kan bruge ovenstående til noget ?????

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *