Borger-input uden gennemslagskraft

Del artiklen:
image_print

Omkring hundrede borgere og foreninger fulgte i foråret opfordringen fra byrådspolitikerne om at komme med ideer, kommentarer og forslag til Rebild Kommunes ny ”Plan- og klimastrategi 2015”. Men kun ganske få af ideerne og kommentarerne har – i hvert fald foreløbigt – fundet nåde for politikernes blikke.

Alle sejl var ellers sat til for at inddrage borgerne i processen: ”Tour de Pølsevogn” – med gratis hotdogs -, hvor byrådspolitikere tog rundt til nogle af kommunens større byer for at møde borgerne og høre deres mening. Chat mellem politikere og borgere på kommunens Facebookside. Og endeligt den mere traditionelle vej, hvor interesserede har kunnet sende kommentarer eller høringssvar til kommunen.

Men det er synd at sige, at de fem politikere i Byrådets Teknik- og miljøudvalg og i den styregruppe, der er nedsat for at arbejde med Plan- og klimastrategi 2015, har været særligt lydhøre over for ideerne og forslagene fra borgerene. De har nemlig efter indsparkene kun foretaget få – mest redaktionelle og formelle – ændringer i strategien. Langt de fleste af borgernes forslag har fået påtegnelsen, at de ”ikke bør medføre ændring i strategien”

“Tour de Pølsevogn” (foto Bertil Mortensen)

Det hører dog med i billedet, at nogle af de over hundrede borger-input vedrører emner, som ikke ligger inden for rammerne af en kommunes plan- og klimastrategi, eller som vedrører forhold, som en kommune lovgivningsmæssigt ikke har nogen indflydelse på. Det gælder især indsparkene på de såkaldte idekort, som borgerne har kunnet aflevere, da politikerne var med rundt på ”Tour de Pølsevogn”.

Flest kommentarer fra Danmarks Naturfredsforening

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) har indsendt det mest omfangsrige høringssvar til Plan- og klimastrategien 2015. Men også borgere fra Øster Hornum og Skibsted har været aktive ved tasterne.

DN mener generelt, at ”Plan- og klimastrategien er blevet et fagligt ret svagt og noget uambitiøst dokument, som tilsyneladende afspejler laveste fællesnævner”. Det hedder endvidere i DN’s høringssvar specifikt om naturen, at ” teksten signalerer, at naturen mest er til for kommunens skyld. Naturen skal brande kommunen og fungere som trækplaster for bosætning og erhvervsudvikling… Der savnes en anerkendelse af, at naturen har værdi i sig selv.…”.

Anette Bruun, formand for DN Rebild (privatfoto)

Skuffet DN-formand

– Jeg er skuffet over, at politikerne i Teknik- og miljøudvalget og i Styregruppen ikke har ønsket at indarbejde bare nogle af vores forslag i strategien, siger Anette Bruun, formand for DN-Rebild. – Det er meget nedslående. Det eneste lille lys, jeg kan se i mørket, er, at man mener, at det er ”en god ide” at udarbejde en egentlig klimahandleplan, som vi har foreslået. Men ”en god ide” er jo en helt uforpligtende tilkendegivelse.

Det er Byrådet, der i sidste ende afgør, hvordan Plan- og klimastrategi 2105 kommer til at se ud. I teorien kan der her foretages ændringer, men det er nok yderst tvivlsomt, om det sker.

Plan- og klimastrategien er forløber for en kommende kommuneplan, der mere konkret skal udmønte strategien.

Idekortet, som borgerne kunne udfylde og aflevere

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *