Togbetjening i Rebild Kommune

Del artiklen:
image_print

Jørgen Gade skriver:

Så vidt jeg har forstået, er der nu lagt op til en snarlig afgørelse om IC-togenes standsningsmønster i Rebild Kommune. Man må undres over, at emnet i det hele taget skal diskuteres. Her er jeg vist på linje med en del andre, herunder også den siddende transportminister, der i sit svar Rebild Kommune, gør opmærksom på, at det fra første færd har været planen, at IC-betjeningen skal foregå ved nærbanens sydlige endestation. Det er nærliggende at sige, at der ligger objektive (!) kriterier bag denne konklusion.

Men måske det kunne være relevant at diskutere lidt jernbaneteknik. Til forskel fra Skørping er Støvring ikke i sikringsteknisk forstand en station. Den er i stedet, det der hedder holdested på den fri bane. Det vil sige, at der hverken er signaler, sporskifter eller vigespor, hvor man kan vende eller lade togene overhale hinanden. Det betyder i praksis, at når man som rejsende mod syd fra Skørping skal skifte tog i Støvring, vil man ved uregelmæssigheder opleve, at det sydgående IC tog i Støvring allerede er kørt. Det må det nødvendigvis gøre, fordi man i Støvring kun har ét spor til rådighed (i hver retning) og derfor ikke kan tillade at have tog holdende (som vil forsinke de bagved kørende tog) og afvente korrespondance med toget fra Skørping.

Man kan så mene, at det nok ikke vil være så ofte, at de rejsende fra Skørping får lagt yderligere en lille time oven i deres i forvejen forlængede rejsetid. Her må det erindres, at der ikke er nogen ”rigtige” stationer mellem Skørping og Aalborg. Det betyder, at man vil være meget lidt tilbøjelig til at ændre på togfølgen ved forsinkelser fra syd, idet man ikke vil have et langsomt kørende nærbanetog ind foran et allerede forsinket fjerntog. De fleste, der dagligt bruger nærbanetogene mellem Skørping og Aalborg, har nok af og til oplevet, at nærbanetoget bliver forsinket i afgang, fordi man skal afvente overhaling af et forsinket lyntog. Dette vil også fremover vil være et problem.

Dette kan selvfølgelig afhjælpes ved i køreplanen at indlægge ekstra skiftetid i Støvring, hvilket så har den ulempe at rejsetiden under normale forhold forlænges endnu mere for passagerne fra Skørping.

Problemet består selvfølelig også i ”modsat retning”. Korrespondance med nærbanetoget i Støvring kan ikke forventes, når det sydfra kommende IC-tog er forsinket.  

Af øvrige forhold som vel burde veje tungt ved valg af standsningsmønster kan nævnes:

Rejsetidsforøgelsen for passagerer mod syd fra Skørping, hvis Støvring opretholdes: 20 min (2 x 5 min rejsetid plus anslået 10 min skiftetid i Støvring).

– Rejsetidsforøgelsen for passagerer fra Støvring mod syd, hvis Skørping opretholdes: 10 min (anslået skiftetid i Skørping).

 – Skørping har væsentligt højere passagertal end Støvring.

 – Ulemperne for de færre passagerer fra Støvring vil altså være væsentlig mindre end for de mange passagerer fra Skørping.

 – Foruden tog har Støvring et større antal regionalbusser samt en ekspresbus til Aalborg. Skørping har kun tog (samt bus 104 med skift i Støvring).

 – Manglende parkeringsmuligheder i Støvring.

Afslutningsvis må det vel være på sin plads at gøre opmærksom på, at da man ved indførelsen af IC-systemet i 1974 valgte at lade Arden og Skørping overleve, så var det på grund af, at disse byer ikke rigtig havde andre muligheder for en effektiv kollektiv trafikbetjening. Jeg kan ”objektivt” ikke se, at dette har ændret sig. Hvad den nuværende borgmester mener, står fortsat hen i det uvisse.

Klart er det til gengæld, at der kun bliver ét stop i Rebild kommune. Skørping har altså udsigt til, som den eneste mellemstation på det statslige jernbanenet, kun at have tog i én retning.

Vælger byrådet at nedlægge Skørping som IC-station, synes jeg man samtidig burde ændre kommunes navn til Støvring Kommune.

Del artiklen:

You may also like...

2 Responses

  1. Erik lægdsgaard siger:

    Dejlig enig. Med det efternavn er det godt gået ud i skinnerne.

  2. Esben Nielsen siger:

    Helt enig – det undrer, at byrådet ikke for længst har truffet et valg og indset, at de embedsmænd i kommunen der anbefaler Støvring, har sjusket med arbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *