Kommer de hjem igen?

Del artiklen:
image_print

Hvor mange af de unge vil mon vende tilbage til deres hjemegn? (foto Bertil Mortensen)

Rebild Kommune spørger i disse dage unge i Rebild, hvad der gør deres kommune attraktiv/ikke attraktiv at bo i, og hvad der kunne få dem til at vende tilbage, hvis de flytter væk for at tage en uddannelse.

Undersøgelsens målgruppe er unge mellem 17 – 19 år (årgang 1997-99), der bor inden for kommunegrænsen. De bliver bl.a. bedt om at svare på, hvor tilfreds de er  med at bo i den by eller område, som de nu bor i, og hvad det er for nogle muligheder, der generelt skal være til stede, for at Rebild er et attraktivt sted at bo for unge. Er det f.eks. gode kulturtilbud, gode muligheder for at dyrke sport og/eller at bo tæt på familie og venner, der tæller?

Hvad nu hvis…?

De unge bliver også bedt om at svare på, hvilke faktorer der vil være vigtige for dem, hvis de forestiller sig, at de om 10 år efter endt uddannelse vender tilbage til deres hjemegn. F.eks. hvilken betydning det har, at der er gode offentlige transportmidler, gode skoler/dagsinstitutioner, at have familien tæt på sig, at have mulighed for at erhverve sig en attraktiv leje- eller ejerbolig, m.m.

Byrådets vision

I Byrådets ”Vision 2025” for Rebild Kommune hedder en af målsætningerne, at 40 % af en ungdomsårgang skal vende hjem til kommunen efter endt uddannelse. I 2013 var det tal 28 %.

På et velbesøgt borgermøde i Støvring for et år siden, var der flere – bl.a. repræsentanter fra erhvervslivet – som understregede, hvor vigtigt det er for hele kommunen, at de unge som færdiguddannede vender tilbage til hjemegnen. Og flere af de 20-25 unge, der deltog i mødet, kunne godt se sig selv komme tilbage til kommunen efter at have færdiggjort deres uddannelse.

Nogle af de unge deltagere på borgermødet udtrykte ønske om at ”komme hjem” – hvis de kommunale rammer er i orden (foto Bertil Mortensen)

Men i en undersøgelse, som rebildnetavis.dk foretog sidste år blandt 3.G eleverne på Støvring Gymnasium, var der ikke så megen optimisme at hente for Byrådet. Af undersøgelsen fremgik det, at 85 % af eleverne regnede med at forlade deres hjemby/hjemegn, når de skal begynde på en uddannelse, men at kun 23 % af dem forventede, at de ville vende tilbage igen.

Optimisme

Mere optimisme er der at hente i en undersøgelse, som DR offentliggjorde i 2015. Den viser nemlig, at nordjyder i stort omfang bliver boende nær det sted, de er født. Hele 80 % af nordjyderne, der er født i landsdelen, bor her stadigvæk. Gennemsnittet for hele landet er 46 %.

For specielt Rebilds vedkommende er der da også mange, der har bopæl i nærheden af, hvor de er født (”i nærheden af” defineres i undersøgelsen således, at man er bosat inden for en radius af 10 km fra det sogn, man er født i). De fleste ”hjemmefødninger” findes i Suldrup (84 %), mens Terndrup indtager 2. pladsen (82 %). De næste i rækken er Støvring (80 %), Nørager (79 %) og Skørping med 73 %.

Det er ganske vist tal, som rækker bagud. Om mønstret er det samme i fremtiden, er vanskeligt at vurdere.

Fra borgermødet (foto Bertil Mortensen)

Der har i de senere år været en nettovandring af ikke bare unge, men også midaldrende og ældre til de større byer. Men der er måske noget, der tyder på, at den tendens er ved at ændre sig på det seneste

I 2015 var der en befolkningsvækst i Rebild Kommune – Støvring var målet for de fleste tilflyttere – på omkring 300 personer, hvoraf en del er unge familier. Om der blandt dem også er nogle, som er vokset op et eller andet sted i Rebild Kommune, melder historien ganske vist ikke noget om.

Infobox

Spørgeskemaet ligger på Rebild Kommunes Facebook side: https://www.facebook.com/rebildkommune/?fref=ts

Svarfrist fredag d. 29. april 2016

Svarene er anonyme, med mindre man vil deltage i lodtrækningen af et Apple Watch Sport, når man har besvaret spørgsmålene. I så fald skal man oplyse navn og mobilnummer.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *