Pesticider på kommunale arealer i fremtiden?

Del artiklen:
image_print

(foto Bertil Mortensen)

På Teknik- og miljøudvalgets seneste møde besluttede udvalget at bede forvaltningen om at udarbejde et notat om besparelsesmulighederne ved brug af ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round Up på kommunale arealer. Kommunens politik har ellers hidtil været ikke at bruge sprøjtemidler her.

Udvalgets beslutning skete i forlængelse af, at det – ligesom de øvrige fagudvalg – har fået til opgave at finde besparelser for det kommunale budget for 2016. Der sigtes mod, at de samlede besparelser for alle fagudvalgene kommer til at udgøre 10 mio.

Udgangspunktet for Teknik- og miljøudvalgets del af besparelserne er et katalog – udarbejdet af forvaltningen – over forskellige, såkaldte effektiviseringsforslag. Udvalgsmedlemmerne besluttede på sit møde, at fire af forslagene skal belyses nærmere, bl.a. et forslag om at reducere plejen på kommunens grønne områder, f.eks. begrænse antallet af græsslåninger på fodboldklubbernes baner. Det vurderes til at kunne betyde en besparelse på ½ mio. Et andet forslag går på at halvere antallet af fejningerne på kommunens villaveje.

Men udvalget valgte altså også at få undersøgt, hvad der kan spares ved at bruge Round Up på kommunens arealer. Beslutningen er bemærkelsesværdig, fordi Byrådets og dermed Rebild Kommunes politik hidtil har været, at man – bortset fra et par dispensationer til at bruge pesticidet Merit Turf på en af fodboldbanerne i Skørping – ikke bruger pesticider på egne arealer. Den hidtidige politik er i øvrigt også i overensstemmelse med en aftale, som kommuneres egen interesseorganisation – Kommunernes Landsforening (KL) – har indgået med Miljøministeriet. Aftalen indebærer, at kommunerne forpligter sig til at formindske pesticidforbrug på deres arealer.

Undersøgende fase

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mortens Lem (S), understreger, at der ikke er taget nogen beslutning om, hvorvidt man skal ændre kommunens hidtidige politik på området, men at man i udvalget blot vil have undersøgt, hvad brugen af Round Up i givet fald kunne reducere kommunens udgifter med.

– Vi er i den undersøgende fase i øjeblikket, siger han. – Vi afventer og ser, hvad beregningerne viser.

Han peger endvidere på, at selv Naturstyrelsen er begyndt at bekæmpe nogle af de invasive plantearter med sprøjtegift.

– Men kan man forestille sig, at Rebild Kommune ligefrem vil gå den modsatte vej af den, der også fra centralt politisk hold ønskes, nemlig at formindske brugen af pesticider i Danmark både hos landbruget, haveejerne, staten og kommunerne?

– Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger Mortens Lem. – Men under alle omstændigheder skal man tænke sig rigtigt godt om, inden man begynder at bruge dem.

Morten Lem (S), formand for Teknik- og miljøudvalget (foto Bertil Mortensen)

– Hvis beregningerne viser, at der er et pænt besparelsespotentiale ved at bruge Round Up, er Socialdemokraterne i Byrådet så parat til at gå med til at ændre kommunens hidtidige politik på området?

– Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke vil tage stilling til nu, siger Morten Lem. – Under alle omstændigheder er det det samlede byråd, som skal tage en beslutning.

Forvaltningen gør i sine bemærkninger i effektiviseringskataloget opmærksom på, at kommunen har indgået en aftale med Miljøstyrelsen om ikke at bruge sprøjtemidler, og at det vil vække ”politisk opmærksomhed”, hvis kommunen opsiger den aftale.

Del artiklen:

You may also like...

3 Responses

 1. Torben Jakobsen siger:

  Jeg kan ikke drømme om at bruge den slags midler hjemme og ønsker heller ikke at min kommune gør det. Jeg bliver næsten dårlig, når jeg ser en grundejer har forgiftet en indkørsel eller rabat, ved tanken om at det stryger lige ned i grundvandet..

 2. Anders Tommerup siger:

  Det er god timing når nu WHO og Arbejdstilsynet har sat Round Up på listen over mulige kræftfremkaldende stoffer…
  http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-28-roundup-kommer-paa-arbejdstilsynets-kraeftliste
  Derudover så bruger Naturstyrelsen IKKE sprøjtemidler til deres arealer:
  http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/mar/kemikaliefri-kamp-mod-hybenroser/

 3. Anders tommerup siger:

  Det er en rigtig dårlig ide! Og så kommer det endda efter at WHO har sat det på listen over muligt kræftfremkalsende stoffer (Arbejdstilsynet har nu gjort det samme).
  Desuden bruger naturstyrelsen IKKE RoundUp: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/mar/kemikaliefri-kamp-mod-hybenroser/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *