Både ris og ros ved tilsynsbesøg på ældrecentre

Del artiklen:
image_print

Terndrup Ældrecenter, et af kommunens 10 ældrecentre (foto Bertil Mortensen)

Tilsynsbesøg af både tilsynsvirksomheden Revas og af Sundhedsstyrelsen på nogle af Rebild Kommunes ældrecentre. Og tilsynsrapporterne indeholder både ris og ros. Rapporterne er blevet forelagt Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget på deres seneste møder og skal behandles i Byrådet senere i denne måned.

Kommunerne er forpligtet til at aflægge ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg på deres ældrecentre. Rebild Kommune har 10 centre, og fem af dem, Bælum, Nørager, Øster Hornum, Terndrup og Suldrup, har i efteråret 2014 haft uanmeldt tilsynsbesøg af tilsynsvirksomheden Revas, som udfører tilsynsbesøgene for kommunen.

Revas har ved besøget vurderet personalets indsats og også forholdene generelt på de fem ældrecentre. Man har bla. undersøgt, om beboerne får den hjælp, de er visiteret til, og om centret lever op til de kvalitetsstandarder, som Byrådet har vedtaget.

Revas hovedkonklusion for alle fem ældrecentre er meget positiv. Revas påpeger bla., at centrenes fysiske rammer fremstår indbydende og funktionelle, at beboerne får den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for, at beboerne tilbydes og inddrages i en række forskellige aktiviteter, at frivillige inddrages i aktiviteterne, og at medarbejderne er engagerede og nærværende i samspillet med beboerne.

Formanden for Sundhedsudvalget, Annette Søegaard (SF), glæder sig over den positive evaluering i Revas’ tilsynsrapport.

– Jeg er glad for, at det, vi har sat i værk omkring handleplaner og ledelsestilsyn, ser ud til at bringe frugt.

Formanden for Sundhedsudvalget, Annette Søegaard (SF)

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Også embedslægerne har på vegne af Sundhedsstyrelsen nemlig været på tilsynsbesøg på fire af kommunens ældrecentre, Rørbæk, Terndrup, Suldrup og Nørager. Og i deres tilsynsrapport er hovedkonklusionen, at der på tre af ældrecentrene er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der peges bla. på uoverensstemmelser mellem den tildelte og ordinerede medicin og utilstrækkelige observationer af effekten af de behandlinger, der er sat i gang.

Som konsekvens af embedslægernes kritik er alle fire ældrecentre blevet pålagt at udarbejde handleplaner, som beskriver, hvordan problemerne tænkes løst. Embedslægerene har godkendt handleplanerne, men tre af centrene slipper ikke for et nyt tilsynsbesøg allerede i 2015, mens det fjerde, Rørbæk, først får besøg i 2016, da risikoen for patientsikkerheden her blev vurderet til at være så lille, at et tilsynsbesøg ikke er nødvendigt før.

– Det er selvfølgelig helt klart, at patientsikkerheden skal være i orden, understreger Annette Søegaard. – Men jeg noterer mig, at der trods alt har været en positiv udvikling ift. de tidligere tilsynsrapporter fra embedslægerne. Det ser ud til, at bla. den opprioritering af de interne ledelsestilsyn, vi har foretaget, har haft en virkning. Fejl kan aldrig fuldstændigt undgås, men vi skal hele tiden arbejde med at gøre det bedre og følge op på tingene.

Både Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har taget tilsynsrapporterne til efterretning. Det samme har Ældrerådet, som har haft rapporterne til høring. De behandles på byrådsmødet d. 29. januar.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *