To IC-togstop fortsat, tak

Del artiklen:
image_print

John Mønsted, Støvring skriver: To IC-togstop fortsat, tak

Borgmester Leon Sebbelin bebrejdes i flere debatindlæg sin indsats for at IC-togene fortsat skal standse i både Skørping og Støvring. Det er forstemmende læsning. Undertegnede og med sikkerhed rigtig mange andre er glade for Støvring station, der genåbnede i 2003. Genåbningen betød ikke mindst stærkt forbedrede rejsemuligheder sydpå med IC-tog.

Derfor er der grund til at takke borgmesteren for sit forsøg på at få omgjort en helt igennem urimelig beslutning om at IC-togene fremover kun skal standse ved nærbanens sydlige endestation i Skørping.

DSB nedlagde Støvring station i 1974. Det var samtidigt med at byens udvikling for alvor tog fart. Helt fra tidspunktet for lukningen cirkulerede der lokalt et rygte om, at der lå fejlagtige passagertal til grund for beslutningen om lukningen. Uanset om der er hold i rygtet eller ej er det dog en kendsgerning, at amtsrådet allerede fra 1983 optog mål i regionplanen om genåbning af Støvring station. Naturligvis i lyset af den kraftige vækst i indbyggertal og arbejdspladser i byen. På forunderlig vis lykkedes det DSB at undslå sig realisering af dette mål i næsten 20 år. Imens voksede byen støt.

I dag kører der på strækningen Aalborg-Skørping nærbanetog, IC-tog og lyntog. Sidstnævnte er gennemgående og standser således hverken i Støvring eller Skørping. I Støvring er vi tilfredse med den aktuelle togbetjening. Og der er altså mange daglige brugere! Fremover vil der fortsat være tre kategorier af tog på strækningen, men DSB vil efter aftale med regionen kun lade IC-togene standse ved nærbanens sydlige endestation, Skørping.

Der ingen tekniske hindringer for at IC-togene fortsat kan standse i både Støvring og Skørping. Det er KUN et spørgsmål om vilje. Det kan ikke passe at jernbaneverdenen ikke skal tilpasse sin struktur bedre efter bymønster og hvor der er potentielle brugere til den kollektive trafik. Væksten i Støvring fortsætter. Der er gang i boligbyggeriet. I udviklingen af den nye store bydel, Støvring Ådale, er stationen omdrejningspunkt.

I Støvring vil pendlere og andre rejsende sydpå næppe opfatte obligatorisk togskifte i Skørping som ugens tilbud. Det vil naturligvis koste passagerer. Det bliver ikke bedre når timemodellen indfases. Så venter der rejsende fra både Støvring og Skørping endnu et togskifte, hvis man skal syd for Aarhus. I tidstyranniets hellige navn.

Med risiko for at blive opfattet som naiv bifaldes hermed borgmester Leon Sebbelins indsats for at fastholde IC-togstop i både Skørping og Støvring. Måtte det lykkes, også af hensyn til sammenholdet mellem de to søsterbyer. Tonen i debatten er ikke rar.

John Mønsted Jensen, Borupsallé 1B, Støvring

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. Denis Nyboe siger:

    det er et fint og forsonende indlæg du har lavet og jeg kan godt forstå det er træls hvis Støvring skulle miste denne forbindelse. Men for Skørping er det endnu mere vigtigt, Skørping er bygget op omkring dette togstop og det er næsten den eneste offentlige forbindelse ud af byen. Støvring har motorvejen lige udenfor døren, der er busstop for mange busser nord syd og øst vest. det betyder at Støvring har masser af offentlig transport muligheder.
    Skørping har tog og 1-2 busforbindelser, hvis togforbindelsen forringes som et mistet IC-tog vil betyde så mister vi meningen med det meste af byen, netop fordi det er en pendlerby.
    Vi kan hurtigt blive enige om at den ministerielle holdning er forkert, for den er udelukkende bygget op om målet om en time imellem hver storby. Hvilket er en løsning valgt for at kunne konkurrere på tid i forhold til privatbilisme, busser og fly, men som også er en løsning for ganske få. På denne baggrund blæser man på den største del af befolkningen som har brug for kontakt til de mellemstore stationsbyer i region midt og syd. lad lyntogene køre igennem men bevar IC-togene som de er, det vil samfundsøkonomisk være det bedste, men jeg tror desværre at de højere magter gør det de vil og Støvring derfor bør acceptere at de skal til Skørping for at tage IC-tog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *