Solfangeranlæg indviet

Del artiklen:
image_print

Et udsnit af de 5.300 m2 nye solfangere (foto Bertil Mortensen)

Nyt solfangeranlæg på 5.300 m2 officielt indviet på Skørping Varmeværk. Det er ifølge formanden for varmeværkets bestyrelse, Kalle Vestergaard, med til at sikre værkets forbrugere en fortsat lav varmepris.

Det ny solfangeranlæg er koblet sammen med et eksisterende anlæg, så solfangerne nu dækker i alt 7.300 m2. Det blev allerede taget i brug for en måned siden, og har siden da produceret 23 % af varmeforbruget.

– På årsbasis vil anlægget producere 10 – 15 % af det samlede varmeforbrug, fortæller en tilfreds driftsleder Martin Christensen. – Men varmeproduktionen er i sagens natur meget koncentreret i sommerperioden, og derfor forventer vi, at vi faktisk kan lukke vores flis-kedel ned i 2-3 måneder i den periode og dermed reducere vores produktionsomkostninger.

Martin Christensen, driftsleder på Skørping Varmeværk (foto Bertil Mortensen)

Martin Christensen forventer, at anlæggets levetid er på ca. 25 år, mens tilbagebetalingstiden på det kun vil være på 8-9 år.

Stor ros til varmeværket

Borgmester Leon Sebbelin (R) klippede den rød snor og roste Skørping Varmeværk, fordi det både sørger for arbejdspladser, deltager i Rebild Kommunes klimauger, og er med til at promovere en grøn energiudvikling.

Borgmester Leon Sebbelin (R) klipper den røde snor (fotos Bertil Mortensen)

– Det at kunne skabe netværk på kryds og tværs mellem frivillige, virksomheder og – som her- et forbrugerejet varmeværk, er en af de styrker, vi som en mindre kommune har, påpegede han.

Diskussion om solfangeranlægget

Solfangeranlægget, som nu står færdigt, var på varmeværkets generalforsamling genstand for en del diskussion. Nogle af værkets anpartshavere kritiserede varmeværksbestyrelsens beslutning om at opføre anlægget på de 5.000 m2 og foreslog, at projektet blev stillet i bero, indtil bestyrelsen udarbejdede ”en begrundet redegørelse” for nødvendigheden i et nyt solfangeranlæg.

Det forslag blev afvist af generalforsamlingen, efter at bestyrelsen havde gjort opmærksom på, at jordstykket til de 5000 m2 solfangere allerede var købt og købet betinget af, at der bliver opført et solfangeranlæg på grunden. Desuden vurderede bestyrelsen anlægget som både miljømæssigt og økonomisk fornuftigt. Endvidere påpegede den, at regering og Folketing har pålagt alle landets varmeværker at foretage energibesparelser, og det krav kunne det ny anlæg medvirke til at opfylde, således at man ikke skulle ud og købe dyre energibesparelser andetsteds.

Kalle Vestergaard, formand for Skørping Varmeværks bestyrelse (foto Bertil Mortensen)

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *