Hvilken vej, Rebild?

Del artiklen:
image_print
Borgermøde. hva nu 1

Et udsnit af de 150 deltagere til debatmødet (foto Bertil Mortensen)

Rebild Kommunes vision 2025 ”Et sundt liv i en sund kommune” stiler højt. F.eks. skal kommunen i 2025 fortsat være Nordjyllands sundeste kommune. Der skal ske en befolkningsvækst, så befolkningstallet inden 2025 er på 33.000 (3000 flere end nu), og 40 % (p.t. 28 %) af en ungdomsårgang skal vende hjem efter endt uddannelse. Hvordan visionen kan opfyldes blev debatteret på et velbesøgt borgermøde i Støvring.

Der var ikke mangel på forslag fra de ca. 150 mødedeltagere. Og forslagene spændte vidt: Fra at de lokale virksomheder bør ændre strategi og i stedet for mod Aalborg mere orientere sig mod Århus, Ålborg og Europa, hvor de fleste kunder er, og til at sætte reklameskilte med informationer om Rebild Kommune op ved motorvejen.

Boligsammensætning

Det kan ikke nægtes, at det grå segment normalt fylder godt op på borgermøder. Men denne gang var ungdommen også repræsenteret ved 20-25 gymnasieelever, som også havde deres bud på, i hvilken retning Rebild burde bevæge sig. En af dem foreslog f.eks. flere ungdomsboliger for at holde de unge ”hjemme” i kommunen. Hun blev støttet af en anden tilhører, som sagde, at der i øjeblikket kun er omkring 18 ungdomsboliger, 10-12 gamle motelværelser og noget privat udlejning til rådighed for de unge i Støvring.

Borgermøde. Hva nu 2

Forslag fra unge mødedeltagere (foto Bertil Mortensen)

I det hele taget var der flere fortalere for en varieret boligstruktur. Der var forslag om, at kommunen skabte rammerne for, at det bliver lettere at etablere bofællesskaber for det stigende antal ældre. En anden mødedeltager understregede vigtigheden af, at der foruden det traditionelle udbud af parcelhuse også var lejligheder og andelsboliger til dem, der foretrak de boligformer. En tredje trak på nogle erfaringer fra Hellerup og foreslog, at man satsede på luksusboliger til ressourcestærke og aktive ældre og markedsførte boligerne overfor velhavende sjællændere. Borgmester Leon Sebbelin (R) tvivlede dog på, om der kunne tiltrækkes særligt mange pensionister fra Hellerup til Rebild.

Infrastruktur

Også infrastrukturen var på dagsordenen. En af tilhørerne gjorde opmærksom på, at hvis ikke infrastrukturen bliver bedre, vil det være svært at få børnefamilier til at flytte til kommunen. Det gælder især busdækningen i de små byer.

Et specielt infrastrukturproblem blev fremhævet af flere, nemlig den dårlige net- og mobildækning i især landområderne. Det gør det meget lidt attraktivt at etablere sig her – både boligmæssigt og erhvervsmæssigt. Det fik ordstyrer Jørgen Pyndt til at henvende sig til folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) og spørge ham, hvad man gjorde i Folketinget for at løse det problem. Svaret var, at han synes, at der rent faktisk bliver lagt politisk pres på teleselskaberne, men at problemet er, at netværket ikke er offentligt, men privatejet. Derfor investerer teleudbyderne ikke i master og bredbånd i de områder, hvor der bor for få mennesker til, at det kan betale sig for dem.

Borgermøde. Hva nu 4

Jørgen Pyndt styrede debatten

Naturen

Naturen er en af Rebilds styrkepositioner. Iflg. Vision 2015 skal borgerne have ”nem og hurtig adgang” til den. Det blev fra flere sider fremhævet, at det har de heldigvis allerede. Men fra Danmarks Naturfredningsforening lød der kritik af, at den nyligt vedtagne kommunale Planstrategi lægger mere vægt på, hvordan man kan udnytte naturen end at udvikle den. En anden mødedeltager pegede på de store muligheder for at skabe et sammenhængende, rekreativt naturområde i den vestlige del af kommunen med udgangspunkt i de mange åer, som har deres udspring netop her.

Borgermøde. Hva nu 3

(foto Bertil Mortensen)

Mange andre forslag luftet

Bevare de små skoler, støtte iværksættere mere, støtte virksomheder, der arbejder med vedvarende energi og satse på deleøkonomi var nogle af de mange andre forslag, som kom fra de talelystne mødedeltagere.

– Men man skal huske på ikke kun at tænke Rebild Kommune, når man f.eks. snakker turisme, påpegede naturvejleder Gert Rubæk, som både arbejder i Rebild og Mariagerfjord Kommune – For turisterne tænker ikke på, om de bevæger sig rundt i naturen i den ene eller anden kommune. Derfor er det nødvendigt at udvikle samarbejdet kommunerne imellem.

Det er nu op til først og fremmest byrådspolitikerne at tage stilling til, hvilke af forslagene fra borgerne de vil arbejde videre med.

Borgermøde. hva nu 6

(foto Bertil Mortensen)

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *