Ku’ du tænke dig at blive guide?

Del artiklen:
image_print

Lars Kjærs hus i Rebild Bakker – et oplagt stop for en guidet tur i bakkerne (foto Bertil Mortensen)

Planerne om at etablere en gruppe af 20 lokaleguider til formidling af Rebilds natur og kultur tager nu for alvor form. Næste trin er et orienteringsmøde for potentielle guider d. 19 maj.

For at gøre interesserede opmærksom på muligheden for at blive lokalguide, iværksætter styregruppen bag projektet i den kommende tid en kampagne, hvor målet er at samle 20-30 interesserede til et orienteringsmøde d. 19. maj på Skillingbro Naturskole nær Rebildcentret.

Her vil de blive orienteret om, hvordan et kommende kursus for lokalguiderne kommer til at se ud. Der bliver tale om et grundkursus, hvor guiderne erhverver sig en basal viden om Rebildområdets natur og kultur.

Grundkursus i fire dele

Grundkurset kommer til at bestå af fire dele.

Den første del handler om præsentationsteknik – om hvordan ens viden om natur og kultur bedst kan formidles. Den anden om naturen omkring Rebild – landskabsdannelse, fossiler, planter, fugle og pattedyr. Den tredje om kulturen – skovens drift og historie, skovloven og lokalhistorien. Og den fjerde et kursus i førstehjælp.

– Vi vil gerne forsøge at brande begrebet ”RebildGuide” som noget særligt, noget som borger for kvalitet, lyder det fra Søren Risborg fra Styregruppen.

Første modul starter i begyndelsen af juni og kurset forventes afsluttet i oktober måned med et kursusbevis til deltagerne. Det er endnu ikke helt fastlagt, hvor omfangsrigt kurset bliver, men et godt bud er 30-40 timer fordelt på ca. 5 måneder.

Når de 20 lokalguider er klar til at gå i aktion, kan foreninger, virksomheder, familier og andre gennem RebildPorten hyre en af dem til at guide inden for et temamæssigt eller geografisk område, som de specielt er interesserede i. Hvad prisen bliver for en guidet tur, bliver bestemt på et senere tidspunkt i processen.

Guiderne bliver ansat i Rebild Kommune og aflønnes efter de gældende takster.

Kompetente lærerkræfter

Det er lokale folk, der kender området, som står for uddannelsen af guiderne.

Blandt lærerne er Kirstine Skov Nielsen, geolog og ansat ved Naturstyrelsen Himmerland, forfatteren Helge Qvistorff, tidligere skovfoged i Rold Skov, Jens Erik Nielsen, ornitolog Johnny Laursen, biolog John Mønsted, Niels Jørn Østergaard fra Jagt- Skovbrugs og Spillemandsmuseet, vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen og naturvejleder i Rebild Kommune Søren Risborg.

Styregruppen

Initiativtagerne til guideprojektet har arbejdet med kursusideen henover vinteren, og bag kurset står Rebild Turistforening, Rold Skov Naturskole, Rebild Kommune og Naturstyrelsen. Projektets styregruppe består af Jens Erik Nielsen, Rebild Turistforening, Søren Risborg, Rold Skov Naturskole, Bodil Christensen, RebildPorten og Jens-Peder Vium, Rebild Turistforening.

Styregruppen bag lokalguideprojektet. Fra venstre Søren Risborg, Jens Erik Nielsen, Jens-Peder Vium og Bodil Christensen (foto Bertil Mortensen)

Budgettet

Det samlede budget for projektet er på 95.000 kr., hvoraf de 25.000 kr. søges tilvejebragt ved sponsorater, først og fremmest blandt områdets overnatnings- og spisesteder. De resterende 70.000 kr. kommer fra Rebild Kommune og Friluftsrådet, og Naturstyrelsen og Rebild Naturskole stiller medarbejdere til rådighed.

Ingen af lærerne får honorar for deres undervisning. Den største udgiftspost bliver indkøb af formidlingsudstyr.

Infobox

ORIENTERINGSMØDE for potentielle guider

Tid: Torsdag d. 19. maj kl. 19.00

Sted: Skillingbro Naturskole (i nærheden af Rebildcentret)

Læs mere om lokalguide-projektet her: http://www.rebildturist.dk/Guidekursus.html

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *