Generalforsamling et tilløbsstykke

Del artiklen:
image_print

Det er ikke så tit, at generalforsamlinger i varmeværker er et tilløbsstykke. Men tilstrømningen til Skørping Varmeværks generalforsamling var så stor, at mødet måtte udsættes mere end en halv time, indtil de sidste i en lang kø af andelshavere uden for dørene kunne indtage deres pladser.

– Det var et lidt hårdt møde, konstaterede den konstituerede formand Rikke Bøgeskov Hyttel efter generalforsamlingen. Og den kritik, der i aften er gået på, at informationsniveauet fra bestyrelse til varmeværkets andelshavere har været for sparsomt, har vi taget til os. Vi er jo alle ret nye i bestyrelsesarbejde, så vi har nok halset lidt bagefter. I aften har det handlet meget om økonomi. Det er naturligvis et særdeles vigtigt emne her. Vi er alle såkaldte lægfolk, men der står jo faktisk ingen steder, at man ligefrem skal være revisor for at være medlem af en varmeværksbestyrelse.

Kritikken af bestyrelsen var dog ikke alvorligere, end at Rikke Bøgeskov Hyttel opnåede genvalg. Det samme gjorde Tove Teglgaard. Søren Søndergaard blev nyvalgt.

Søren Søndergård var en af dem, der kritiserede informationsniveauet, bl.a. i forbindelse med de tarif- eller takstændringer, der er sket. Han støttede også et forslag fra en anden af kritikerne, Hans Nissen-Petersen, som foreslog, at arbejdet med at udvide den eksisterende solfangerkapacitet fra 2000 m2 med yderligere 5000 m2 blev stillet i bero, indtil bestyrelsen udarbejdede ”en begrundet redegørelse” for nødvendigheden af investeringen i et nyt anlæg.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at jordstykket til de 5000 m2 solfangere allerede var købt og købet betinget af, at der bliver opført et solfangeranlæg på grunden. Desuden vurderede bestyrelsen, at anlægget både er miljømæssigt og økonomisk fornuftigt. Endvidere påpegede den, at regering og Folketing har pålagt alle landets varmeværker at foretage energibesparelser. Det krav kan det ny anlæg medvirke til at opfylde. Alternativet er at skulle ud og købe dyre energibesparelser andetsteds, hed det fra bestyrelsen. Endeligt mindede den om, at beslutningen om at opføre solfangeranlægget var vedtaget på sidste års generalforsamling.

Men bestyrelsen fik også ros for sit arbejde.

– Det er utroligt dejligt at have en bestyrelse, som har turdet tage nogle store og vigtige beslutninger, sagde Sussie Handberg. – At have nogle der tør stille op og sige, at vi er nødt til at omstille fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Vi har heldigvis en bestyrelse, som tager det ansvar på sig.

Generalforsamling sluttede først omkring midnat efter 4 timers til tider intens debat.

Samtlige stole var optaget af de 150 mødedeltagere (foto Bertil Mortensen)

Fuld gang i registreringen af deltagerne (foto Bertil Mortensen)

Bestyrelsesmedlemmerne Kalle Vestergaard, den konstituerede formand Rikke Bøgsekov Hyttel, Lis Løbter og John Overgaard

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *