Forslag om regler for Rebild Kommunes køb af flybilletter til politikere og ansatte

Del artiklen:
image_print

Ryanair er et af de flyselskaber, som er blevet kritiseret for dets personalepolitik (foto Wikimedia Commons, Craig Sunter)

Bent Skovgaard Olsen (EL) stiller på torsdagens byrådsmøde forslag om, at Rebild Kommune ikke køber flybilletter hos selskaber, hvis ansatte ikke arbejder efter danske løn- og arbejdsvilkår.

Enhedslisten henviser i sit forslag til, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre sociale klausuler for at hindre social dumping. Derfor vil det iflg. partiet ligge i logisk forlængelse af den beslutning, hvis kommunen kun køber flybilletter hos selskaber, ”der har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til danske forhold”.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at medarbejdere og politikere ikke kan benytte bestemte flyselskaber, når flyvningerne er arbejdsrelateret.

Bent Skovgaard Olsen (2)

Bent Skovgaard Olsen, EL (foto Maibritt Kerner)

Bent Skovgaard Olsen håber, men regner ikke med, at der på mødet kan skabes et flertal for forslaget.

– Men jeg vil også være tilfreds, hvis det bliver viderebehandlet i f.eks. Økonomiudvalget og bliver taget op i forbindelse med en diskussion af kommunens indkøbspolitik, siger han.

– Men hvis Rebild Kommune kan købe billigere flybilletter, vil de sparede penge kunne bruges andre steder på budgettet, hvor der er behov?

– Det er rigtigt, at man på den korte bane kan spare nogle penge, medgiver Bent Skovgaard Olsen. – Men spørgsmålet er, hvad det er for et samfund, vi får på den lange bane. Et samfund udvikler sig og bliver rigere af, at der er overenskomster og regler på arbejdsmarkedet. Ellers er det skruen uden ende.

Om – eller i hvor høj grad – kommunen hidtil har brugt flyselskaber, der ikke har løn- og arbejdsvilkår, som svarer til danske forhold, er Bent Skovgaard ikke klar over.

– Men problemstillingen er også mere principiel, siger han. – Spørgsmålet er, om vi som kommune skal være med til at undergrave det arbejdsmarkedssystem, vi har, og som er en af forudsætningerne for det velfærdssamfund, vi har opbygget.

I Københavns Kommune har overborgmester Frank Jensen (S) i øvrigt givet kommunens 45.000 medarbejdere besked på, at de ikke må rejse med Ryanair, når de flyver i embeds medfør.

 

Del artiklen:

You may also like...

1 Response

  1. William Bluhme siger:

    Bent Skovgaard Olsen: Hvorfor kun flybilletter? Forbyd også de kommunalt ansatte at købe tøj biler og elektronik, der stort set alt er produceret under vilkår, som ikke tilnærmelsesvis nærmer sig de danske løn og arbejdsvilkår. Hvilket i øvrigt også er årsagen til, at ingen af de produkter længere produceres i Danmark, men må importeres fra udlandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *