Cykelsti i Rebild Bakker: Det tegner til en ”2-1-vej”

Del artiklen:
image_print

På den del af hulvejen, der ses her, planlægges en dobbeltrettet cykelsti på vejens nordlige side (foto Bertil Mortensen)

Den nederste del af en kommende cykelsti gennem Rebild Bakker bliver sandsynligvis en såkaldt ”2-1-vej”. Det er i hvert fald den løsning, som Teknik- og miljøudvalget har bedt forvaltningen om at arbejde videre med.

Bag det kryptiske begreb ”2-1-vej” (2-minus-1-vej) gemmer der sig et vejforløb, hvor der er ét spor for bilisterne – selvom der er trafik i begge retninger – og ét spor i form af ekstra brede, kantafmærkede baner til cyklende og gående på hver side af bilistsporet. Kantbanerne bruges også som vigeareal, når to biler møder hinanden.

Princippet i 2-1-vej har Vejdirektoratet illustreret i videoen her:

2-1-vejen

Teknik og miljøudvalget blev på sit seneste møde præsenteret for i alt fire løsningsforslag til den nederste del af en kommende cykelsti på strækningen fra Røde Møllevej til bunden af bakkerne et lille stykke op ad Rebildvej (i folkemunde Hulvejen) mod Rebild by (se kort nedenfor).

Herfra og frem til Rebild by er der på nordsiden af Hulvejen planlagt en traditionel, dobbeltrettet cykelsti. Alt i alt er strækningen 2,3 km lang.

Forudsætningen for hele cykelstiprojektet er, at de relevante myndigheder – fredningsmyndighederne, Naturstyrelsen m.fl. – siger god for det eller er villig til at give de nødvendige dispensationer.

Udvalgsmedlemmerne besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med 2-1-vej løsningen blandt de fire løsningsforslag. Det er nok ikke helt ved siden af at gætte på, at prisen har spillet en rolle i anbefalingen af netop den løsning. Den er nemlig den billigste af de fire forslag. Prisen anslås til at være 4 mio for hele strækningen op til Rebild by, men omfatter – som ved priserne på de øvrige forslag – ikke udgifterne til at erhverve arealer til stien, rådgiverhonorar m.v.

Kort over den 2,3 km lange vejstrækning. (Foto Niras/Rebild Kommune). Teksten er indsat af rebildnetavis.dk

Udover prisen er der også andre fordele ved 2-1-vej forslaget. Det rådgivende ingeniørfirma Niras, som har udarbejdet det tekniske notat til kommunen, der er udgangspunktet for forvaltningens sagsfremstilling til politikerne, peger i notatet bla. på, at denne løsning vil belaste naturomgivelserne relativt lidt, og at den ikke vil medføre skader på den eksisterende vejdæmning.

Det anbefales også i notatet, at den maksimale hastighed på 2-1-vejen skal være 60 km/t.

Den nederste del at Hulvejen, hvor 2-1-vejen sandsynligvis anlægges (foto Bertil Mortensen)

Alt er dog ikke lutter lagkage. Vejdirektoratet pointerer nemlig i en generel vurdering af 2-1-veje, at det kan være et problem, at trafikanterne kan være i tvivl om, hvordan en 2-1-vej skal bruges.

Et andet problem er, at sikkerheden for de svage trafikanter på 2-1-veje ganske vist er større, end hvis der ikke var nogen kantafmærkede baner, men at den er mindre i forhold til en egentlig cykelsti.

Tre andre løsningsforslag i spil

To af de øvrige tre resterende løsningsforslag går på anlæggelsen af en traditionel cykelsti (i to forskellige udgaver) på hele strækningen fra Røde Møllevej til Rebild by, altså inklusiv den nederste del. Men problemet er, at jorden i bunden af bakkerne er så blød, at der er risiko for, at den eksisterende vej(dæmning) skrider ud ved etableringen af en traditionel cykelsti.

Desuden anslås priserne for en sådan cykelsti i de to udgaver til at være høje, nemlig henholdsvis 6,5 mio og 7,8 mio for de 2,3 km.

Stibro

Det tredje løsningsforslag er en såkaldt stibro, hvor cykel/gangstien er hævet på pæle, som der ses et eksempel på her:

Et eksempel på, hvordan en stibro kan se ud (Foto Niras/Rebild Kommune)

En stibro har nogle fordele. Forvaltningen peger bl.a. på at påvirkning af den omkringliggende natur vil være minimal, og at en stibro vurderes til æstetisk at passe godt ind i området.

Men en stibro vil være den dyreste af de fire løsningsforslag. Prisen anslås til at være 11,5 mio.

Alternativt forslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)

DN Rebild har i et brev til alle byrådspolitikerne fremlagt et alternativt forslag, som går på at etablere en såkaldt naturvej på strækningen. Forslaget indebærer bla., at tung trafik – bortset fra busser – henvises til at bruge andre veje, og at der fastsættes en hastighed på max. 40 km/t aht. de gående og cyklende.

Forslaget har åbenbart ikke vundet gehør hos politikerne, og DN forudser da også, at der vil være nogle, der vil sige, at det er kommet på et for sent tidspunkt i processen. Men DN henviser til, at stiprojektet endnu kun befinder sig i projekteringsfasen.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *