Flere kvinder i chefstolene

Del artiklen:
image_print

Personalepolitisk redegørelse

Med en dugfrisk ansættelse af en ny kvindelig chef for Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune er den hidtidige, temmeligt skæve kønsfordeling på det næstøverste ledelsesniveau nu ved at være mindre skæv. Men på det øverste niveau – direktionen – er kvindeandelen stadig lav.

At det er gået stærkt på det sidste med kvindeandelen blandt kommunens centerchefer – det næsthøjeste ledelseslag i kommunen – ses af, at andelen pr. 31. december 2014 var 25%. Med ansættelsen af flere kvindelige centerchefer i den senere tid er kvindeandelen på bare 6 måneder steget til 42%. Tallet skal dog ses i forhold til, at 82% af kommunens ansatte er kvinder.

På øverste ledelsesniveau – de 4 direktører – udgjorde kvindeandelen pr. 31/12-14 kun 25% trods ansættelsen i oktober 2014 af Anne Krøjer som direktør for Arbejdsmarked, Sundhed samt Pleje og Omsorg. Efterfølgende er den ene direktørstilling blevet ledig, da Lars Schou for nogle måneder siden fratrådte sin stilling. Og det bliver den ved med at være et stykke tid endnu, for borgmester Leon Sebbelin (RV) meddelte på torsdagens byrådsmøde, at stillingen genopslås. Men hvis den besættes med en kvinde, vil fordelingen blive fifty-fifty mellem mænd og kvinder i direktionen.

Anne Krøjer, direktør for Arbejdsmarked, Sundhed samt Pleje og Omsorg fra 1. oktober 2014

På tredje ledelsesniveau – kontraktholderne ude på de kommunale institutioner – dominerer kvinderne derimod med en andel på 68%. Det drejer sig bl.a. om lederne af daginstitutioner, ældrecentre, skoler osv.

Fokus på problemstillingen

Byrådsmedlem Annette Søegaard (SF), som flere gange har kommenteret den lave kvindeandel på chefniveau på byrådsmøderne, hvor personaleredegørelserne har været behandlet, siger.

– Vi skal fortsat have opmærksomheden rettet mod problemstillingen. Men jeg glæder mig over, at der trods alt er blevet relativt flere kvindelige centerchefer.

Annette Søegaard (SF)

Lønforskellene øges

Den personalepolitiske redegørelse viser også, at der er forskel på gennemsnitslønnen for kvindelige og mandlige ansatte. Det gælder naturligvis ikke kun for Rebild Kommune, men for hele arbejdsmarkedet. Den månedlige gennemsnitsløn for de kvindelige medarbejdere i kommunen er 33.985 kr., mens den for de mandlige udgør 38.674 kr. Forskellen forklares i den personalepolitiske redegørelse med, at det oftest er mændene, der sidder på de ”løntunge” lederstillinger – et velkendt fænomen for arbejdsmarkedet generelt.

I forhold til 2013 er mændenes løn steget med 2,4%, mens kvindernes kun er vokset med 2%. Løngabet mellem kønnene er således blevet større fra 2013 til 2014. I redegørelsen forklares denne forskel i lønstigningerne med, at der er ansat mange unge og forholdsvis nyuddannede social- og sundhedsmedarbejdere, hvor hovedparten er kvinder og i en faggruppe, som traditionelt rummer forholdsvist mange lavtlønnede.

Flere ansatte

Antallet af ”ordinært” ansatte er steget fra 1786 i 2013 til 1816 i 2014, dvs. med 30 personer svarende til en stigning på 1,7%.

Foruden de 1816 ordinært ansatte består medarbejderstaben af 481 ”øvrige personale” (timelønnede vikarer, ansatte iht. serviceloven, jobrotation mfl.)

Akademikere tegner sig for den største procentvise stigning i antal ansatte. Derimod er der blevet færre pædagoger (i daginstitutioner, fritidsklubber, skolefritidsordninger).

Flere lærere på deltid

Når man vurderer antallet af ansatte, skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på graden af heltids- og deltidsansatte inden for de forskellige faggrupper. Her har f.eks. folkeskolelærerne traditionelt haft en relativ høj andel af heltidsansættelser, men den andel er faldet med 3 %points (fra 89% til 86%). Det skyldes ifølge redegørelsen skolereformen og lærernes ny arbejdstidsaftale.

Lavt sygefravær

Sygefraværet blandt kommunens ansatte er stabilt lavt, nemlig på 4%. Det placerer Rebild Kommune blandt de fem kommuner i landet, som har det laveste fravær. Forklaringen er ifølge redegørelsen, at kommunen i de seneste år har haft meget fokus på de ansattes trivsel og nærvær/fravær.

Hele den personalepolitiske redegørelse kan ses her:

http://bilag.rebild.dk/Dagsordener/Byraadet(2015)/25-06-2015/Dagsorden(ID541)/Bilag/Punkt%20113%20Bilag%201%20Personalepolitisk_redegoerelse_2015_godkendt_i_HU_270515.pdf

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *