Talentudvikling med udfordringer

Del artiklen:
image_print

Lars Lauridsen, formand for Skørping Triatlon Klub (privatfoto)

I Skørping Triatlon Klub foregår der et talentarbejde, som har resulteret i, at klubbens unge triatleter er blandt de bedste i landet. Men mørke skyer truer i horisonten. Derfor appellerer klubben til politikerne om at give talentarbejdet i Rebild Kommune bedre rammer og oprette en talentpulje på 250.000 kr.

Visionerne og målene er tårnhøje i Skørping Triatlon Klub: Talentudviklingen af børn og unge skal resultere i, at nogle af klubbens triatleter når op på ikke mindre end internationalt niveau.

Men det forudsætter ifølge Lars Lauridsen, formand for Skørping Triatlon Klub, nogle bedre rammer for talentarbejdet end dem, der eksisterer i øjeblikket.

Han peger især på de økonomiske udfordringer, der er forbundet med at fortsætte den talentudvikling, der er i gang.

– Det er især timetaksterne i svømmehallerne i Terndrup og Støvring, der er et problem, siger han. – De er så høje, at vi ikke har økonomi til at leje de timer i hallerne, som er nødvendige.

I øjeblikket svømmetræner talenterne 6 – 7 timer om ugen fordelt på 5 træningspas. Timetallet for de bedste talenter i andre klubber i Danmark og i udlandet angiver Lars Lauridsen til 10 – 12 timer om ugen.

Andre udfordringer

Men der er også andre udfordringer for den ambitiøse klub. F.eks. arbejder trænerne ulønnede hver flere hundrede timer om året og har også store personlige udgifter til bl.a. transport. Klubben ville derfor gerne give trænerne en symbolsk trænerløn, som den imidlertid p.t. ikke har råd til.

Klubben forsøger at skaffe penge via sponsorer, men efterspørgslen efter sponsorer hos foreningerne i kommunen overstiger udbuddet af dem. Sponsorindtægter er som regel også meget svingende, og det giver et for usikkert grundlag for en kontinuerlig talentudvikling.

Lars Lauridsen sammen med 5 af klubbens unge talenter (privatfoto)

Længere skoledage

Det er ikke nogen hemmelighed, at folkeskolereformens længere skoledage har skabt problemer for mange klubber. Det er også tilfældet for triatleterne.

– Jeg kan mærke på børnene, at de er pressede, når de kommer hjem og sætter skoletasken kl. 15 og derefter skal ud og gennemføre to træningspas, siger Lars Lauridsen.

Han vil gerne i dialog med skolerne om spørgsmålet og forestiller sig, at man kan lave nogle tiltag, som tager hensyn til talenterne. F.eks. at de kan få lov til at springe nogle valgfag over, få tidligere fri og få mulighed for at arbejde mere individuelt, hvilket ifølge Lars Lauridsen ofte er mere effektivt end gruppearbejde.

Sundhed og eliteidræt?

– Er det overhovedet sundt for børn og unge at dyrke idræt på det her niveau med træning og konkurrencer stort set alle ugens dage flere gange dagligt, Lars Lauridsen?

– Man kan ikke pr. automatik sætte lighedstegn mellem sundhed og eliteidræt, erkender han. – For kroppen presses jo til det yderste.

Men han mener, at hvis trænerne er kompetente og tilrettelægger træningen progressivt over tid, så der konstant tages hensyn til atleternes udvikling – både mentalt og fysisk –, ser han ikke eliteidræt som usundt.

– Men kravene er store til alle eliteidrætsudøvere, understreger han. – Så et eller andet sted er kravet: Vind eller forsvind!

Starten på DM-konkurrencens første disciplin (privatfoto)

Kommunal talentpulje

For at imødegå de økonomiske udfordringer vil triatlonklubben forsøge at overbevise byrådspolitikerne om, at det vil være en god ide at etablere en kommunal talentpulje på 250.000 kr. fra 2016 og fremefter. En pulje, som de klubber i kommunen, der arbejder med en ambitiøs talentudvikling, kan søge midler fra.

– Vi vil gerne – for at stille det lidt hårdt op – tvinge politikerne til at tage stilling til, om de vil hjælpe os med talentudvikling eller ikke, lyder det fra Lars Lauridsen. – Ellers kan det betyde, at en klub som vores bliver nødt til at dreje nøglen om.

– Men hvilken interesse skulle Rebild Kommune have i at stille ¼ mio til rådighed for et talentarbejde, som jo reelt kun kommer relativt få af kommunens børn og unge til gode?

– Kommunen kunne brande sig som talentudviklingskommune, og dermed sandsynligvis tiltrække flere familier og talenter til hertil, siger Lars Lauridsen.

Fakta

Triatlon består af tre discipliner: Svømning, cykling og løb.

Skørping Triatlon Klub har fostret flere danmarksmestre blandt børn og unge. Så sent som i sidste weekend fik klubben ved DM en danmarksmester og to bronzemedaljer.

Lars Lauridsen er både formand for klubben og indgår i dens trænerteam. Han har selv dyrket triatlon og cykelsport på eliteniveau. Han har desuden været træner for elitesportsfolk inden for forskellige idrætsgrene. Endvidere er han bachelor i idræt samt i konkurrence og eliteidræt.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *