Generel tilfredshed med udkast til ny plan- og klimastrategi

Del artiklen:
image_print

Skal natur eller landbrugsinteresser prioriteres højest? (foto Bertil Mortensen)

To scenarier for byudvikling og natur i Rebild Kommune godkendt af Byrådet. Kun Enhedslisten var ikke helt tilfreds.

Arbejdet med at formulere en strategi for den fremtidige udvikling i Rebild Kommune er i fuld gang. En styregruppe bestående af 7 byrådspolitikere er sammen med forvaltningen ved at udarbejde et forslag til en plan- og klimastrategi og ville på gårsdagens byrådsmøde gerne have tilkendegivelser fra det samlede byråd om, i hvilken retning strategien skal gå. Byrådet skulle derfor tage stilling til to scenarier om henholdsvis byudvikling og natur.

 Spørgsmålet om byudvikling har ofte delt vandene blandt kommunens politikere. Skal der satses på Støvring som hovedby, på både Skørping og Støvring eller mere bredt på alle kommunens byer? Der var blandt byrådsmedlemmerne almindelig enighed om, at det scenarie, de blev præsenteret for på mødet, er udtryk for et kompromis, der tilgodeser de forskellige politiske interesser. I scenariet hedder det bl.a., at man skal udnytte det momentum mht. til bosætning, som Støvring og Skørping befinder sig i, men at det ”ikke må ske på bekostning af kommunens øvrige byer”.

– Med det her scenarie prøver vi at bøje tingene ind mod hinanden, som Søren Søe (Oplandslisten) formulerede det.

Et andet stridsspørgsmål blandt politikerne har traditionelt været, hvordan hensynet til naturen skal prioriteres i forhold til landbrugets interesser. Her var opbakningen til det scenarie om fremtidens natur, som byrådspolitikerne blev præsenteret for, ikke så massiv.

– I det første udkast til scenariet om naturen, vi har set, var der nogle gode intentioner, sagde Bitt Juul Jensen (Enhedslisten). – Dem mangler jeg fuldstændigt i det scenarie, vi nu præsenteres for her.

Bitt Juul Jensen mente, at det er naturen, som bliver taber. Bl.a. påpegede hun, at nogle formuleringer om vigtigheden af at skabe en sammenhængende natur og ønsket om mere biodiversitet er taget ud af scenariet, og mente, at landbrugets interesser nu har for høj prioritet.

Selvom Enhedslisten ikke kunne støtte scenariet, krævede Bitt Juul Jensen ikke afstemning om det. Styregruppen arbejder nu videre med plan- og klimastrategien med bl.a. Byrådets tilkendegivelser som grundlag. Når arbejdet er færdigt, præsenteres forslaget til den ny strategi for Byrådet, som efter en 8 ugers høringsperiode blandt kommunens borgere endeligt vedtager strategien, forventeligt i foråret 2015.

To scenarier (foto Bertil Mortensen)

Faktaboks

Det er et lovkrav, at kommunerne i første halvdel af valgperioden udarbejder en planstrategi, der bl.a. skal indeholde strategien for den fremtidige udvikling i kommunen, og en klimastrategi – normalt kaldt Lokal Agenda 21 – der bl.a. skal omfatte kommunens strategi for, hvordan den vil mindske miljøbelastningen, øge den biologiske mangfoldighed m.m. I Rebild har man omdøbt Lokal Agenda 21 til ”klimastrategi” og slået den sammen med planstrategien til en samlet plan- og klimastrategi.

Læs mere på http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120/4281, dagsordenpkt. nr. 267

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *