– Det er helt tosset

Del artiklen:
image_print

Søren Konnerup (foto Rebild Kommune)

Sådan lyder det fra Rebild Kommunes repræsentant i LAG Himmerland, byrådsmedlem Søren Konnerup (V), om den nedskæring på 30 % af de såkaldte LAG-midler, som regeringen sammen med de øvrige blå partier har vedtaget. LAG-midlerne har til formål at udvikle bl.a. bosætning og arbejdspladser i landområder og i mindre byer.

Ud af et samlet budget for det såkaldte landdistriktsprogram på 1 mia kr. har regeringen og dens støttepartier besluttet at nedskære den del af programmet, der ikke direkte retter sig mod støtte til landbrug og fiskeri, men mod udviklingen af levevilkårene i landdistrikterne – de såkaldte LAG-midler. De beskæres fra 2017 med 27 mio, nemlig fra de nuværende 90 mio til 63 mio fra 2017 og fremefter. De sparede penge går i stedet til landbruget og skal bruges til at forbedre landbrugets rammevilkår.

Ifølge Leon Sebbelin (R) og Mogens Jespersen (V) – borgmestrene i henholdsvis Rebild og Mariagerfjord Kommune – betyder nedskæringerne for LAG Himmerland, som forvalter pengene for de to kommuner, at budgettet for landdistriktsudviklingen reduceres fra 2,3 mio til 1,6 mio 2017, dvs. en reduktion på 30 %. De to borgmestre har i et fælles brev til vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) ”frarådet at gennemføre besparelsen af støtte til LAG”. Men brevet har – sammen med lignende breve fra andre af landets borgmestre – ikke haft nogen effekt på regeringens og støttepartiernes beslutning.

Midlerne til landdistriktsudvikling fordeles og administreres af Lokale Aktions Grupper – LAG – for Rebild og Mariagerfjord kommuners vedkommende af LAG Himmerland, hvis bestyrelse består af 12 folkevalgte (repræsentanter fra lokale erhvervsorganisationer (6), foreninger (3) og borgere (3). Dertil kommer 3 politisk udpegede, hvor byrådsmedlem Søren Konnerup (V) repræsenterer Rebild Kommune.

Konkrete støtteprojekter

Hvad angår specielt Rebild Kommune har LAG Himmerland i 2015 givet tilsagn om støtte til en række projekter: 70.000 kr. til bygning af multihus og shelters i Skørping, 300.000 kr. til etablering af et 1000m2 butikshus i Bælum, 300.000 til etablering af et sundhedshus i Nørager og 100.000 kr. til indretning af nye lokaler i Kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager.

Skørping IdrætsCenter, som har fået LAG-støtte (foto Bertil Mortensen)

Tidligere har LAG Himmerland bl.a. ydet støtte til bl.a. et multihus i Gl. Skørping, digitalisering af Kinorevyen i Skørping, Frugthavens Mosteri i St. Brøndum, Juelstrup Sø ved Støvring, musikalsk uderum og sansesti i Rold Skov, multi/skaterbane i Skørping, multibane i Støvring, velkomstbygning i Rebildcentret og udvidelse af Skørping IdrætsCenter.

Arbejdspladser

Ifølge LAG-Himmerlands koordinator – Anne O. Ritman – har LAG midlerne i perioden 2007-13 medvirket til at skabe omkring 50 arbejdspladser i de to kommuner.

– Men LAG-indsatsen har ikke bare været med til at skabe nye, men også at fastholde eksisterende arbejdspladser, fremhæver hun.

Anne O. Ritman. koordinator i LAG Himmerland (privatfoto)

Hun peger også på, at LAG-støtten er meget vigtig som løftestang for, at de forskellige LAG-støttede projekter kan få midler fra andre kilder. Når en LAG-bestyrelse og koordinator har sagt god for et projekt, letter det vejen videre i processen for yderligere finansiering.

– En kæmpesucces

Søren Konnerup (V) er ikke imponeret over sin egen regerings ageren i den her sag.

– Det er helt tosset. Nedskæringerne hænger jo slet ikke sammen med den strategi om et Danmark i balance, som regeringen har lanceret, og som er kommet til udtryk bl.a. ved udflytningen af nogle af de statslige arbejdspladser i København til provinsen, siger han.

Han mener, at LAG-ordningen har været en ”kæmpesucces” for Rebild og Mariagerfjord Kommuner og har været med til at skabe mange arbejdspladser – især i mikrovirksomheder – i området. Han peger endvidere på, at besparelserne kan gøre det vanskeligt i fremtiden at opretholde et økonomiske fundament under LAG’s sekretariat og koordinator, som hjælper de lokale ildsjæle med deres projekter.

Stort set ingen reaktioner på nedskæringerne

Foreløbigt har det været meget begrænset, hvad der har været af reaktioner fra lokale grupper og foreninger på nedskæringerne. Forklaringen på det kan være, at informationerne om besparelserne endnu ikke er nået ud til de lokale aktører, og måske også at de først for alvor bliver mærkbare fra 2017.

—-

Læs mere om LAG Himmerland på: http://www.lag-himmerland.dk/

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *